Czy można wyjść z dzieckiem na spacer? Spacer z dziećmi podczas epidemii

Większość specjalistów chorób zakaźnych jest zgodna, że wprowadzone przez rząd obostrzenia są słuszne. Kwestią sporną natomiast pozostaje interpretacja poszczególnych punktów rozporządzeń oraz dotkliwe kary grożące za niestosowanie się do nakazów. Z tego artykułu dowiesz się czy można wyjść z dzieckiem na spacer? W jaki sposób zachować się, gdy wylegitymuje nas policjant? Czy można nie przyjąć mandatu?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • W czasie obowiązywania obostrzeń opyszczanie domu powinno zostać ograniczone do minimum.
 • Przemieszczać wolno się w celu dojazdu i powrotu z pracy, wolontariatu na rzecz walki z koronawirusem oraz załatwianie niezbędnych spraw.
 • Pieszy powinni zachowywać dystans 2 metrów.
 • Nie wolno przemieszczać się w grupach większych niż 2 osoby.
 • Wyjątkiem są rodzice z dziećmi do lat 13.
 • Spacer z dziećmi nie jest zabroniony jeśli uznamy go za formę aktywności fizycznej oraz że jest niezbędny dla higieny umysłu.

Ograniczenia w przemieszczaniu się: na czym polegają?

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie rządowej, ograniczenia przemieszczania się dotyczą przebywania w miejscach publicznych, podróżowania oraz ogólnie “przemieszczania”. Oznacza to, że opuszczanie domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum. Można zatem przemieszczać się celem:

 • dojazdu do pracy i powrotu do domu – stosuje się to także do osób, których praca wymaga zakupu konkretnych produktów czy usług,
 • wolontariatu na rzecz walki z koronawirusem – czyli pomagania sąsiadom, osobom starszym czy przebywającym na kwarantannie lub rodzinie w zakupach etc.,
 • załatwiania spraw, które są niezbędne do życia codziennego, takich jak zakupy, wizyta w aptece czy u lekarza.
 • Od 20 kwietnia: możliwe przemieszczanie się również w celach “rekreacyjnych”, tj. do lasów czy parków, z uwzględnieniem zasady dystansu społecznego.

Przemieszczanie może się odbywać jedynie w gronie dwóch osób (wyjątkiem są rodziny, które są wyjęte spod tego nakazu). Każdy pieszy (także rodziny) powinny zachować od siebie dystans 2 metrów. To ograniczenie jednak nie dotyczy rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem do lat 13.

Czy można wyjść z dzieckiem na spacer?

Wprowadzono również ograniczenie przebywania na publicznych terenach zielonych, takich jak: parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne czy zoologiczne oraz ogródki jordanowskie. Do 20 kwietnia zabroniony jest również wstęp na plaże i do lasów. Można zatem przyjąć, że poza własną posesją, przemieszczać można się jedynie po chodnikach i drogach i tylko w uzasadnionym celu. Czy spacer z dzieckiem jest zasadny?

Rządowe rozporządzenie nie odnosi się bezpośrednio do kwestii spaceru z dzieckiem, ale na stronie gov.pl możemy przeczytać:

Aktywność na zewnątrz powinna być ograniczona do minimum. Traktujmy możliwość wyjścia na zewnątrz jako niezbędny środek higieny. Wychodźmy się przewietrzyć wtedy, gdy naprawdę tego potrzebujemy.

Teoretycznie zatem można przyjąć, że do 20 kwietnia krótki spacer z dzieckiem, po terenie okalającym nasz budynek mieszkalny jest dopuszczalny. Szczególnie, że dopuszczalne jest m.in. “jednorazowe wyjście w celach sportowych”. Jeśli spacer z dziećmi uznamy za formę aktywności sportowej czy niezbędną do higieny umysłu potrzebę – nie będziemy stawać w sprzeczności z rozporządzeniami. Bardzo ważne jest jednak, aby zachować przepisowy odstęp od innych osób, dbać o higienę, nie spacerować po terenach zamkniętych i nie nadużywać możliwości wychodzenia z domu. Aktualnie wprowadzone rozporządzenie gwarantuje, że po 20 kwietnia spacery w celach rekreacyjnych po parkach i lasach są dopuszczalne.

Czy na pewno można spacerować? Kontrowersje prawne

W internecie i innych mediach mnożą się historie na temat zatrzymanych i wylegitymowanych przez służby osób, które za jazdę na rowerze lub spacer “pozbawiony powodu” otrzymały wysokie mandaty. Nic zatem dziwnego, że dużo osób – w tym rodziców – czuje się mocno pogubionych w tym, co jest dozwolone, a co zakazane.

Bez wątpienia izolacja i zachowywanie dystansu społecznego są niezbędnym środkiem spowalniającym rozprzestrzenianie się koronawirusa, jednak rozporządzenia je wprowadzające są na tyle niejasne, że w praktyce można je interpretować na różne sposoby. Prawnicy zauważają, że rozporządzenia te są niezgodne z Konstytucją i nie został wprowadzony stan nadzwyczajny, na mocy którego dozwolone by było ograniczanie praw obywatelskich (w tym do swobodnego przemieszczania się). W obecnej sytuacji dyskusja z policjantem w obronie własnego prawa do spacerowania nie ma większego sensu – zdaniem prawników należy stosować się do maksymalnego ograniczania wychodzenia z domu.

Po 20 kwietnia spacerowanie z dzieckiem po terenach takich jak parki czy lasy jest dopuszczalne i nie powinno stanowić powodu do zatrzymania oraz otrzymania mandatu.

Jak postępować przy wylegitymowaniu przez policjanta?

A co w przypadku, jeśli jednak zdecydujemy się na spacer z dziećmi i napotkamy policjanta? Należy pamiętać, że w naszym kraju policjant ma prawo:

 • nas zatrzymać i zapytać, w jakim celu się przemieszczamy,
 • ustalić naszą tożsamość i wiek (wylegitymować nas),
 • sprawdzić, czy nie jesteśmy objęci kwarantanną sanepidowską,
 • zatrzymać nas, jeśli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa lub zachodzi np. obawa ucieczki, dodatkowo dokonać w takim wypadku kontroli toreb czy innego bagażu.

Wychodząc z domu warto zatem mieć świadomość, że po napotkaniu policjanta z dużym prawdopodobieństwem będziemy zobligowani do udzielenia informacji, w jakim celu i dokąd zmierzamy. Generalnie jednak policja nie zatrzymuje osób, które przemieszczają w miejscach niewymienionych w rozporządzeniu i zachowujących odpowiedni dystans. Od czwartku 16 kwietnia istotne będzie również to, czy dana osoba ma założoną osłonę na nos i usta.

Sprawdź:

W takiej sytuacji zaleca się krótkie uzasadnienie dla naszego wyjścia z domu i dalsze stosowanie się do poleceń policjanta. Jeśli policjant zdecyduje się na nałożenie mandatu, spieranie się z nim jest bezzasadne i może prowadzić jedynie do pogorszenia sytuacji. Jeśli nie zgadzamy się z uzasadnieniem mandatu, możemy zdecydować się go nie przyjąć. Pamiętajmy, że policjant jest funkcjonariuszem publicznym, który wykonuje rozkazy – należy stosować się w miarę możliwości do jego poleceń. Dyskusje prawne są pozbawione celowości, ponieważ policjant nie ma wpływu na restrykcje i to, jakie otrzymał polecenia służbowe. Po nieprzyjęciu mandatu sprawa jest kierowana przez policjanta do sądu, a w nim będziemy mieli możliwość wyjaśnić swoją argumentację. Zdaniem prawników wypowiadających się w mediach społecznościowych, tego typu sprawy będą miały dużą szansę na wygraną przez osoby, które zdecydowały się nie przyjąć mandatu. Jednak każda sprawa jest oczywiście indywidualna i nie należy z góry być pewnym zwycięstwa.

Spacer z dzieckiem a indywidualna decyzja

Reasumując, zastanawiając się nad tym, czy odbyć spacer z dzieckiem, warto przemyśleć ewentualne konsekwencje. Zachowując maksymalny dystans społeczny i ograniczając nasze wychodzenie z domu aktywnie działamy na rzecz poprawy obecnej sytuacji. Stosowanie się do zasad kwarantanny społecznej jest ważne ze względów bezpieczeństwa naszych bliskich. Chociaż pogoda sprzyja spacerom, a długotrwałe zamknięcie w czterech ścianach z pewnością daje się we znaki – warto zmobilizować się do dalszego wysiłku. Jeśli jednak zdecydujemy się wyjść na spacer z dzieckiem, pamiętajmy, aby:

 • wychodzić w pojedynkę z dzieckiem (nie całą rodziną)
 • zachować odstęp 2-óch metrów od innych osób
 • od czwartku 16. kwietnia obowiązkowo zakładać maskę sobie i dziecku (jeśli jest starsze, niż 2 lata)
 • dbać o higienę: nie dotykać guzików w windzie, poręczy, klamek, a jeśli do tego dojdzie – dezynfekować ręce od razu
 • omijać tereny zielone, place zabaw i bulwary
 • spacer był krótki, z wózkiem lub chustą, pieszo. Rowery, jeździki i wrotki powinny zostać w domu.
 • UWAGA: po 20 kwietnia spacerowanie w celach rekreacyjnych po skwerach, parkach i lasach jest dozwolone. Należy jednak stosować się do zasad dystansu społecznego. W dalszym ciągu zaleca się wysoką ostrożność, dbanie o zasady higieny i unikanie interakcji z innymi osobami. Place zabaw są nadal zamknięte.
Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo