“Jestem w ciąży, nie mam pracy”, czyli co przysługuje kobiecie w ciąży bez pracy?

Oczekiwanie na narodziny dziecka powinno być radosnym czasem dla każdej kobiety. Nie zawsze życie układa się tak, jakbyśmy chcieli. Brak stałych dochodów w okresie ciąży to problem wielu kobiet. Ciąża a brak pracy – sprawdź co przysługuje kobiecie w ciąży bez pracy.

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Kobiecie w ciąży przysługuje zasiłek dla bezrobotnych, jeśli przepracowała ostatni rok.
 • Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany kobiecie także w okresie, w którym pobierałaby zasiłek macierzyński.
 • Każdej ciężarnej, której dochody nie przekraczają określonego ustawą minimum, należy się zasiłek okresowy lub celowy z MOPSu.
 • Sam fakt ciąży nie może być powodem odmowy zarejestrowania się w Urzędzie Pracy.
 • Ciężarna może być na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 90 dni bez ryzyka wyrejestrowania jej z Urzędu Pracy.

Bezrobotna w ciąży

Bezrobotna kobieta w ciąży nie jest pozbawiona opieki państwa. Ciąża na bezrobociu jest szczególnie stresująca dla kobiety, która martwi się nie tylko o swoją przyszłość, ale także swojego dziecka. Urząd Pracy a ciąża – jakie są możliwe formy pomocy dla ciężarnej i jakie są świadczenia w ciąży? Może być ona zarejestrowana jak każda bezrobotna o ile spełnia kryteria:

 • nie pracuje
 • nie ma innego źródła dochodu przekraczającego minimalne wynagrodzenie
 • nie pobiera świadczeń ZUS z tytułu zwolnienia lekarskiego
 • pracowała co najmniej rok i otrzymywała co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę lub świadczenie usług albo odprowadzała składki na ubezpieczenie, prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą
 • zarejestrowała się w urzędzie pracy w miejscu zameldowania
 • złożyła wniosek o zasiłek dla bezrobotnych.

Zobacz także: Własna działalność a ciąża [urlop i zasiłek macierzyński oraz składki ZUS]

Czy bezrobotnej kobiecie w ciąży przysługuje zasiłek?

Zasiłek dla bezrobotnych a ciąża – kobiecie w ciąży, jeśli spełnia określone prawem warunki przysługuje taki sam zasiłek dla bezrobotnych, jak każdej innej osobie. Ciężarna bezrobotna będzie miała obowiązek stawiać się na wizyty w Urzędzie Pracy, chyba że stan zdrowia jej na to nie pozwoli i uzyska odpowiednie zwolnienie lekarskie. Chroni ją ono przed wyrejestrowaniem po 90 dniach, co normalnie miałoby miejsce w wypadku innego bezrobotnego przebywającego ponad 90 dni na zwolnieniu. Będzie musiała także podpisać oświadczenie o gotowości przyjęcia pracy, tłumaczenie odmowy podpisania ciążą, może wpłynąć na możliwość rejestracji. W przypadku porodu w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w okresie miesiąca po ustaniu jego pobierania, urząd wydłuży okres wypłaty o czas, zgodnie z którym przysługiwałby zasiłek macierzyński. W ten sposób będzie wypłacane macierzyńskie dla bezrobotnej, a ciąża na zasiłku dla bezrobotnych stanie się łatwiejsza do zniesienia. Zasiłek dla bezrobotnych w ciąży przysługuje po tygodniu od zarejestrowania się i za każdy dzień kalendarzowy.

Zobacz także: Koniec umowy o pracę a ciąża

Zasiłek dla ciężarnej – MOPS

Zasiłki w ciąży może wypłacać także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Jeśli osoba bezrobotna w ciąży ma trudną sytuację materialną, nie starcza jej pieniędzy na podstawowe potrzeby życiowe, może zgłosić się do MOPS-u po tzw. zasiłek okresowy lub celowy. Warunkiem otrzymania pomocy jest nieprzekroczenie progu dochodowego. Bezrobotna w ciąży w MOPS samotnie gospodarująca musi wykazać, że jej dochody nie przekraczają 634 zł, a mieszkająca w rodzinie, że nie przekraczają 514 zł miesięcznie na osobę. W wyjątkowych przypadkach pomoc finansowa kobietom w ciąży jest udzielana także po przekroczeniu tych kwot. Tak więc jeśli jesteś ciężarną bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, możesz się starać o niego w MOPS-ie. W każdym MOPS-ie dowiesz się co przysługuje kobiecie w ciąży bez pracy.

Zobacz także: Ciąża na urlopie wychowawczym

Zgłoszenie ciąży w Urzędzie Pracy

Sam fakt, że kobieta jest w ciąży nie może stanowić powodu do uniemożliwienia jej zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Liczy się tutaj podpisanie oświadczenia do gotowości do podjęcia pracy. Kobiety w ciąży przeważnie mogą pracować. Jeśli kobieta musi iść na zwolnienie lekarskie, powinna o nim poinformować Urząd Pracy w ciągu dwóch dni, np. telefonicznie, a w ciągu siedmiu dni dostarczyć je osobiście lub za pomocą osoby trzeciej do Urzędu Pracy. Może przebywać na zwolnieniu powyżej 90 dni bez zagrożenia wyrejestrowaniem.

Opieka medyczna dla kobiet bez ubezpieczenia

Według ustawy z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) bezpłatna opieka medyczna przysługuje kobiecie w ciąży przez cały okres jej trwania i przez sześć tygodni połogu. Nie istotne jest czy posiada ona ubezpieczenie zdrowotne czy też nie. Możliwe jest także wpisanie kobiety do ubezpieczenia zdrowotnego męża, jeśli on takowe posiada. Dla nieubezpieczonej kobiety darmowy jest także poród w szpitalu i opieka po urodzeniu dziecka.

W praktyce jest tak, że przychodnie i szpitale boją się przyjmować kobiety w ciąży , które są nieubezpieczone. W przypadku gdy spotka cię taka sytuacja, poproś o odmowę przyjęcia na piśmie i powiadom Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zobacz także: Ciąża a praca [warunki pracy w ciąży]

Rodzice pytają, co przysługuje kobiecie w ciąży bez pracy:

Co przysługuje mi jeśli jestem w ciąży a nie mam pracy?

Jeśli przepracowałaś ostatni rok, przysługuje ci zasiłek dla bezrobotnych, który będzie wypłacany także po porodzie przez czas, na jaki przysługiwałby ci zasiłek macierzyński. Oprócz tego przy odpowiednio niskich dochodach przysługuje ci zasiłek okresowy lub celowy z MOPS-u oraz bezpłatna opieka medyczna przez cały okres trwania ciąży i sześć tygodni połogu.

Jakie prawa ma ciężarna w Urzędzie Pracy?

Ma takie same prawa jak każdy zarejestrowany bezrobotny, oprócz tego ma prawo do zwolnienia lekarskiego dowolnie długiego, bez groźby wyrejestrowania jej po 90 dniach.

Jaki zasiłek przysługuje kobiecie w ciąży?

Jeśli pracowała przez ostatni rok za co najmniej minimalne wynagrodzenie – zasiłek dla bezrobotnych, jeśli jej dochody nie przekraczają określonego ustawą minimum przysługuje jej zasiłek celowy lub okresowy z MOPS-u.

Czy Urząd Pracy zarejestruje kobietę w ciąży?

Tak, sam fakt ciąży nie może stanowić powodu do odmowy rejestracji.

Kiedy zgłosić ciążę w Urzędzie Pracy?

Najlepiej jak najwcześniej.

Czy kobiecie bezrobotnej należy się macierzyńskie?

Jeśli będzie zarejestrowania w Urzędzie Pracy z prawem do zasiłku dla bezrobotnych, będzie on wypłacany jej przez okres, za który otrzymywałaby zasiłek macierzyński.

Dodaj komentarz

Torty weselne

Tort Weselny

Tort weselny to tradycyjny deser podawany na przyjęciu weselnym. Według tradycji brak tortu na weselu oznacza brak słodkiego życia po ślubie, także lepiej nie ryzykować. Obecnie na rynku ślubno-weselnym możemy...

Czytaj dalej →
Waga w ciąży

Kobiece ciało po ciąży oczami taty

Po ostatnich dwóch luźniejszych tematach czas przejść do czegoś bardziej poważnego. Pozostaniemy jednak w temacie wagi. Tym razem jednak nie będzie o wadze niemowlaka. Ciąża i poród to ogromna zmiana...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo