Kalkulator urlopu wychowawczego 2019

Jaki jest wymiar urlopu wychowawczego w 2019 r.? Kto może z niego skorzystać i gdzie złożyć wniosek o urlop wychowawczy? A może można skorzystać z niego jedynie w części pracując na określoną część etatu? Sprawdź zasady udzielania urlopu wychowawczego 2019!

Urlop wychowawczy 2019

Urlop wychowawczy przysługuje każdemu rodzicowi, który jest zatrudniony dłużej niż pół roku. Teoretycznie wzięcie urlopu wychowawczego nie jest trudne i nie powinno przysporzyć problemów, jednak wielu rodziców ma wiele wątpliwości dotyczących tego, ile może trwać urlop, kto może na niego pójść, jak wygląda sprawa zarobków podczas urlopu wychowawczego i czy, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, można zrezygnować z urlopu w trakcie jego trwania. Żeby ułatwić wszystkim rodzicom decyzję dotyczącą urlopu wychowawczego, odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące urlopu wychowawczego 2019 i podpowiadamy jak korzystać z kalkulatora urlopu wychowawczego, który znacznie ułatwi sprawę określenia czasu trwania urlopu i daty powrotu do pracy.

Komu przysługuje urlop wychowawczy w 2019 r.?

Prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego nabywają pracownicy, którzy przepracowali 6 miesięcy. Ten okres zatrudnienia dotyczy zatrudnienia u różnych pracodawców. Prawo do urlopu wychowawczego przysługuje zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Może być on wykorzystany jako przedłużenie urlopu macierzyńskiego, ale można go wziąć również później.

Zobacz też: Dodatkowe 2 miesiące urlopu rodzicielskiego dla ojców

Co zrobić, żeby pójść na urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy jest przyznawany na wniosek, który należy złożyć u pracodawcy. Wniosek musi być prawidłowo wypełniony, ponieważ w przeciwnym razie pracodawca może odmówić udzielenia urlopu. Poza tym, wniosek należy złożyć u pracodawcy najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu wychowawczego. We wniosku trzeba określić datę, w której chce się rozpocząć urlop. Jeżeli pracownik już kiedyś korzystał z urlopu wychowawczego, we wniosku należy określić również czas wykorzystanego wcześniej urlopu.

Ile może trwać urlop wychowawczy?

Urlop wychowawczy jest przydzielany rodzicom na okres 36 miesięcy, jednak nie może trwać dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy sześć lat. Jeżeli dziecko wymaga specjalnej opieki, co musi być potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności, urlop wychowawczy może być udzielony do momentu, gdy dziecko ukończy osiemnaście lat. Wymiar urlopu, czyli 36 miesięcy może zostać rozdzielony na oboje rodziców/opiekunów, z tym, że każdy z rodziców ma wyłączne prawo do wykorzystania jednego miesiąca urlopu. Wynika z tego, że jeden z rodziców może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy urlopu wychowawczego. Wyjątkami od tej zasady są sytuacje, w których jedno z rodziców nie ma władzy rodzicielskiej, nie żyje lub zostało pozbawione władzy rodzicielskiej.

Z urlopu rodzice mogą korzystać również jednocześnie. Wówczas każdy z rodziców wykorzystuje 18 miesięcy, co razem daje pełny wymiar urlopu, czyli 36 miesięcy. Urlop wychowawczy można podzielić na maksymalnie 5 części. Urlop wychowawczy jest przyznawany w takim samym wymiarze przy kolejnych dzieciach i nie ma ograniczeń mówiących o łącznym czasie, który pracownik może spędzić na urlopie wychowawczym na kolejne dzieci.

Urlop wychowawczy jest przydzielany rodzicom na okres 36 miesięcy, jednak nie może trwać dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy sześć lat.

Kalkulator urlopu wychowawczego

Żeby obliczyć należny czas trwania urlopu wychowawczego, najlepiej skorzystać z kalkulatora urlopu wychowawczego. Dzięki takiemu kalkulatorowi można określić, ile urlopu można dostać i kiedy przypada data zakończenia urlopu wychowawczego. Żeby skorzystać z kalkulatora należy podać odpowiednie informacje, takie jak planowaną datę rozpoczęcia urlopu, liczbę części, na które zamierza się podzielić urlop, ile urlopu zostało już wykorzystane, stan zdrowia dziecka oraz rodzaj umowy o pracę. Należy określić również czy oboje rodziców będzie korzystało z urlopu jednocześnie.

Czy podczas urlopu wychowawczego pracownik może zostać zwolniony?

W czasie urlopu wychowawczego pracownik nie może zostać zwolniony, chyba, że firma zostanie zlikwidowana albo ogłosi upadłość. Poza tym, umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia tylko z winy pracownika. Po powrocie z urlopu pracownik powinien mieć zapewnione miejsce na swoim dotychczasowym stanowisku albo innym, które odpowiada jego kwalifikacjom i jest równorzędne ze stanowiskiem zajmowanym przed pójściem na urlop. W związku z tym, wynagrodzenie pobierane po powrocie z urlopu nie może być niższe niż przed podjęciem urlopu wychowawczego.

Jak sama nazwa mówi, urlop wychowawczy jest przeznaczony na sprawowanie opieki nad dzieckiem, dlatego jeżeli pracodawca dowie się, że pracownik będący na urlopie wychowawczym nie sprawuje opieki nad dzieckiem, może zadecydować o zakończeniu urlopu i wezwać pracownika do pracy. W takiej sytuacji to pracodawca decyduje, kiedy pracownik ma wrócić do pracy. Ustalony termin nie może wypaść wcześniej niż 3 dni, ani później niż 30 dni od poinformowania o tym pracownika.

Zobacz też:

Co z zarobkami w czasie urlopu wychowawczego?

W czasie gdy pracownik jest na urlopie wychowawczym, nie przysługuje mu wynagrodzenie. Jeśli rodzina spełnia kryterium dochodowe, może otrzymać wsparcie w postaci zasiłku wychowawczego, który ma na celu wsparcie socjalne, jednak nie wyrównanie dochodów utraconych z powodu urlopu wychowawczego. Dużo osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale podczas urlopu wychowawczego można podjąć pracę u innego pracodawcy, pracę na część etatu u dotychczasowego pracodawcy albo naukę lub inną działalność, jeżeli tylko nie wyklucza ona sprawowania opieki nad dzieckiem.

Czy można zrezygnować z urlopu wychowawczego podczas jego trwania?

Jeśli zajdzie taka potrzeba, z urlopu wychowawczego można zrezygnować w każdym momencie w czasie jego trwania. Warunkiem jest oczywiście wyrażenie zgody przez pracodawcę. Przed powrotem do pracy, należy zgłosić to pracodawcy, najpóźniej 30 dni przed planowaną datą ukończenia urlopu. Innym wyjściem jest skorzystanie z urlopu wychowawczego poprzez obniżenie wymiaru czasu pracy (nie mniej niż połowy pełnego etatu). W takiej sytuacji, to od pracodawcy i pracownika zależy ustalenie, czy będzie on pracował tylko w niektóre dni, czy codziennie, ale przez mniej niż 8 godzin.

Obniżenie wymiaru pracy w okresie, gdy przysługuje urlop wychowawczy

Pracownik, który chciałby wrócić do pracy w niepełnym wymiarze godzin zamiast skorzystać z urlopu wychowawczego, ma do tego prawo. W tym celu należy złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, jednak na nie mniej niż pół etatu. W czasie, gdy pracownikowi przysługuje urlop wychowawczy, pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek.

Dodaj komentarz

Dodatki ślubne

Bukiety ślubne

Bukiety ślubne są dobierane do sukni, dodatków i makijażu Panny Młodej oraz do garnituru Pana Młodego. Mogą też nawiązywać do wystroju sali lub kościoła. Na rozmowę z florystą albo kwiaciarką powinnaś...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo