500+ dla uchodźców z Ukrainy. Na jakich zasadach mogą je otrzymać? Czy mogą liczyć też na inne świadczenia?

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę do naszego kraju przybyło już ponad milion uchodźców uciekających przed wojną. Teraz zarówno władze państwowe, jak i społeczeństwo stają przed olbrzymim wyzwaniem. Naszym obowiązkiem jest nie tylko doraźna pomoc humanitarna i zapewnienie tymczasowego bezpiecznego schronienia, ale także wprowadzenie odpowiednich mechanizmów długofalowego wsparcia. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zapowiada wprowadzenie specustawy, która otworzy rynek pracy dla Ukraińców i zagwarantuje im pomoc. 500+ dla uchodźców z Ukrainy – na jakich zasadach?

500+ dla uchodźców z Ukrainy

Jak informują rządowe źródła, od początku rosyjskiej napaści na Ukrainę do Polski przybyło już ponad milion uchodźców. We wszystkich większych miastach organizowana jest nie tylko pomoc humanitarna, zbiórki pieniędzy i darów, ale także mieszkania, tymczasowe schronienia i miejsca noclegowe. MSWiA podkreśla, że nasze państwo pomoże i zapewni bezpieczeństwo każdemu potrzebującemu – “żadna osoba, która otrzymała schronienie w Polsce, nie zostanie odesłana do państwa ogarniętego wojną”.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że wraz z ZUS-em przygotowuje się do zmiany przepisów. Nowe prawo ma zostać skonstruowane w taki sposób, aby ułatwiać Ukraińcom możliwość podjęcia w Polsce pracy.

Obecnie trwa pierwsza fala pomocy, ale rząd zdaje sobie sprawę, że uciekający przed wojną będą potrzebowali długotrwałego wsparcia. — Mówimy przede wszystkim o otwarciu rynku pracy.minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

Nowa specustawa ma na celu wprowadzenie takiego rozwiązania, które pozwoli obywatelom Ukrainy znalezienie legalnego zatrudnienia wyłącznie na podstawie “pieczątki pozwalającą legalnie przebywać na terenie Rzeczypospolitej”. Formalności związane z zatrudnieniem mają zostać ograniczone do minimum. W praktyce ma to wyglądać tak, że pracodawca będzie musiał tylko zgłosić przyjęcie do pracy Ukraińca lub Ukrainki do powiatowego urzędu pracy. Wsparcie dla ofiar wojny może dotyczyć również rodzinnych świadczeń pieniężnych, w tym 500 plus.

Sprawdź: Jak pomóc dzieciom z Ukrainy? Sprawdź, gdzie i jak skutecznie wspierać potrzebujących

Świadczenia rodzinne dla Ukraińców

Jak informuje MRiPS, Ukraińcy przebywający w Polsce z dziećmi będą mogli otrzymać prawo do pobierania świadczeń rodzinnych – w tym 500 plus i rodzinnego kapitału opiekuńczego. Warunkiem otrzymania jest posiadanie prawa do legalnego pobytu.

Uchodźcy z Ukrainy, którzy przekraczają granice polsko-ukraińską i nabywają prawo do legalnego pobytu w Polsce mają prawo do korzystania ze świadczeń rodzinnych, a więc m.in. programu Rodzina 500+, rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) czy w późniejszym okresie także programu Dobry Start.minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

500 plus dla Ukraińców: warunki – dokumentem potwierdzającym legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce może być m.in:

 • karta pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
 • zezwolenie na pobyt stały lub karta stałego pobytu,
 • decyzja:
  • o przyznaniu statusu uchodźcy,
  • o udzieleniu ochrony uzupełniającej,
  • o udzieleniu zgody na pobyt ze względów humanitarnych
  • o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany,
  • o udzieleniu ochrony czasowej w Polsce,
  • lub karta pobytu wydanej na podstawie jednej z ww. decyzji.

Zobacz: Dzieci z domu dziecka na Ukrainie w dramatycznej sytuacji! Jak można im pomóc?

Rodzice pytają o 500+ dla Ukraińców

Czy Ukraińcy w Polsce dostają 500 plus?

Ukraińcy w Polsce mogą dostawać 500 plus pod warunkiem posiadania karty pobytu z adnotacją “dostęp do rynku pracy”.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo