Kiedy egzamin ósmoklasisty 2020? [HARMONOGRAM, ZASADY BEZPIECZEŃSTWA]

Ze względu na epidemię koronawirusa tegoroczne egzaminy szkolne, w tym egzamin ósmoklasisty, odbędą się w innych terminach, niż pierwotnie planowano. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło harmonogram egzaminów, a także wytyczne, których należy przestrzegać przed, w czasie i po rozwiązaniu testów.

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Egzamin ósmoklasisty 2020 odbędzie się w czerwcu.
  • Egzamin z języka polskiego zaplanowano na 17 czerwca 2020, z matematyki na 17 czerwca, zaś z języka obcego na 18 czerwca.
  • Zdający egzamin ósmoklasiści otrzymają wyniki i zaświadczenia najpóźniej 31 lipca 2020 roku.
  • Egzaminy zostaną przeprowadzone w warunkach reżimu sanitarnego.
  • Na teren szkoły nie będą mogli wejść rodzice ósmoklasistów, a zdający pozostaną w maskach do momentu zajęcia miejsc w ławkach.
  • Uczniowie mogą zabrać ze sobą jedynie niezbędne przedmioty i powinni unikać rozmów w większych grupach.

Egzamin ósmoklasisty 2020. Kiedy egzaminy? Jak długo będą trwać?

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2020 został opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Z dokumentu zaktualizowanego 20 maja br. wynika, że egzamin ten zostanie przeprowadzony w ciągu trzech dni według poniższego schematu:

  • 16 czerwca (wtorek), godz. 9:00 – egzamin z języka polskiego
  • 17 czerwca (środa), godz. 9:00 – egzamin z matematyki
  • 18 czerwca (czwartek), godz. 9:00 – egzamin z nowożytnego języka obcego

Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut, egzamin z matematyki 100 minut, a egzamin z języka obcego – 90 minut. Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty, przekazanie szkołom wyników i zaświadczeń, a także wydanie tych zaświadczeń i informacji zdającym będzie miało miejsce najpóźniej 31 lipca 2020 roku.

Egzamin ósmoklasisty 2020. Jakich zasad trzeba będzie przestrzegać?

Ze względu na epidemię koronawirusa egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w warunkach reżimu sanitarnego. Szczegółowe wytyczne dla szkół, nauczycieli i uczniów wydało Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Czego mogą spodziewać się ósmoklasiści?

Rodzice nie będą mogli wejść na teren szkoły

Z wytycznych wydanych przez MEN wynika między innymi, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba, która nie ma objawów choroby zakaźnej. W czasie egzaminu w szkołach mogą znajdować się jedynie uczniowie, pracownicy danej placówki i osoby zaangażowane w organizację egzaminów oraz pracownicy służb, np. medycznych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Rodzice i opiekunowie ósmoklasistów nie mogą wejść z dziećmi na teren szkoły.

Na egzamin należy wziąć tylko niezbędne rzeczy

Idąc na egzamin ósmoklasisty, uczeń powinien zabrać wyłącznie niezbędne rzeczy. Telefon komórkowy, książki czy maskotki należy zostawić w domu. Warto jednak zabrać ze sobą długopis, linijkę, cyrkiel oraz kalkulator – każdy uczeń będzie mógł korzystać tylko z tych przyborów, które sobie przyniesie. Szkoła nie zapewnia wody pitnej, więc napój również warto przynieść ze sobą.

Zdający pozostaną w maskach do momentu zajęcia ławek

Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym (zapewnia go szkoła), a czekając na egzamin – zachować 1,5-metrowy odstęp od innych osób. Taki sam odstęp powinien być zapewniony między ławkami, przy których zasiądą egzaminowani. Przed przystąpieniem do egzaminu i po oddaniu testu, uczniowie powinni zakrywać usta i nos, np. za pomocą maseczki ochronnej. Mogą ją zdjąć po zajęciu wyznaczonego miejsca, w którym będą pisać egzamin. Maskę lub inną zasłonę nosa i ust należy włożyć, gdy idzie się do toalety lub rozmawia z nauczycielem lub egzaminatorem. Osoby, które mają taką potrzebę, mogą nosić maskę przez cały czas trwania egzaminu.

Uczniowie powinni unikać rozmów w grupach

Dużym wyzwaniem dla uczniów będzie z pewnością unikanie tworzenia grup przed i po egzaminie. Z wytycznych wydanych przez MEN wynika, że nauczyciele mogą poinstruować zdających, aby wrażeniami dotyczącymi egzaminu dzielili się między sobą np. za pomocą mediów społecznościowych lub telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. Dyrekcja może także zdecydować się na wpuszczanie zdających różnymi wejściami lub o różnych godzinach.
Sprawdź:

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo