Czy 500+ wlicza się do dochodu? Sprawdź, co mówią na ten temat aktualne przepisy!

Świadczenie “Rodzina 500 plus” przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od wysokości dochodu rodziców. Środki te stanowią niekiedy naprawdę istotnym elementem domowego budżetu, dlatego nic dziwnego, że część rodziców zastanawia się, czy są one traktowane jak zwyczajny dochód i podlegają opodatkowaniu. Czy dodatek należy uwzględnić w rozliczeniu rocznym? Sprawdź, czy 500+ wlicza się do dochodu!

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Środki z programu "500 plus" nie podlegają opodatkowaniu i nie trzeba ich uwzględniać w rocznym rozliczeniu podatkowym.
 • 500 plus nie liczy się również do obliczania dochodu w przypadku świadczeń rodzinnych, m.in. zasiłku rodzinnego czy becikowego.
 • Inne dochody niepodlegające opodatkowaniu to m.in. zasiłek macierzyński, świadczenia alimentacyjne czy stypendia.

Czy świadczenie 500+ wlicza się do dochodu?

Dodatek 500 plus to jeden z czołowych programów partii rządzącej. Już od kilku lat na konta tysięcy rodziców co miesiąc wypływają dodatkowe środki, które niekiedy stanowią bardzo istotne wsparcie dla budżetu. Bez tych wypłat część rodzin już nie wyobraża sobie codziennego funkcjonowania, a wielu innym udało się poprawić sytuację finansową. Tym bardziej, że przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów całej rodziny.

Nic zatem dziwnego, że wśród część rodziców zastanawia się nieraz, czy 500 plus liczy się do dochodu. Pytanie to powraca szczególnie często w okresie lutego i marca, kiedy to rozpoczyna się okres rozliczeń przychodów za poprzedni rok. Jest to również niezwykle interesująca kwestia dla wszystkich rodziców starających się o kredyt czy pożyczkę.

Co na ten temat mówią aktualne przepisy – czy do dochodu netto wlicza się 500+? Dla wszystkich rodziców mamy dobre wiadomości – odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Środków z tego tytułu nie trzeba uwzględniać w rozliczeniu rocznym. Wszystko dlatego, że 500 plus to świadczenie rodzinne (jedno z wielu) i jest zwolnione z podatku.

Sprawdź: Rodzinny Kapitał Opiekuńczy: kiedy wypłaty? To musisz wiedzieć, aby nie stracić pieniędzy!

Czy 500 plus jest opodatkowane?

Jak już wyżej wspomniano, ze względu na to, że “500 plus” należy do puli świadczeń rodzinnych, nie podlega ono opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym naturalnie nie trzeba go uwzględniać przy składaniu rocznych zeznań podatkowych PIT.

Warto także zaznaczyć, że ponieważ 500 plus jest zwolnione z podatku, to nie może mieć wpływu na ewentualne odliczanie ulg podatkowych. W praktyce oznacza to naturalnie, że przychód z tytułu świadczenia absolutnie nie może być brany pod uwagę przy naliczaniu jakichkolwiek ulg, “możliwych do odliczenia od dochodu opodatkowanego i od podatku”.

Sprawdź: 400 zł na żłobek. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do żłobka?

500 plus a inne dochody nieopodatkowane

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówią jasno, że każdy podatnik ma obowiązek złożenia zeznania PIT za dany rok rozliczeniowy. W zeznaniu należy przedstawić wszystkie objęte podatkiem przychody. Zgodnie z polskim systemem podatkowym istnieje jednak szereg przychodów i świadczeń (w tym 500 plus), które nie podlegają opodatkowaniu, a zatem nie trzeba ich wykazywać w rozliczeniu rocznym.

Dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych to m.in.:

 • świadczenia alimentacyjne,
 • świadczenie rodzicielskie (1000 zł miesięcznie wypłacane po urodzeniu dziecka przez okres 12 m-cy, jeśli matka nie posiada prawa do zasiłku macierzyńskiego) – tzw. kosiniakowe,
 • zasiłek macierzyński,
 • becikowe,
 • zasiłki rodzinne,
 • zapomogi,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • świadczenia o charakterze odszkodowawczym,
 • dochody uzyskane z posiadanych kapitałów oraz praw autorskich,
 • niektóre dochody związane z działalnością gospodarczą,
 • dochody z tytułu stypendiów i innych przychodów uczniów i studentów.

Zobacz: Becikowe 2022. Ile wynosi i komu przysługuje? Jak złożyć wniosek?

Czy 500+ wlicza się do rodzinnego?

Zasiłek rodzinny należy do tych świadczeń, których przyznanie uzależnione jest od kryterium dochodowego. Aby je utrzymać, łączny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 674,00 złotych.

Osoby ubiegające się o zasiłek rodzinny muszą zatem dokonać wcześnie dokładnych obliczeń, aby sprawdzić, czy mają na to szanse. W związku z tym na różnych forach często pojawia się pytanie, czy 500 plus wlicza się do dochodu do zasiłku rodzinnego. Spieszymy zatem z odpowiedzią. Okazuje się bowiem, że świadczenie z programu 500 plus nie jest brane pod uwagę przy obliczaniu dochodu do zasiłku rodzinnego. Rodzina, która pobiera 500 złotych na dzieci, nie musi się obawiać utraty prawa do zasiłku.

Sprawdź: Kiedy składać wniosek o 500 plus 2022? Nowe przepisy już obowiązują!

Rodzice pytają, czy 500 plus wlicza się do dochodu rodziny

Czy 500 plus to dochód?

500 plus to jedno ze świadczeń rodzinnych, a więc nie liczy się do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie trzeba go uwzględniać w zeznaniu podatkowym.

Czy 500+ to dochód nieopodatkowany?

Tak, środki z programu “500 plus” są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy 500 plus jest wliczane do dochodu?

Nie, 500 plus nie jest wliczane do dochodu przy np. obliczaniu kryterium dochodowego do zasiłku rodzinnego i nie podlega opodatkowaniu.

Czy 500 plus wlicza się do rodzinnego?

Nie, 500 plus nie jest brane pod uwagę przy obliczaniu kryterium dochodowego do zasiłku rodzinnego.

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo