Intercyza jest umową przedmałżeńską regulującą stosunki majątkowe przyszłych małżonków. Dotyczy części majątku, którą małżonkowie wypracują po ślubie. Nie odnosi się natomiast do dochodów oraz rzeczy, które osoby te miały przed ślubem. One nawet bez intercyzy w przypadku rozwodu nie podlegają podziałowi.

Czy warto przed ślubem myśleć o podziale majątku? Zdania są podzielone. Powody dla których podpisujemy taki dokument są bardzo różne. Warto natomiast wiedzieć, że podziału majątku w takiej formie można dokonać jedynie przed ślubem.

Forma intercyzy

Intercyza musi być zawarta w formie aktu prawnego. Na jej mocy małżonkowie mogą:

  • ustanowić rozdzielność majątkową;
  • ograniczyć wspólność ustawową, to znaczy wyłączyć ze wspólnego majątku określone przedmioty lub prawa majątkowe, ale jednocześnie zachowując wspólnotę majątkową;
  • rozszerzyć wspólność ustawową, czyli włączyć do wspólnego majątku przedmioty lub prawa majątkowe nabyte przed wstąpieniem w związek małżeński.

Czego dotyczy intercyza?

O wspólnym majątku mówimy od momentu ślubu. Zaliczają się do niego chociażby wasze prezenty ślubne. Wszystko, co mieliście wcześniej, nie podlega podziałowi.

Nie musisz się obawiać, że np. w razie rozwodu stracisz rzeczy osobiste (przykładowo futro, kosmetyki), przedmioty (biżuteria, samochód itp.) i nieruchomości, które posiadałeś przed zawarciem związku małżeńskiego. Również w przypadku spadków i darowizn nie są one włączane do wspólnoty majątkowej, jeśli są podarowane tylko jednemu z małżonków. Nie musisz się martwić o utratę nagród za osiągnięcia czy praw autorskich. Również odszkodowania za doznaną krzywdę lub uszkodzenie ciała nie podlegają podziałowi, poza wyjątkiem renty z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy.

Jakie są konsekwencje posiadania wspólnego majątku?

Jeśli nie spisaliście intercyzy, musicie się liczyć z tym, że będziecie potrzebowali zgody współmałżonka na:

  • udzielenie kredytu jednemu ze współmałżonków;
  • sprzedaż, kupno lub obciążenie wspólnej nieruchomości lub gospodarstwa;
  • darowiznę rzeczy czy nieruchomości, które należą do majątku wspólnego;
  • odpowiadacie całym waszym majątkiem za działania związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz niektórych spółek do których należy małżonek.

Również jeśli obydwoje podpiszecie jakieś zobowiązanie, przykładowo do spłaty kredytu, za nie wywiązanie się z niego obydwoje będziecie odpowiadać majątkiem. Jeśli natomiast jeden ze współmałżonków zaciągnie kredyt bez zgody drugiego, to tylko on za ten kredyt odpowiada. Nie dotyczy to długów zaciągniętych przed 20. stycznia 2005, czyli przed nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Kiedy ustanowić intercyzę?

Intercyzę można spisać przed ślubem. Potwierdzacie wówczas u notariusza, co jest czyją własnością. Rozdzielność majątkową możecie ustanowić również po latach od zawarcia związku małżeńskiego. Wtedy również dzielicie majątek i mówicie: lodówka moja, pralka twoja itd., a notariusz to spisuje. Trzeba jednak pamiętać, że lex retro non agit (prawo nie działa wstecz) i rozdzielność majątkowa zacznie obowiązywać z chwilą jej ustanowienia.

Jesteśmy ciekawi co sądzicie o intercyzie? Zdecydujecie się na podpisanie takiego dokumentu, czy jesteście temu przeciwni?

Dodaj komentarz

Planowanie ślubu oraz wesela

Jak przystroić dom Panny Młodej?

Przystrojenie domu Panny Młodej oraz ewentualnie Pana Młodego leży w kwestii świadków. Przynajmniej taka jest tradycja. Nie musimy się jej sztywno trzymać. Często zdarza się, że to sami zainteresowani, czyli...

Czytaj dalej →
Planowanie ślubu oraz wesela

Błogosławieństwo rodziców

Błogosławieństwo od rodziców to jedna z najważniejszych tradycji w dniu ślubu dla osób, które są katolikami. Symbolizuje przekazanie przez rodziców tuż przed ślubem władzy rodzicielskiej mężowi kobiety i zgodę na...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo