Dziecko na kwarantannie 2021 – co z rodzicami? Jak wygląda opieka?

Coraz więcej ognisk koronawirusa w szkołach. Każde wykryte zakażenie wśród uczniów lub nauczycieli skutkuje decyzją sanepidu o wysłaniu klasy lub całej placówki na kwarantannę. Zajęcia odbywają się wówczas w trybie nauki zdalnej, a dzieci muszą przez okres 10 dni pozostać na izolacji w domu. Dziecko na kwarantannie 2021 – co z rodzicami. Jak wygląda opieka? Czy rodzicom przysługuje zasiłek?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Gdy dziecko zostaje skierowane na kwarantannę, rodzice i pozostali domownicy jej nie podlegają. Mogą normalnie wychodzić z domu i uczęszczać do szkoły/pracy.
  • Kwarantanna dziecka traktowana jest jak choroba, a zatem rodzice lub opiekunowie mogą wystąpić o zasiłek opiekuńczy i zwolnienie na czas opieki, pod warunkiem, że są ubezpieczeni.
  • Zasiłek przysługuje na dzieci, które nie ukończyły 14. roku życia lub posiadają zaświadczenie o niepełnosprawności wymagającej stałej opieki.

Dziecko na kwarantannie 2021 – co z rodzicami?

Z każdym dniem przybywa nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a co za tym idzie rośnie także liczba ognisk Covid-19 w placówkach oświaty. Wykrycie wirusa wśród uczniów bądź nauczycieli jest natychmiast zgłaszane przez dyrektora do powiatowego oddziału sanepidu, który następnie wydaje decyzję o objęciu jednego lub kilku oddziałów kwarantanną. Klasy, które miały kontakt z zarażonym nauczycielem lub kolegą, kierowane są na nauczanie zdalne. Jeśli ognisko w danej placówce jest wyjątkowo duże, to na izolację wysyła się całą placówkę.

Zobacz: Dlaczego uczniowie nie odpoczną w dni wolne w listopadzie 2021? 

Wciąż jednak pojawiają się wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów – dziecko z przedszkola, podstawówki lub gimnazjum jest na kwarantannie w 2021, a co w takim przypadku z rodzicami? Aktualne zasady regulujące tę kwestię zostały zamieszczone w serwisie rządowym gov.pl. Jak wynika z zapisów, jeśli klasa dziecka trafia na kwarantannę, to rodzice uczniów jej nie podlegają. Na izolację kierowane są wyłącznie te osoby, które miały bezpośredni kontakt osobą zarażoną. Pozostali domownicy nie są objęci kwarantanną.

Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie nie podlegają już kwarantannie, np.:

– członkowie rodziny zamieszkujące z osobą, która została kwarantannowana ze względu na styczność w pracy z osobą zakażoną/chorą,

– rodzice zamieszkujący z dzieckiem poddanym kwarantannie, ze względu na wystąpienie wirusa w szkole.

Jak sprawdzić, czy dziecko trafiło na kwarantannę?

Zazwyczaj dyrektor placówki, w której wykryto wirusa, informuje rodziców za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie o tym, że głosił dzieci z danej klasy do sanepidu w celu objęcia ich kwarantanną. Jeśli dziecko trafiło na kwarantannę lub izolację, to informację o tym można odnaleźć na Internetowym Koncie Pacjenta. Dostęp do IKP dziecka ma ten rodzic, który zgłosił go do ubezpieczenia w ZUS. Wystarczy zalogować się do osobistego Internetowego Konta Pacjenta (potrzebny Profil Zaufany). Po zalogowaniu wchodzimy w zakładkę “Uprawnienia”, a następnie klikamy “Dzieci”. Powinien się wówczas wyświetlić profil dziecka i wszystkie niezbędne informacje, czyli status dotyczący kwarantanny czy wynik testu na Covid-19.

Jeśli profil dziecka w IKP jest niewidoczny, to najpierw upewnij się za pośrednictwem serwisu ZUS (PUE ZUS), czy przekazane do ubezpieczenia dane są poprawne. W razie wątpliwości lub braku Profilu Zaufanego i Internetowego Konta Pacjenta, skontaktuj się z infolinią inspekcji sanitarnej pod numerem: +48 22 25 00 115. Infolinia jest czynna całodobowo. Jeśli chcesz sprawdzić, czy dziecko jest na kwarantannie, a nie masz IKP, możesz także zadzwonić do lokalnego oddziału inspekcji sanitarnej (numer można znaleźć w internecie) i poprosić o pomoc i informację.

Kwarantanna ucznia a rodzice i domownicy

Informację o skierowaniu klasy na kwarantannę rodzic powinien otrzymać od dyrektora placówki. Jeśli chcemy sprawdzić, czy dziecko faktycznie zostało objęte obowiązkową izolacją, można to zrobić za pomocą Internetowego Konta Pacjenta. Dostęp do IKP odbywa się za pomocą Profilu Zaufanego tego rodzica, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w ZUS. Za pośrednictwem IKP ewentualną kwarantannę może sprawdzić każdy obywatel.

Zobacz: 12 tysięcy na drugie dziecko. Kto otrzyma świadczenie?

Rodzice nie trafiają na kwarantannę, nawet jeśli dziecko zostało na nią skierowane. Zarówno rodzice, jak i wszyscy pozostali domownicy nie podlegają w takiej sytuacji obowiązkowej domowej izolacji. Mogą zatem normalnie chodzić do pracy czy uczęszczać do szkoły.

Kwarantanna dla niezaszczepionych

Nieco inaczej wygląda sytuacja, kiedy dziecko (lub inny domownik) otrzyma pozytywny wynik testu na Covid-19. W takim przypadku pozostali współzamieszkujący – jeśli są niezaszczepieni – zostają objęci obowiązkową kwarantanną “od dnia poznania wyniku testu do 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zarażoną”. Zarówno osoby zaszczepione, jak i ozdrowieńcy nie podlegają kwarantannie w przypadku kontaktu z zarażonym. Warto jednak upewnić się, że w naszym IKP nie znajdziemy zawiadomienia o skierowaniu kwarantannę, które mogło zostać wystawione omyłkowo. Jeśli tak, możemy skontaktować się bezpośrednio z sanepidem i wyjaśnić tę kwestię.

Sprawdź: Jaki przedmiot zostanie zastąpiony przez HIT ministra Czarnka?

Dziecko na kwarantannie – opieka 2021

Kiedy dziecko trafia na kwarantannę i rozpoczyna naukę zdalną, często pojawia się problem z opieką. Jest to szczególnie kłopotliwe w przypadku młodszych dzieci, które nie mogą jeszcze pozostawać same w domu i wymagają nadzoru rodzica. W takiej sytuacji opiekunowie często nie są pewni, co powinni zrobić. Warto zatem pamiętać, że kwarantanna lub izolacja dziecka jest traktowana jak choroba. Jeśli rodzic jest ubezpieczony, to przysługuje mu prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego i zwolnienia na czas opieki.

Dziecko z przedszkola na kwarantannie 2021

Nie tylko szkoły i klasy narażone są na pojawienie się nowego ogniska. Wirus nie omija także przedszkoli. Maluchy również kierowane są na kwarantannę, jeśli u któregoś z nich lub u nauczycielki wykryty zostanie Covid-19. Przedszkolaki muszą być oczywiście pod stałą opieką, gdy nie mogą uczęszczać do placówki. Co zatem zrobić, gdy dziecko z przedszkola znajdzie się na kwarantannie, a rodzice pracują i nie mogą mu zapewnić opieki babci lub niani? W takiej sytuacji rodzicom – pod warunkiem, że są ubezpieczeni – przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego. Wystarczy złożyć specjalne oświadczenie o konieczności opieki nad dzieckiem i złożyć go do pracodawcy.

ZUS: opieka nad dzieckiem na kwarantannie 2021 – zasiłek [aktualne przepisy]

Jeśli dziecko przebywa na kwarantannie w 2021, rodzice lub opiekunowie mogą wystąpić o przyznanie zasiłku opiekuńczego na okres sprawowania opieki, pod warunkiem, że są ubezpieczeni.

Rodzic może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwarantannie lub objętym izolacją w warunkach domowych:
– dzieckiem do lat 14,
– dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 18 lat,
– innym członkiem rodziny.

Wniosek o opiekę nad dzieckiem na kwarantannie

Aktualne przepisy informują, że wypłata zasiłku opiekuńczego przyznaje się na podstawie specjalnego oświadczenia, w którym ubezpieczony wskazuje na konieczność sprawowania opieki w określonym terminie nad dzieckiem na kwarantannie. W dokumencie powinny znaleźć się następujące dane:

  • imię i nazwisko ubezpieczonego,
  • numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
  • dane dziecka lub innego członka rodziny pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada,
  • dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
  • podpis ubezpieczonego.

Kwarantanna na dziecko a zwolnienie

W myśl przepisów ustawy zasiłkowej dziecko na kwarantannie traktowane jest jak dziecko chore, a zatem rodzicom, którzy są ubezpieczeni, przysługuje prawo do zasiłku opiekuńczego i zwolnienia na okres opieki. Zgodnie z przepisami dotyczy to rodziców dzieci do 14. roku życia oraz posiadających orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem stałej opieki.

Rodzice pytają o dziecko na kwarantannie 2021

Czy jak dziecko jest na kwarantannie, to rodzic też 2021?

Jeśli dziecko jest na kwarantannie, to rodzice i pozostali domownicy nie.

Co gdy dziecko jest na kwarantannie 2021?

Gdy dziecko jest na kwarantannie, rodzice i pozostali domownicy nie są nią objęci. Jeśli dziecko nie przekroczyło jeszcze 14. roku życia lub ma orzeczenie o niepełnosprawności wymagającej stałej opieki, rodzic może ubiegać się o zasiłek.

Czy jest zasiłek na dziecko na kwarantannie?

Jeśli rodzic jest ubezpieczony, może wystąpić o zasiłek opiekuńczy na dziecko na kwarantannie lub objęte izolacją pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło 14. roku życia lub posiada orzeczenie o niepełnosprawności, która wymaga stałej opieki.

Jak sprawdzić czy dziecko jest na kwarantannie 2021?

Aby sprawdzić, czy dziecko jest na kwarantannie, można skorzystać z Internetowego Konta Pacjenta. Wystarczy zalogować się do IKP tego rodzica, który zgłosił dziecko do ubezpieczenia w ZUS. Następnie wejść w zakładkę “Uprawnienia”, a potem “Dzieci”. Jeśli nie widzimy profilu dziecka lub nie posiadamy IKP, możemy zadzwonić na infolinię inspekcji sanitarnej: +48 22 25 00 115 albo do lokalnego oddziału sanepidu i poprosić o informacje.

Czy osoba zaszczepiona podlega kwarantannie?

Osoba zaszczepiona jest zwolniona z kwarantanny w przypadku kontaktu lub mieszkania z zarażonym. Na wszelki wypadek jednak warto sprawdzi status w IKP, żeby się upewnić i uniknąć kłopotów.

Czy przysługuje zwolnienie na dziecko na kwarantannie 2021?

Dziecko na kwarantannie traktowane jest jak chore w myśl przepisów ustawy zasiłkowej. Rodzice mogą się więc ubiegać o zasiłek opiekuńczy i zwolnienie na czas opieki pod warunkiem, że są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Zwolnienie lekarskie na chore dziecko nie powinno przekraczać 60 dni rocznie.

Sprawdź też: Gry na Halloween. Ciekawe halloweenowe zabawy [w domu, dla dzieci]
Sprawdź też: Hymn Polski: kiedy i kto go napisał? [tekst Mazurka Dąbrowskiego]

Źródła:

Dodaj komentarz

Planowanie ślubu oraz wesela

Obyczaje ślubne

Obyczaje ślubne mimo, że nie zmieniają się zbyt często to jednak można w nich zaobserwować pewne trendy. Sprawdź co takiego się zmienia w najważniejszych elementach ślubu oraz wesela. Suknie ślubne...

Czytaj dalej →
Dodatki ślubne

Bukiety ślubne

Bukiety ślubne są dobierane do sukni, dodatków i makijażu Panny Młodej oraz do garnituru Pana Młodego. Mogą też nawiązywać do wystroju sali lub kościoła. Na rozmowę z florystą albo kwiaciarką powinnaś...

Czytaj dalej →
Tata, Prawo, Rodzice

Urlop ojcowski: Czemu tak krótko?

Urlop ojcowski 2017: Zmiany, zmiany, zmiany Dziś rano odczytałem wiadomość na Facbooku od jednego z czytelników bloga, który poinformował mnie o zmianach w urlopach ojcowskich, które zaszły 2 stycznia 2016...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo