Koniec umowy o pracę a ciąża

Koniec umowy o pracę a ciąża – temat, który budzi wiele kontrowersji. Żadna przyszła mama nie chciałaby zostać po porodzie bez środków do życia. Tę sytuację doskonale rozumie ustawodawca, który wprowadził odpowiednie regulacje chroniące ciężarne kobiety. Warto więc poznać prawa zarówno swoje, jak i pracodawcy.

Umowa na czas określony a ciąża

Umowa o pracę zawarta na czas określony chroni pracodawcę w sytuacji, kiedy okazałoby się, że zatrudniony pracownik nie spełnia jego oczekiwań pod względem posiadanych umiejętności i kompetencji. Tego rodzaju umowa stanowi jednak powód do obaw dla wielu młodych kobiet, które planują posiadanie potomstwa. Te boją się zwolnienia lub wygaśnięcia stosunku pracy przed narodzinami.

Ustawodawca przewiduje pewne szczególne uprawnienia przysługujące kobiecie, z którą została podpisana umowa na czas określony. Ciąża wyklucza możliwość jej pracy w nocy oraz w warunkach narażających ją na oddziaływanie niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników. Gdy dotychczas obejmowane stanowiska pracy wymuszało podejmowanie tego rodzaju czynności przez kobietę, pracodawca ma obowiązek przeniesienia jej na inne stanowisko lub zwolnienia z wykonywania obowiązków służbowych, ale przy jednoczesnym zachowaniu wynagrodzenia.

Artykuł 177 Kodeksu pracy jasno wskazuje na fakt braku możliwości wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę w okresie trwania ciąży oraz urlopu macierzyńskiego. Od powyższego przepisu są jednak wyjątki. Kobietę ciężarną i przebywającą na urlopie macierzyńskim można zwolnić, gdy:

  • zachodzą przyczyny, które uzasadniają rozwiązanie umowy bez zachowywania okresu wypowiedzenia z winy ciężarnej (zwolnienie dyscyplinarne);
  • reprezentujące pracownicę zakładowe związki zawodowe wyrażają zgodę na takie posunięcie;
  • firma, w której jest zatrudniona ciężarna ogłosiła upadłość lub została zlikwidowana.

Dodatkowo pracodawca jest zobowiązany wydłużyć czas określony umowy o pracę (w przypadku, gdy ta została zawarta na czas określony dłuższy od jednego miesiąca) do dnia porodu w przypadku kobiet ciężarnych, których umowa wygasa samoistnie po upływie 3 miesiąca ciąży. Kiedy jednak termin wygaśnięcia umowy przypada na dzień po narodzinach dziecka, to umowa taka może zostać rozwiązana.

Ciąża a umowa o pracę na zastępstwo stanowi kolejną obawę przyszłych mam. W tym przypadku umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie trwania umowy i na każdym etapie ciąży.

Koniec umowy o pracę przed 3 miesiącem ciąży

Koniec umowy o pracę w czasie ciąży nie jest korzystny dla kobiet, w przypadku których umowa o pracę miałaby być rozwiązana przed upływem trzeciego miesiąca od zapłodnienia. Pracodawca nie jest zobowiązany do przedłużania umowy o pracę na czas określony oraz nie zabrania mu się zwalniać kobiety w ciąży młodszej niż trzy miesiące. Zawarcie kolejnej umowy jest jedynie dobrą wolą pracodawcy. Kiedy tej zabraknie, pracownica będzie musiała poszukać nowego miejsca zatrudnienia.

Jak prawo rozumie miesiąc ciąży? W tym przypadku brany jest pod uwagę tak zwany miesiąc księżycowy. Ten liczy 28 dni kalendarzowych. Upływ trzeciego miesiąca ciąży będzie wiązał się z 85. dniem po zapłodnieniu.

Zatem umowa o pracę zawarta na okres próbny lub czas określony dłuższy niż jeden miesiąc będzie musiała być automatycznie przedłużona minimum do dnia porodu, gdy pracownica będzie choćby w 85. dniu ciąży.

Zakończenie umowy o pracę w trakcie ciąży

Zgodnie z powyższym – umowa o pracę na czas określony nie będzie mogła zostać rozwiązana po upływie trzeciego miesiąca ciąży pracownicy. W tym przypadku pracodawca będzie zmuszony do jej wydłużenia minimalnie do dnia porodu.

Powyższe przepisy nie dotyczą kobiet zatrudnionych na umowę o pracę na zastępstwo oraz kobiet przebywających w trakcie okresu próbnego krótszego niż jeden miesiąc. Te umowy ulegną rozwiązaniu w dniu ich planowanego wygaśnięcia, chyba, że pracodawca postanowi inaczej.

Umowa o pracę na czas określony będzie mogła również ulec rozwiązaniu w dowolnym momencie na skutek zwolnienia dyscyplinarnego ciężarnej.

Wypowiedzenie umowy o pracę a ciąża i macierzyński

Ciąża a koniec umowy o pracę – w świetle prawa dzień porodu jest ostatnim dniem zatrudnienia kobiety ciężarnej. Kodeks pracy mówi jasno, że na dzień następujący po dniu porodu, pracownica traci status pracownika w rozumieniu KP, co nie jest jednoznaczne z utratą prawa do wypłaty zasiłku macierzyńskiego.

Po ustaniu zatrudnienia to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje obowiązek wypłaty zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia u pracodawcy. Zasiłek jest liczony od dnia porodu, chociaż w tym dniu pracownica była jeszcze zatrudniona na umowę. Przysługuje on kobiecie przez cały okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, który przysługiwałby pracownicy, gdyby ta nadal była zatrudniona w firmie.

Długość urlopu macierzyńskiego kształtuje się następująco:

  • 140 dni – gdy narodzi się jedno dziecko,
  • 217 dni – gdy na świat przyjdzie dwoje dzieci,
  • 231 dni – gdy urodzi się trojaczki,
  • 245 dni – w przypadku czworaczków,
  • 259 dni – w przypadku piątki i większej ilości narodzonych pociech.

Pierwsze sześć tygodni urlopu macierzyńskiego można wykorzystać przed porodem, następne należy już po narodzinach dziecka. Kiedy młoda mama spędzi pierwsze czternaście tygodni w domu, to może wrócić do pracy, a pozostałe sześć tygodni urlopu przekazać tacie dziecka.

Zasiłek macierzyński przysługuje kobiecie również podczas trwania urlopu rodzicielskiego. Ten trwa 224 dni, gdy urodzimy jedno dziecko i 238 dni, kiedy urodzimy więcej niż jedno dziecko.

Okazuje się, że zagadnienia umowy o pracę i ciąży nie są łatwe do przyswojenia i zrozumienia. Jedno jest pewne – prawo ochrania młodą i przyszłą mamę, a kobiety powinny znać własne prawa w tym zakresie. Kobiety zatrudnione na umowę o pracę (także na czas określony) w większości przypadków nie powinny się obawiać o swój los po upływie terminu określonego w umowie.

Dodaj komentarz

Prawo

Rejestracja dziecka w USC

Jak zgłosić urodzenie dziecka? Jakie dokumenty są potrzebne przy rejestracji dziecka w USC? Ile się czeka na PESEL dla dziecka? Przyjrzyjmy się bliżej temu, jak wygląda rejestracja noworodka w Urzędzie...

Czytaj dalej →
Ciąża, Prawo

Urlop dziekański a ciąża

Czasami życie przynosi nam różne niespodzianki i jedną z nich może być ciąża, która zaskoczy przyszłą młodą mamę w czasie, gdy studiuje ona na uczelni wyższej. Niespodziewana wiadomość nie oznacza...

Czytaj dalej →
Planowanie ślubu oraz wesela

Menu weselne

Jakie menu wybrać na swoje wesele? Muszą to być potrawy, które trafią w gusta wszystkich gości. Bo przecież świeże i smaczne dania to już pół sukcesu udanego wesela (no może...

Czytaj dalej →
Rodzice

Wszyscy jesteśmy dziećmi!

Dziś krótko ponieważ był to bardzo wyczerpujący dzień. Chciałbym Ci Córeczko z okazji Twojego pierwszego Dnia Dziecka (ten gdy byłaś w brzuszku się nie liczy:P) życzyć, żebyś zawsze … …...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general