Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski 2020 [POBIERZ WNIOSEK]

Jakich należy dokonać formalności po urodzeniu dziecka? Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski? Ile wynosi wynagrodzenie i jak liczony jest macierzyński? Sprawdź, co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o macierzyński.

Wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski 2020 [POBIERZ WNIOSEK]
Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Urlop macierzyński można rozpocząć na 6 tygodni przed spodziewanym porodem.
 • Na złożenie wniosku o macierzyński mamy 21 dni od dnia porodu. Należy go złożyć u pracodawcy.
 • Czas trwania macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i wynosi odpowiednio: 20 tygodni przy 1 dziecku 31 tygodni przy bliźniakach oraz 33 tygodnie przy trojaczkach.

Urlop macierzyński 2020

Czy mogę wziąć urlop macierzyński? Na jak długo? Gdzie i do kiedy powinnam złożyć wniosek? Decyzję o długości urlopu macierzyńskiego zazwyczaj i tak każda z nas podejmuje wcześniej, ale pozostają jeszcze formalności. Z własnego doświadczenia wiem, że w grząskim temacie umów i wniosków lepiej zorientować się, zanim maluch pojawi się na świecie. Potem zwyczajnie nie ma na to czasu i sił. Na początek warto wiedzieć, że pomimo wielu zmian w Kodeksie Pracy, które weszły w życie w ostatnich latach, kwestie związane z urlopem macierzyńskim pozostały bez zmian. Ostatnie poprawki w Kodeksie pracy dotyczące urlopu macierzyńskiego miały miejsce w styczniu 2016 roku. Oznacza to, że zarówno wymiar urlopu, wnioski i pozostałe wytyczne pozostały w 2020 roku bez zmian.

Pracuję, ale czy przysługuje mi urlop macierzyński?

Też byłam kobietą pracującą, ale to jeszcze nie znaczy, że przysługiwał mi urlop macierzyński. Zgodnie z Kodeksem pracy do urlopu macierzyńskiego mają prawo tylko rodzice zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (także tej na czas określony), powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Umowa o pracę

Doskonale, gdy masz umowę o pracę na czas nieokreślony. Przysługują ci urlop macierzyński i zasiłek macierzyński, a pracodawca nie może cię zwolnić: ani w ciąży, ani w czasie urlopu. Temu światu daleko jednak do doskonałości, więc być może nie masz stałej umowy. Co wtedy? Jeśli nie jesteś zatrudniona na umowę o pracę, ale twój partner jest – przemyślcie wariant, w którym to on idzie na urlop tacierzyński.

Umowa na czas określony a urlop macierzyński

Jesteś zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ale… na czas określony. Masz więc prawo do urlopu macierzyńskiego, jednak tylko do dnia rozwiązania umowy. Dobra wiadomość jest taka, że ZUS będzie ci nadal wypłacał zasiłek macierzyński – aż do dnia, w którym zakończyłby się twój urlop, gdybyś miała prawo wykorzystać go w pełnym wymiarze. W swoim oddziale ZUS powinnaś wtedy złożyć wniosek z dołączonym do niego drukiem ZUS – Z3.

Na co może w takim razie liczyć coraz większa grupa kobiet zatrudnionych na umowę zlecenie, o dzieło lub prowadzących własne firmy? Jedynie na świadczenia rodzicielskie.

Zobacz też: Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy

Szczęśliwi czasu nie liczą, ale… ile trwa urlop macierzyński?

Długość urlopu macierzyńskiego jest uzależniona od liczby dzieci, które przyszły na świat podczas jednego porodu. Ile trwa urlop macierzyński?

 • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka;
 • 31 tygodni – w przypadku urodzenia bliźniaków;
 • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojaczków;
 • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworaczków;
 • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięcioraczków (i więcej dzieci).

Rodzice jednego dziecka mogą spędzić z nim maksymalnie 52 tygodnie, na które składają się:

 1. Urlop macierzyński: 20 tygodni, z których 14 musi wykorzystać mama. Pozostałe 6 tygodni może przejść na tatę (o ile odprowadzał składki chorobowe) pod warunkiem, że ty wrócisz do pracy.
 2. Urlop rodzicielski: 32 tygodnie (przysługuje obojgu rodzicom i można wykorzystać go do końca roku, w którym dziecko ukończy 6 lat).

Niezależnie od urlopu macierzyńskiego (lub tacierzyńskiego – w zależności od waszego wyboru) tata dziecka ze stałą umową może wziąć urlop ojcowski. Ma na to czas przez dwa lata.

Sprawdź: Szczegóły dotyczące urlopu ojcowskiego i pobierz wniosek >>

Urlop macierzyński przed porodem?

Urlop macierzyński przed porodem jest jak najbardziej możliwy. Źle się czujesz albo po prostu potrzebujesz wolnego, by lepiej przygotować się do powitania nowego członka rodziny? Przed spodziewanym terminem porodu masz prawo wykorzystać 6 tygodni z przysługującego ci urlopu macierzyńskiego (jednak nie później niż 2 tygodnie przed rozwiązaniem). Twój pracodawca będzie wtedy wymagał zaświadczenia o przewidywanej dacie porodu.

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego

Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego składamy u swojego pracodawcy. Rodzice, którzy planują wykorzystać urlop rodzicielski od razu po macierzyńskim, mają czas na złożenie wniosku do 21 dni po porodzie. Przekroczenie tego terminu ma wpływ na wysokość zasiłku macierzyńskiego, o czym poniżej. Wraz z wnioskiem o macierzyński do kadr dostarczamy też:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 • oświadczenie, że drugi rodzic rezygnuje z przysługującego mu urlopu macierzyńskiego.

Pobierz wzór podania o urlop macierzyński i/lub rodzicielski

Przygotowaliśmy wzory wniosków zarówno o urlop macierzyński, jak i rodzicielski. Możesz je pobrać bezpłatnie w dwóch formatach:

WNIOSEK O URLOP RODZICIELSKI:

WNIOSEK O URLOP MACIERZYŃSKI:

Urlop macierzyński a zasiłek macierzyński

Choć bywają utożsamiane, nie są tym samym. Urlop macierzyński wiąże się z ochroną praw pracownicy, zaś kobiety uprawnione do zasiłku macierzyńskiego mogą tylko pobierać świadczenie. Kto należy do tej drugiej grupy?

 1. Oczywiście mamy/ojcowie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę (także na czas określony).
 2. Rodzice prowadzący działalność gospodarczą oraz zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia, o ile odprowadzają składki na ubezpieczenie chorobowe.

Podstawą zasiłku jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie z ostatniego roku przed narodzinami dziecka. W przypadku, gdy pracowałaś krócej lub krócej odprowadzałaś składki chorobowe, zasiłek będzie obliczany na podstawie całego okresu twojego zatrudnienia/opłacania składek.

Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego?

To zależy od terminu złożenia wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski:

 1. Do 21 dni od narodzin maleństwa:
  Składając wniosek o zasiłek macierzyński za okres obu wymienionych urlopów, mama (lub tata) jednego dziecka co miesiąc będzie pobierać 80% podstawy wymiaru.
 2. Powyżej 21 dni:
  Rodzic otrzyma co miesiąc 100% podstawy wymiaru za czas urlopu macierzyńskiego i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego. Potem – do końca urlopu rodzicielskiego – zasiłek będzie wynosił 60% podstawy.

A dla mam bez ubezpieczenia 1000 zł

Od 1 stycznia 2016 roku mamy, które były nieubezpieczone, bo np. studiowały lub były bezrobotne, przez cały rok mają prawo do comiesięcznego świadczenia w wysokości 1000 zł. Gdyby zdarzyło się tak, że mimo odprowadzanych składek, przysługujący ci zasiłek jest niższy niż ta suma, jego wysokość zostanie wyrównana do 1000 zł.

Rodzice pytają o wynagrodzenie na urlopie macierzyńskim

Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński i rodzicielski?

Wniosek o urlop macierzyński można złożyć nawet na 6 tygodni przed porodem załączając do niego zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu. Standardowo wniosek o macierzyński składa się nie później niż 21 dni od porodu. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz oświadczenie, że drugi rodzic rezygnuje z przysługującego mu urlopu macierzyńskiego.

Gdzie złożyć wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego?

Wniosek o macierzyński składa się u pracodawcy.

Jak wygląda przejście z L4 na urlop macierzyński?

Urlop macierzyński zaczyna się najpóźniej w dniu urodzenia dziecka. Nie ma znaczenia, czy świeżo upieczona mama ma na ten czas wystawione L4 – macierzyński nie zostanie przesunięty ze względu na trwające jeszcze zwolnienie lekarskie. Podobnie jest w przypadku, gdy przebywająca na urlopie macierzyńskim mama otrzyma zwolnienie lekarskie – nie wydłuża ono ani nie przesuwa terminu zakończenia macierzyńskiego.

Co gdy umowa jest do dnia porodu? Gdzie złożyć wniosek o urlop macierzyński?

Zasiłek o urlop macierzyński w tym wypadku należy złożyć do pracodawcy. To on płaci za pierwszy dzień urlopu. Resztę świadczeń pokrywa ZUS.

Ile wynosi wynagrodzenie na urlopie macierzyńskim?

To, ile płatny jest macierzyński zależy więc od naszych zarobków przed ciążą i w jej trakcie. Wynagrodzenie na macierzyńskim liczona jest jako średnia z ostatnich 12 miesięcy.

Ile czasu trwa macierzyński?

To, ile tygodni trwa macierzyński zależy od liczby urodzonych dzieci. W przypadku jednego dziecka, mama ma 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Mamy dwójki dzieci otrzymują 31 tygodni macierzyńskiego. Mama trojaczków może liczyć na 33 tygodnie, zaś mama czworaczków na 35 tygodni macierzyńskiego.

Urlop macierzyński można zacząć na 6 tygodni przed porodem. Jeśli pracownica przechodzi na macierzyński w dniu porodu, wówczas po urodzeniu dziecka ma do wykorzystania pełen wymiar urlopu. Obowiązkowo musi na nim przebywać 14 tygodni, zaś 6 pozostałych oddać ojcu dziecka. Wniosek o rezygnację z macierzyńskiego należy złożyć u pracodawcy nie później niż na 14 dni przed planowanym powrotem do pracy.

Kto dostanie 80% wynagrodzenia za urlop macierzyński, a kto 100%?

To zależy od indywidualnej decyzji rodziców dziecka. Mają oni do wyboru dwie możliwości:

 • 80% podstawy wymiaru jeśli przez cały okres macierzyńskiego i rodzicielskiego ma być wypłacana stała kwota
 • 100% podstawy wymiaru za 20 tygodni macierzyńskiego (przy 1 dziecku) i 6 tygodni rodzicielskiego. Za pozostałe tygodnie urlopu rodzicielskiego wypłacone zostaje 60% podstawy.

Czy pracownica, która urodzi dziecko na urlopie wychowawczym na poprzednie dziecko otrzyma zasiłek macierzyński?

W tym wypadku zasiłek macierzyński zostaje przyznany na czas, na jaki przysługiwałby urlop macierzyński, tj. 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka, 31 tygodni w przypadku urodzenia bliźniąt oraz odpowiednio 33 tygodni przy trojaczkach. Mama przebywająca na wychowawczym ma też prawo do 6 tygodni dodatkowego urlopu w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 8 – w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie, a także do urlopu rodzicielskiego.

Urlop i zasiłek macierzyński to temat rzeka, który co i raz rodzi nowe pytania. Odpowiedzi dotyczących zagadnień związanych z urlopem macierzyńskim 2019 możesz szukać w biurach księgowych lub w swojej placówce ZUS. Informacji na temat urlopu macierzyńskiego udzielają też pracownicy infolinii Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródła:
 • https://www.gov.pl/web/rodzina/urlop-macierzynski
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243).
 • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, ze zm.).

Komentarzy: 20

 • Avatar
 • Avatar
  • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
  • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
  • Redakcja Rodzice.pl
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar

Dodaj komentarz

Ważne Okazje
Imiona do bierzmowania: Męskie i damskie imiona świętych do bierzmowania
Imiona do bierzmowania to jeden z dylematów, przed którymi stają młodzi katolicy. Bierzmowanie, jeden z 7 sakramentów w Kościele Katolickim ma na celu umocnienie wiary i jeszcze silniejsze związanie naszego
Czytaj dalej
Newsy
Małgorzata Socha na spacerze z dziećmi chwali się nowym wózkiem. Cena? Będziecie zdziwieni!
Małgorzata Socha jest jedną z tych mam, które zwinnie łączą codzienne obowiązki zawodowe z wychowaniem dzieci. Niedawno można ją było spotkać na spacerze z maluchami testującą najnowszą spacerówkę Thule, co
Czytaj dalej
Finanse Prawo
Podwyższenie alimentów
Rozwód nigdy nie jest przyjemną rzeczą, a staje się jeszcze boleśniejszy, gdy na świecie są dzieci. Gdy byli małżonkowie nie mogą się ze sobą porozumieć, kwestie organizacyjne, takie jak opieka
Czytaj dalej
Newsy Prawo
Zasiłek opiekuńczy po 24 maja – Dla kogo i na jakich zasadach?
Wczoraj rząd ogłosił III etap odmrażania gospodarki, w ramach którego między innymi od 25 maja uczniowie klas 1-3 będą mogli wrócić do szkół. Powrót nie jest obowiązkowy i ma być
Czytaj dalej
Prawo
Wypowiedzenie umowy z przedszkolem prywatnym lub żłobkiem [WZÓR]
Przedszkola i żłobki prywatne to dla wielu rodziców jedyna pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Zwłaszcza, gdy obydwoje rodzice pracują, korzystanie z usług takich instytucji staje się najlepszym rozwiązaniem. Co
Czytaj dalej
Prawo
Zwrot podatku a komornik 2020: Czy komornik może zająć zwrot podatku na dziecko za 2019?
Termin złożenia PIT zbliża się szybko - to już 30 kwietnia. Rodzice, którzy korzystają z ulgi na dzieci, jak zawsze mogą pomniejszyć swoje zobowiązania podatkowe i otrzymać tym samym zwrot
Czytaj dalej
Prawo
Koronawirusowa gra w ciuciubabkę: Czy pozwolić rodzicom na przebywanie na oddziałach pediatrycznych?
Na oddziałach pediatrycznych są dzieci, które potrzebują nie tylko opieki lekarzy, ale i obecności rodziców. Jak to pogodzić z uzasadnionym zaleceniem, by w szpitalach obecnie przebywali tylko ci, którzy bezwzględnie
Czytaj dalej
Newsy Prawo Przedszkolak
Nauka w czasie koronawirusa – 9 pytań, na które rodzice chcą znać odpowiedź!
Wprowadzona w minionym tygodniu przez rząd i podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę specustawa zawierała m.in. decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach, przedszkolach i pozostałych placówkach oświatowych. Do kiedy i czy
Czytaj dalej
Prawo
Pozew o rozwód z orzekaniem o winie [Wzór 2020]
Sprawa rozwodowa może zakończyć się poprzez wydanie wyroku rozwiązującego małżeństwo z orzeczeniem o winie albo bez orzeczenia o winie. Orzekanie o winie wiąże się zazwyczaj z koniecznością przeprowadzenia długotrwałego i
Czytaj dalej
Finanse Prawo
Zwolnienie na dziecko w 2020 roku w czasie kwarantanny i zamknięcia szkół. Kto i ile płaci za L4 na dziecko?
Zwolnienie na dziecko otrzymują rodzice, którzy muszą sprawować opiekę nad chorą pociechą. W przypadku dzieci, które nie ukończyły 2 roku życia, zwolnienie jest wystawiane bez dodatkowych warunków. Gdy choruje starsze
Czytaj dalej