Elżbieta Rafalska, czyli szefowa MRPiPS zapowiedziała, że w przyszłym roku zostanie wprowadzona jedna istotna zmiana w składaniu wniosków o 500+. Przypomniała także, że do 31 sierpnia tego roku nowe wnioski muszą złożyć wszyscy uprawnieni do wzięcia udziału w programie, jeśli nie chcą mieć przerw w wypłatach świadczenia.Według Elżbiety Rafalskiej do 25 sierpnia złożono ponad 1,5 mln wniosków o 500+. Niespełna 1/3 z tego (około 437 tys.) to wnioski złożone online.

Ministerstwu zależy, żeby jak najwięcej osób korzystało z tej metody składania wniosków i dlatego zapowiada zmianę od przyszłego roku. Osoby, które będą składały wniosek o 500+ przez internet będą mogły zrobić to wcześniej niż Ci, którzy decydują się na tradycyjną, papierową formę.


Przeczytaj także:


Znacząco poprawia się droga składania wniosków przez internet. To znacznie większy udział, niż był 1 kwietnia 2016 roku, kiedy startowaliśmy. Papierowa droga jest dominująca, ale po ilości składanych wniosków widzimy, że zainteresowanie składaniem wniosków online w ostatnich dniach jest zwiększone.
skomentowała Rafalska

Pani minister podczas wywiadu w radiowej jedynce przypomniała także jakie zmiany wprowadzono w tym roku.Mówimy tu o doprecyzowaniu sposobu ustalania dochodu działalności gospodarczej opodatkowanej w formach ryczałtu, a także o opiece naprzemiennej (…). Doprecyzowaliśmy przepisy regulujące utratę i uzyskiwanie dochodu, ale ten przepis będzie miał znaczenie w trakcie trwania okresu świadczeniowego. Mówimy tu też o tym, że osoby deklarujące samotne wychowywanie dziecka muszą mieć ustalone prawo do alimentów. (…) Chcemy też prowadzić weryfikację miejsca zamieszkania, tak żeby osoby mieszkające, pracujące i przebywające z dziećmi za granicą, nie pobierały tego świadczenia. Warunkiem jego otrzymywania jest miejsce zamieszkania. Trzeba mieszkać w Polsce, żeby otrzymywać to świadczenie.
~ powiedziała


Dowiedz się więcej o:


Zdaniem pani minister nie wszyscy rodzice są świadomi tego, że muszą ponownie złożyć wniosek o 500+, jeśli otrzymują już świadczenia z tego programu. Dlatego między innymi stara się o tym przypominać w mediach jak najczęściej.

[zdjęcie główne: Wikipedia]