12 tys. dla Ukraińców. Czy uchodźcom przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy?

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju z powodu wojny, mogą liczyć na wsparcie finansowe. Zgodnie z przepisami specustawy uchodźcy mogą ubiegać się m.in. o 500 plus. Aby otrzymać świadczenie, muszą jednak dopełnić pewnych formalności. Czy przysługuje im również Rodzinny kapitał opiekuńczy? Na jakich zasadach może zostać przyznane 12 tys. dla Ukraińców?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do naszego kraju po 24 lutego, uciekając przed wojną - mogą liczyć na otrzymanie świadczeń rodzinnych - m.in. 500 plus oraz RKO.
  • W ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego można otrzymać nawet 12000 złotych na drugie i każde kolejne dziecko.
  • Uruchomiono specjalny wniosek w języku ukraińskim, który dostępny jest na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Aby go złożyć, niezbędne będzie posiadanie: nr PESEL (zarówno wnioskodawcy, jak i dziecka), konto bankowe w polskim banku oraz nr telefonu zarejestrowany w Polsce.

12 tys. dla Ukraińców

Z powodu wojny na Ukrainie do naszego kraju od 24 lutego przybyła ogromna liczba uchodźców uciekających przed niebezpieczeństwem. Zdecydowana większość z nich to kobiety i dzieci, które przekroczyły granicę, mając przy sobie tylko kilka najpotrzebniejszych przedmiotów. Koniecznym było więc zapewnienie im systemowego wsparcia. Dlatego też 12 marca Sejm przyjął specjalną ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Zgodnie z jej zapisami Ukraińcy, którzy przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022, otrzymują prawo do legalnego pobytu, a także możliwość ubiegania się o świadczenia rodzinne przysługujące również polskim obywatelom – w tym 500 plus oraz kapitał opiekuńczy.

Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Art. 2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Obywatele Ukrainy mogą liczyć na wypłatę RKO na zasadach określonych w ustawie, takich samych, jakie obowiązują także Polaków. Co oznacza, że mogą ubiegać się o świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko między 12. a 36. miesiącem życia. Łącznie można otrzymać nawet 12. tys. złotych.

Sprawdź: Te ważne zmiany w Kodeksie Pracy sprawią, że rodzice otrzymają więcej dni wolnych

Rodzinny kapitał opiekuńczy dla uchodźców

Jak już wspomniano, rodzinny kapitał opiekuńczy dla uchodźców z Ukrainy będzie przyznawany zgodnie z przepisami obowiązującymi także obywateli polskich. Aby móc się o niego ubiegać, Ukraińcy muszą spełnić kilka warunków i przygotować odpowiednie dokumenty. Przede wszystkim niezbędne będzie posiadanie numeru PESEL – zarówno matki, jak i dziecka – oraz utworzenie konta w polskim banku. Konieczne będzie również zdobycie numeru telefonu zarejestrowanego na terenie Polski oraz aktualny adres e-mailowy. Bez dopełnienia tych formalności złożenie wniosku o Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie niemożliwe.

Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebny będzie:

  • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
  • adres mailowy osoby,
  • polski numer telefonu,
  • numer rachunku bankowego w Polsce.

Zobacz: Od kwietnia kolejne pieniądze trafią do części rodziców! Kto może liczyć na nowy dodatek?

12 tys. na dziecko – wniosek

Zgodnie z przepisami ustawy o RKO, wniosek o to świadczenie można składać wyłącznie drogą elektroniczną do ZUS-u. Jak informują urzędnicy, na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS uruchomiono specjalny wniosek w języku ukraińskim. Uchodźcy z Ukrainy mogą składać go od soboty (23.04). Po pozytywnym rozpatrzeniu decyzji pieniądze zostaną przelane bezpośrednio na konto wskazane we wniosku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości obywatele Ukrainy mogą uzyskać pomoc w każdej placówce ZUS lub na specjalnej infolinii pod numerem telefonu 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00.

Sprawdź też:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo