Jaka modlitwa na cmentarz? Odwiedzając groby bliskich, warto pamiętać o tych modlitwach

Zbliża się Święto Zmarłych, a więc czas ogromnej zadumy i refleksji nad życiem i przemijaniem. Z tej okazji wspominamy naszych bliskich, którzy odeszli już z tego świata, a także odwiedzamy ich groby, aby uszanować pamięć o zmarłych i dać wyraz tęsknocie. Dla osób wierzących szczególnie ważne jest również wzięcie udziału we mszy oraz odmówienie modlitwy za dusze zmarłego. Jaka modlitwa będzie najbardziej odpowiednia na cmentarz? Jak modlić się za bliskich zmarłych?

Jaka modlitwa na cmentarz?

Zgodnie z chrześcijańską doktryną modlitwa odmówiona za dusze zmarłych osób może pomóc im w zbawieniu i dostaniu się do Nieba, jeśli trafili po śmierci do Czyśćca. Najbardziej znaną i rozpowszechnioną modlitwą jest zdecydowanie “Wieczny odpoczynek”. Słowa te odmawiane są również podczas mszy 1 listopada w intencji zmarłych.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju.
Amen.

Powyższe słowa to jednak nie jedyna modlitwa, która będzie odpowiednia na cmentarz, podczas odwiedzin grobów naszych bliskich.

Zobacz: Dlaczego zapalamy znicze na cmentarzu? Symbolika światła jest bardzo znacząca. Sprawdź, skąd wziął się ten zwyczaj

Modlitwy za zmarłych

W kościołach odmawia się kilka różnych modlitw za zmarłych – inne w dzień pogrzebu, inne w rocznice śmierci, a jeszcze inne w pozostałe części roku. Istnieją takie modlitwy jak ta za zmarłych w rodzinie czy ta za zmarłego o uwolnienie od grzechów i kar, a nawet osobna za poległych żołnierzy. Poniżej znajdują się poszczególne przykłady.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie,
błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.
Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich,
za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win,
otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłą

Prosimy Cię, Panie, zmiłuj się w swojej ojcowskiej dobroci nad duszą Twojej służebnicy, i wyzwolonej od skażenia śmierci przywróć udział w wiecznym zbawieniu.
Prosimy Cię, Panie, niech nasza modlitwa uprosi u Twojej dobroci oczyszczenie ze wszystkich win dla duszy Twojej służebnicy, aby osiągnęła Twoje wiekuiste miłosierdzie.
Prosimy Cię, Panie, aby dusza służebnicy Twojej osiągnęła udział w świętości wiekuistej, której zadatek otrzymała w Sakramencie wiecznego miłosierdzia.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłego

Nakłoń, Panie, ucho ku prośbom pokornie przez nas zanoszonym do Twego miłosierdzia i umieść w krainie pokoju i światłości duszę Twojego sługi, której kazałeś odejść z tego świata, oraz włącz ją do społeczności Twoich Świętych.
Spraw, prosimy Cię, Panie, aby ta modlitwa wyjednała zbawienie duszy Twojego sługi, za którym pokornie błagamy.
Prosimy Cię, Panie, uwolnij od więzów grzechu duszę Twojego sługi, aby wskrzeszony żył w chwale zmartwychwstania wśród Twoich świętych i wybranych.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Sprawdź: Czy 2 listopada jest wolne od pracy i szkoły? To jedno z ważniejszych świąt kościelnych

Jaką modlitwę odmówić przy grobie bliskiej osoby?

Z nauk kościoła wynika, że dusza może trafić po śmierci w trzy miejsca – do piekła, ponieważ została potępiona za grzechy, – do Nieba, jeśli dostąpiła łaski zbawienia lub do Czyśćca – czyli w momencie, gdy swoim życiem nie zasłużyła od razu na obecność w Raju, ale ma jeszcze szansę na zbawienie. Osoby religijne wierzą, że za pomocą modlitwy mogą przyśpieszyć chwilę, kiedy ich bliski znajdzie się w Niebie. Jaka modlitwa może nam się przydać, gdy wybieramy się na cmentarz? Oto kilka z nich.

Modlitwa za zmarłych rodziców

Boże, Tyś nam przykazał czcić ojca i matkę,
zmiłuj się łaskawie nad duszami moich rodziców i odpuść im grzechy; pozwól mi oglądać ich w radości Twej wiekuistej światłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za zmarłego w rodzinie

Najświętszy Panie, wszechmogący Ojcze i wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawiennego zmartwychwstania. Wprawdzie przygniata nas silnie konieczność śmierci, jednak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nieśmiertelności. Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być odebrane, będzie ono tylko inaczej ukształtowane, gdy rozpadnie się w proch dom ziemskiego pielgrzymowania – będzie dla nas przygotowana w niebie wieczna ojczyzna.

O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych sercach i dozwól, by ona pocieszyła nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. Przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Za zmarłego męża lub żonę

Najłaskawszy i miłosierny Ojcze! Z Twojej woli podążaliśmy razem do Ciebie drogą życia małżeńskiego, na którą nas powołałeś, obdarzając darem wzajemnej miłości i wspomagając tak licznymi łaskami. Z Twojej również woli ziemska droga życia mojego męża (mojej żony) dobiegła już kresu i napełniła mnie bólem rozłąki. Dziękuję Ci, o dobry Ojcze, za wspólnie przeżyte lata i wszelkie dobro, jakim mnie i innych przez niego (nią) obdarzyłeś. Wierząc w życie wieczne, wierzę i w to, że nadal możemy trwać w więzi miłości i wzajemnie sobie pomagać. Pokornie Cię zatem proszę, abyś mu (jej) okazał swoje miłosierdzie, darował wszelkie winy i zaniedbania, oczyścił ze wszystkich ich skutków oraz uczynił go (ją) godnym (-ą) wejścia do wiecznej chwały. Spraw, abyśmy mogli razem uwielbiać Ciebie na wieki. Amen.

Za zmarłego syna lub córkę

Wszechmogący Boże, spodobało się Tobie odwołać mego syna (moją córkę) z tego świata. Z serca zranionego bólem rozłąki polecam go (ją) Twemu bezmiernemu miłosierdziu. Błagam Cię, przez przyczynę Maryi, Matki Bolesnej stojącej pod krzyżem Jezusa, daruj mu (jej) wszelkie przewinienia, obdarz go (ją) miłością przebaczającą i przemieniającą na wzór Chrystusa, uwolnij go (ją) od wszystkiego, co jest przyczyną jego (jej) czyśćca i pozwól mu (jej) jak najszybciej osiągnąć pełnię życia w jedności z Trójcą Przenajświętszą, Niepokalaną Maryją i wszystkimi świętymi. Amen.

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo