Komunia u ewangelików – jak wygląda? Te aspekty są szczególnie istotne

Pierwsza Komunia święta to jeden z najważniejszych sakramentów w Kościele katolickim. W polskiej tradycji przyjęło się, że nie jest to uroczystość wyłącznie o charakterze religijnym, ale także rodzinnym. Z tej okazji bliscy spotykają się na przyjęciach i razem świętują wielkie wydarzenie w życiu dziecka. Jednak nie we wszystkich odłamach chrześcijaństwa obrządek wygląda podobnie. Niekiedy różni się również sposób postrzegania sakramentu i jego znaczenie. Czy w Kościele ewangelickim jest komunia? Sprawdzamy, jak komunia wygląda u ewangelików.

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • W Kościele ewangelickim nieco inaczej niż w Kościele katolickim rozumie się istotę komunii świętej.
  • Za odpowiednik katolickiej Pierwszej Komunii można uznać ewangelicką konfirmację. Podczas uroczystości wierny po raz pierwszy przyjmuje Eucharystię i jednocześnie dokonuje aktu potwierdzenia swojej wiary, otrzymanej na chrzcie.
  • W większości krajów protestanckich konfirmacja odbywa się wieku 12-16 lat.

Komunia u ewangelików

Zgodnie z chrześcijańską tradycja, komunia święta – czyli Eucharystia – to jeden z najważniejszych sakramentów, ze względu na to, że jest to liturgiczna celebracja Ostatniej Wieczerzy. Jak mówi Biblia, ustanowił ją sam Chrystus, wypowiadając do swoich apostołów słowa: to czyńcie na moją pamiątkę. Chociaż zdecydowana większość odłamów chrześcijaństwa pozostaje ze sobą zgodna co do istoty i najważniejszych elementów tego sakramentu, to jednak wciąż można wskazać między nimi wiele zasadniczych różnic – zarówno w sposobie rozumienia, jak i obrządku.

Nieco inaczej niż w katolicyzmie wygląda ten aspekt w przypadku ewangelików, którzy – w myśl zasad swojego kościoła – oficjalnie uznają tylko dwa sakramenty – Chrzest i Komunię Świętą ” jako zbawienne dary Bożej łaski”. Tylko one bowiem spełniają 3 niezbędne kryteria:

  • zawierają jakiś fizyczny znak
  • noszą w sobie obietnicę niewidzialnej łaski Bożej
  • zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa.

W przeciwieństwie do niektórych wyznań protestanckich, wierni Kościoła Ewangelicko-Augsuburskiego wierzą, że Chrystus rzeczywiście jest obecny w przyjmowanym Chlebie i Winie. Podkreśla to jednoznacznie katechizm Marcina Lutra: “jest to prawdziwe ciało i prawdziwa krew Chrystusa Pana w chlebie i winie i pod postacią chleba i wina przez Słowo Chrystusa nam chrześcijanom ku spożywaniu i piciu ustanowiona”. Kościoły reformowane odrzucają jednak katolickiej nauki o przeistoczeniu (wina w krew, a chleba w ciało Zbawiciela). Wierni rzymskokatoliccy wierzą bowiem, że podczas mszy chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Pańską – po tym gdy duchowny wypowie odpowiednie słowa – i pozostają nimi również po zakończeniu nabożeństwa. Ewangelicy odrzucają to przekonanie – według ich tradycji Chrystus jest obecny wyłącznie w momencie przyjęcia przez wiernego komunii, a postacie eucharystyczne (czyli hostia i wino) nie zmieniają swojej istoty.

Luter widzi w nauce o przeistoczeniu niepotrzebne filozoficzne subtelności, które nie mają znaczenia dla życia człowieka z Bogiem. […] Kościół Ewangelicki twierdzi że są one [postacie eucharystyczne] ciałem i krwią Pańską tak długo, jak są używane Sakramenty, a nie przedtem ani potem. To znaczy tak długo, jak są złączone ze Słowem Bożym, nie tylko podczas dystrybucji i spożywania, gdyż to sugerowałoby zależność od wiary uczestników Komunii.https://old2020.luteranie.pl/materialy/rozne_pisma/komunia_swieta,331.html

Komunia w Kościele ewangelickim udzielana jest zawsze pod dwoma postaciami, czyli zgodnie z tym, jak – według Ewangelii – uczynił to sam Chrystus.

Co ciekawe, w obrządku ewangelickim próżno szukać klasycznej formy spowiedzi podobnej do tej, którą znamy z kościołów katolickich. Kluczowe do otrzymania odpuszczenia grzechów jest indywidualne żałowanie za złe uczynki, które ma charakter wewnętrznego, duchowego przeżycia. Pokuta jest więc rozumiana po prostu jako “uświadomienie sobie własnej grzeszności i szczere pragnienie poprawy spowodowane miłością do Boga”. Warto również dodać, że sam akt przyjęcia komunii jest równoznaczny z udzieleniem i dokonaniem oczyszczenia z grzechu, a każde przystąpienie do Eucharystii jest także równoznaczne z zawarciem nowego przymierza z Bogiem.

Zobacz: Pierwsza Komunia Święta u prawosławnych wygląda nieco inaczej niż katolicka. Czym się różni?

Jak wygląda konfirmacja w kościele ewangelickim?

W Kościele ewangelickim nieco inaczej niż w katolickim wygląda również Pierwsza Komunia Święta. Przede wszystkim nosi inną nazwę – konfirmacja (od łacińskiego confirmatio, czyli potwierdzenie), a dodatkowo nie ma charakteru sakramentu. Mimo pewnych różnic można przyjąć, że jest to uroczystość będąca w pewnym sensie odpowiednikiem katolickiej pierwszej komunii i jednocześnie także bierzmowania.

W większości krajów protestanckich komunię po raz pierwszy przyjmuje się mniej więcej między 12. a 16. rokiem życia. Jest to szczególny moment w okresie dojrzewania, sytuujący się pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, kiedy to nastolatek ma już świadomość znaczenia tej uroczystości. Podczas podniosłego nabożeństwa konfirmacji dokonuje się poprzez położenie rąk na głowie konfirmanta i udzielenie błogosławieństwa przez duchownego. Podobnie jak w Polsce, m.in. w Danii, Niemczech i Norwegii wydarzeniu również towarzyszą spotkania rodzinne – mniejsze lub większe przyjęcia.

W Kościele katolickim Pierwsza Komunia jest jednak raczej traktowana bardziej jako oficjalne przyjęcie do Wspólnoty i otrzymanie możliwości pełnego udziału nie tylko we mszy, ale także w wierze. U ewangelików konfirmacja (jak sama nazwa wskazuje) to nie tylko komunia, ale przede wszystkim akt potwierdzenia wyznania, które przyjęliśmy na chrzcie. Konfirmant musi bowiem w obliczu wszystkich wyznać swoją wiarę i ślubować Bogu wierność.

Sprawdź: Dała na komunię 200 złotych i łańcuszek. To, co powiedziała rodzina wywołało szok

Czy katolik może przyjąć komunię w kościele ewangelickim?

Według zasad obowiązujących w Kościele ewangelickim nie ma żadnych przeciwskazań, aby katolik mógł przystąpić podczas nabożeństwa do komunii – może to bowiem zrobić każda ochrzczona osoba. Nieco inaczej jednak wygląda to z punktu widzenia katolika, który musiałby otrzymania Eucharystię z rąk kapłana, który – w myśl tradycji rzymskiej – nie został wyświęcony. Pamiętajmy, że ewangelicy nie uznają sakramentu kapłaństwa.

Zobacz: To, ile wydajemy na prezenty komunijne, to istne szaleństwo! Niektórzy biorą nawet kredyty

Rodzice pytają, jak wygląda komunia u ewangelików

<!– wp:yoast/faq-block {"questions":[{"id":"faq-question-1654812267669","question":["Czy protestanci przyjmują komunię świętą?"],"answer":["W większości odłamów tak, ale nie wszyscy zgadzają się co do rzeczywistej obecności Chrystusa w przyjmowanym pokarmie."],"jsonQuestion":"Czy protestanci przyjmują komunię świętą?","jsonAnswer":"W większości odłamów tak, ale nie wszyscy zgadzają się co do rzeczywistej obecności Chrystusa w przyjmowanym pokarmie."},{"id":"faq-question-1654812295569","question":["Czy przejście z katolicyzmu na protestantyzm to grzech?"],"answer":["Tak, z punktu widzenia Kościoła katolickiego jest to grzechem, ponieważ te dwie doktryny różnią się od siebie zasadniczo."],"jsonQuestion":"Czy przejście z katolicyzmu na protestantyzm to grzech?","jsonAnswer":"Tak, z punktu widzenia Kościoła katolickiego jest to grzechem, ponieważ te dwie doktryny różnią się od siebie zasadniczo."},{"id":"faq-question-1654812322755","question":["Konfirmacja co to jest?"],"answer":["Uroczysty obrzęd wyznania swojej wiary, który odbywa się mniej więcej między 12. a 16. rokiem życia i można go uznać za odpowiednik katolickiej pierwszej komunii oraz jednocześnie bierzmowania."],"jsonQuestion":"Konfirmacja co to jest?","jsonAnswer":"Uroczysty obrzęd wyznania swojej wiary, który odbywa się mniej więcej między 12. a 16. rokiem życia i można go uznać za odpowiednik katolickiej pierwszej komunii oraz jednocześnie bierzmowania."},{"id":"faq-question-1654812350703","question":["Czy katolik może przyjąć komunię w kościele protestanckim?"],"answer":["Kościoły protestanckie nie uznają sakramentu kapłaństwa, więc przyjęcie komunii w kościele protestanckim z punktu widzenia katolika oznaczałoby otrzymanie jej z rąk niewyświęconego kapłana. "],"jsonQuestion":"Czy katolik może przyjąć komunię w kościele protestanckim?","jsonAnswer":"Kościoły protestanckie nie uznają sakramentu kapłaństwa, więc przyjęcie komunii w kościele protestanckim z punktu widzenia katolika oznaczałoby otrzymanie jej z rąk niewyświęconego kapłana. "},{"id":"faq-question-1654812355759","question":["Luteranie spowiedź – jak wygląda?"],"answer":["Luteranie nie praktykują klasycznej spowiedzi, jaką znamy z katolickich kościołów. Polega ona na indywidualnej, duchowej rozmowie z Bogiem, uświadomieniem sobie własnych grzechów i odczuwanie szczerego żalu za nie. Spowiedź ma charakter powszechny i odbywa się na nabożeństwie spowiednio-komunijnym."],"jsonQuestion":"Luteranie spowiedź – jak wygląda?”,”jsonAnswer”:”Luteranie nie praktykują klasycznej spowiedzi, jaką znamy z katolickich kościołów. Polega ona na indywidualnej, duchowej rozmowie z Bogiem, uświadomieniem sobie własnych grzechów i odczuwanie szczerego żalu za nie. Spowiedź ma charakter powszechny i odbywa się na nabożeństwie spowiednio-komunijnym.”}]} –>
Czy protestanci przyjmują komunię świętą?

W większości odłamów tak, ale nie wszyscy zgadzają się co do rzeczywistej obecności Chrystusa w przyjmowanym pokarmie.

Czy przejście z katolicyzmu na protestantyzm to grzech?

Tak, z punktu widzenia Kościoła katolickiego jest to grzechem, ponieważ te dwie doktryny różnią się od siebie zasadniczo.

Konfirmacja co to jest?

Uroczysty obrzęd wyznania swojej wiary, który odbywa się mniej więcej między 12. a 16. rokiem życia i można go uznać za odpowiednik katolickiej pierwszej komunii oraz jednocześnie bierzmowania.

Czy katolik może przyjąć komunię w kościele protestanckim?

Kościoły protestanckie nie uznają sakramentu kapłaństwa, więc przyjęcie komunii w kościele protestanckim z punktu widzenia katolika oznaczałoby otrzymanie jej z rąk niewyświęconego kapłana.

Luteranie spowiedź – jak wygląda?

Luteranie nie praktykują klasycznej spowiedzi, jaką znamy z katolickich kościołów. Polega ona na indywidualnej, duchowej rozmowie z Bogiem, uświadomieniem sobie własnych grzechów i odczuwanie szczerego żalu za nie. Spowiedź ma charakter powszechny i odbywa się na nabożeństwie spowiednio-komunijnym.

Dodaj komentarz

Rozrywka

9 Księżniczek Disneya w roli mamy

Isaiah Keith Stephens na swoim Instagramie nazwał siebie Disney Mashup Guy. Nic więc dziwnego, że magazyn Cosmopolitan z okazji Dnia Matki poprosił go o przygotowanie grafik przedstawiających księżniczki (i jedną...

Czytaj dalej →
Pielęgnacja noworodka

Kąpiel noworodka

Kąpiel noworodka osobiście kojarzy mi się z czymś bardzo ważnym, pełnym napięcia. Pamiętam, jak prawie 20 lat temu rodzice kąpali po raz pierwszy moją młodszą siostrę. Atmosfera, która tej kąpieli...

Czytaj dalej →
Tata, Prawo, Rodzice

Urlop ojcowski: Czemu tak krótko?

Urlop ojcowski 2017: Zmiany, zmiany, zmiany Dziś rano odczytałem wiadomość na Facbooku od jednego z czytelników bloga, który poinformował mnie o zmianach w urlopach ojcowskich, które zaszły 2 stycznia 2016...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo