Czy diagnoza przedmiotowa jest obowiązkowa i na ocenę?

Na początku roku szkolnego w wielu szkołach na uczniów czekają tzw. diagnozy przedmiotowe, czyli testy sprawdzające stan wiedzy z danego przedmiotu. Najczęściej tę formę sprawdzianu stosują nauczyciele, którzy dopiero poznają swoich uczniów i chcą dowiedzieć się, jakie są ich możliwości i nad czym trzeba pracować. Dlatego diagnoza przedmiotowa może odbyć się np. w klasie 4.

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Na początku roku szkolnego wielu nauczycieli przeprowadza diagnozy przedmiotowe, nie jest to jednak obowiązkowe.
  • Diagnoza przedmiotowa to wstępny sprawdzian mający na celu sprawdzenie stanu wiedzy uczniów.
  • Wyniki diagnozy nie powinna wpływać na ocenę końcową.

Czy diagnoza przedmiotowa jest obowiązkowa?

Diagnoza przedmiotowa to specjalny test przeprowadzany zazwyczaj na początku roku szkolnego. Jego celem jest sprawdzenie stanu wiedzy i umiejętności uczniów z danego przedmiotu. Zdecydowanie najczęściej nauczyciele decydują się na przeprowadzenie takiego sprawdzianu w klasach, z którymi dopiero zaczynają pracę (np. klasa 4. w podstawówce czy 1. w szkole ponadpodstawowej). Uzyskane wyniki mogą nie tylko dać wyobrażenie o wiadomościach uczniów, lecz także może pomóc nauczycielowi dostosować odpowiedni tryb nauczania. Poza tym pozwala również wskazać tych uczniów, którzy z danym przedmiotem radzą sobie gorzej i dobrać dla nich indywidualne rozwiązania dydaktyczne, aby im pomóc.

Wielu rodziców zastanawia się, przeprowadzenie takiej diagnozy przedmiotowej jest obowiązkowe. Odpowiedź na to pytanie brzmi: nie. W przepisach oświatowych nie znajdziemy punktu, który nakazywałby nauczycielom przygotowywanie tego typu sprawdzianu. Jest to jednak przydatne narzędzie do zidentyfikowania i określenia ewentualnych trudności i braków w nauczaniu. Obowiązkiem nauczyciela jest jednak obserwacja uczniów, dobór najlepszych metod dydaktyczno-wychowawczych oraz realizacja programu. W tym kontekście diagnoza programowa może okazać się niezastąpiona, aby ocenić, jak najlepiej pomóc uczniom w przyswojeniu całości materiału.

Czy diagnoza jest na ocenę?

Przeprowadzenie diagnozy programowej nie jest obowiązkowe, ale nauczyciele mogą wystawiać za nią oceny. Warto jednak pamiętać, że oceny te powinny mieć znaczenie orientacyjne, tzn. mają być sygnałem i informacją dla ucznia o jego aktualnym stanie wiedzy i ewentualnych brakach z danego działy czy przedmiotu.

Wobec tego, czy diagnoza wlicza się do średniej? Ocena z diagnozy przedmiotowej nie powinna wliczać się do średniej końcowej, ponieważ nie prezentuje stanu wiedzy i umiejętności zdobytych podczas nauki w danej klasie. Uczeń może być oceniany wyłącznie na podstawie testów i sprawdzianów obejmujących materiał przerobiony na danym etapie nauki, np. w klasie 4.

Czy diagnoza przedmiotowa musi być zapowiedziana?

W przepisach oświatowych nie istnieje termin “testu diagnostycznego”, a zatem nie ma żadnych regulacji z nią związanych. Oficjalnie nie wiadomo więc, czy diagnoza przedmiotowa musi być zapowiedziana. Wydaje się jednak, że nauczyciel powinien uprzedzić o niej uczniów, ponieważ jest to dłuższy sprawdzian, zazwyczaj trwający całą godzinę lekcyjną.

Dodaj komentarz

Edukacja i psychologia, Newsy

Czy będą lekcje w sobotę? MEN odpowiada!

Lekcje w sobotę? Szkoła w weekend? 6-dniowy tydzień nauki? Takie zapisy znalazły się w jednym z 11 projektów rozporządzeń zmieniających prawo oświatowe w Polsce. Czy to oznacza, że przepisy będą dawały...

Czytaj dalej →
Edukacja i psychologia

Jak zabezpieczyć komputer dziecka?

Dla większości dzieci obsługa telefonu to przysłowiowa bułka z masłem. Niewielkie problemy sprawia im również użytkowanie komputera. Ale czy na pewno w świecie nowych technologii na nasze szkraby nie czekają...

Czytaj dalej →
Edukacja i psychologia

Ile wynosi pierwiastek z 0?

Pozornie proste pytanie o to, czy pierwiastek z 0 istnieje, może przysporzyć wielu osobom kłopotów z udzieleniem odpowiedzi. Warto przypomnieć sobie podstawową wiedzę matematyczną, bo dzięki temu łatwiej odpowiemy na...

Czytaj dalej →
Edukacja i psychologia

Absencja szkolna – definicja, rodzaje, normy

Absencja szkolna to problem stary jak sama szkoła – niezależnie od realiów historycznych i ustrojowych, kolejne pokolenia nauczycieli zmagają się ze skutkami nieobecności dzieci czy nastolatków na zajęciach edukacyjnych. Jakie...

Czytaj dalej →
Edukacja i psychologia, Newsy

Do kiedy wystawianie ocen końcowych?

Rok szkolny powoli dobiega końca, ale nie wszyscy uczniowie mają już wystawione oceny końcowe. Kiedy to nastąpi? Zapoznaliśmy się z harmonogramem roku szkolnego 2019/2020 kilku szkół podstawowych i średnich, aby...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general