Kuroniówka 2022. Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych 2022?

Zgodnie z przepisami osobie bezrobotnej przysługuje prawo do zasiłku pod warunkiem, że spełnia określone w ustawie kryteria. Aby ubiegać się o świadczenie – które potocznie nazywane jest kuroniówką – trzeba zatem dopilnować kilku niezbędnych formalności. Sprawdź, komu i na jakich zasadach przysługują wspomniane środki. Jaka jest kwota zasiłku dla bezrobotnych 2022? Kuroniówka 2022 – ile wynosi?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Zasiłek dla bezrobotnych, zwany potocznie "kuroniówką", wynosi w 2022 roku - przez pierwsze 90 dni - 1240,80 zł brutto, a w kolejnych miesiącach 974,40 zł brutto.
  • Aby otrzymać świadczenie, osoba bezrobotna musi zarejestrować się w urzędzie pracy i wykazać, że w ciagu ostatnich 18 miesięcy była zatrudniona łącznie przez minimum 365 dni i pobierała wówczas co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
  • Dodatkowo bezrobotny otrzyma świadczenie pod warunkiem, że urząd pracy nie przedstawi propozycji stażu, pracy czy szkolenia.

Kuroniówka 2022

Utrata lub rezygnacja z pracy to bardzo trudny moment w życiu. Poszukiwanie nowego zatrudnienia to spore i niekiedy również frustrujące wyzwanie, które wymaga ogromu cierpliwości. W niektórych przypadkach cały proces może trwać nawet kilka miesięcy, a co za tym idzie – skutkować poważnymi problemami finansowymi i stopniowym kurczeniem się domowego budżetu. Aby więc zapewnić obywatelom pomoc w tym najgorszym okresie, prawo przewiduje specjalny mechanizm w postaci zasiłku dla bezrobotnych, który potocznie bywa określany także jako kurowniówka.

Co jednak niezwykle istotne, świadczenie nie przysługuje każdej osobie bezrobotnej. Aby zostało przyznane, trzeba spełnić kilka warunków. Warto również wiedzieć, że środki nie należą się uprawnionym przez czas nieokreślony – okres pobierania zasiłku jest ograniczony i jego długość zależy m.in. od tego, w jakich okolicznościach nastąpiło przerwanie zatrudnienia. Na jakich zasadach można skorzystać z tej pomocy finansowej?

Sprawdź: Zasiłek rodzinny 2022. Czy kryterium dochodowe wzrośnie w 2022? Ile wynosi rodzinne 2022?

Zasiłek dla bezrobotnych 2022 – komu przysługuje?

Szczegółowe kryteria przyznawania zasiłku zostały określone w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z jej przepisami, aby móc ubiegać się o należne środki, trzeba przede wszystkim zarejestrować we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Prawo do zasiłku zostanie przyznane bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dokonania rejestracji pod warunkiem, że nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Powyższe kryterium nie jest jednak jedynym niezbędnym do spełnienia, aby móc starać się o zasiłek. Przy przyznawaniu środków brana jest również pod uwagę długość dotychczasowego zatrudnienia. Osoba ubiegająca się świadczenie musi wykazać, że w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania była zatrudniona łącznie przez okres co najmniej 365 dni. Bezrobotny musi wykazać, że we wskazanym czasie był zatrudniony i “osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

O zasiłek mogą starać się także osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie, jeśli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podobne zasady obowiązują również osoby opłacające składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności.

Co istotne, do wspomnianych 18 miesięcy obowiązkowego stażu pracy wliczają się również: okres odbywania zasadniczej służby wojskowej, urlop wychowawczy, a także czas pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zobacz: 900 zł na dziecko. Wkrótce będzie można złożyć wniosek o nowe świadczenie, ale nie wszyscy je otrzymają

Zasiłek dla bezrobotnych 2022 – warunki

Podsumowując zatem, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w 2022 roku, trzeba rozpocząć całą procedurę naturalnie od udania się do właściwego powiatowego urzędu pracy i zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. Uzyskanie tego statusu nie jest jednak jednoznaczne z przyznaniem prawa do świadczenia. Na wypłatę środków mogą liczyć tylko te osoby, które mają udokumentowany fakt przepracowania w ciągu ostatnich 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji co najmniej 365 dni i z tytułu zatrudnienia osiągały przychód “w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy”. Obowiązek odprowadzania składek dotyczy także osób pracujących w oparciu o umowę zlecenie oraz prowadzących pozarolniczą działalność.

Dodatkowo warto pamiętać, że urząd pracy może przedstawić kilka propozycji zatrudnienia, stażu czy też szkoleń. Dopiero w sytuacji kiedy podobnych ofert nie będzie, osoba bezrobotna może otrzymać zasiłek. Bezrobotny straci prawo do pobierania zasiłku, jeśli nie podejmie się zaproponowanego zajęcia.

Świadczenie nie zostanie przyznane w przypadku osób, które zostały zwolnione dyscyplinarnie lub otrzymały “odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę”.

Sprawdź: Dofinansowanie do gazu 2022 – niedługo pierwsze wypłaty. Sprawdź, komu przysługuje i gdzie złożyć wniosek

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2022?

Kwota wypłacana osobie bezrobotnej w ramach przyznanego zasiłku nie w każdym przypadku jest taka sama. Jej wysokość zależy od tego, jak długo już uprawniony otrzymuje świadczenie. Przez pierwsze 90 dni jest ono o niemal 300 złotych brutto wyższe niż w późniejszym okresie.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych 2022:

  • 1240,80 zł brutto – w okresie pierwszych 90 dni,
  • 974,40 zł brutto – w późniejszym okresie.

Dodatkowo wysokość kuroniówki 2022 uzależniona jest również od stażu pracy bezrobotnego. Jeśli wynosi oni mniej niż 5 lat, na konto uprawnionego trafia 80% zasiłku (czyli 992,70 zł brutto w okresie pierwszych 90 dni i 779,60 zł brutto później). Korzystniejsze warunki prawo przewiduje w przypadku bezrobotnych, którzy mają przepracowane co najmniej 20 lat. Mogą oni liczyć na podwyższony zasiłek, wynoszący 120% kwoty bazowej, a zatem 1489,00 zł brutto przez pierwsze 90 dni i 1169,30 zł brutto później.

Zobacz: Ile można dorobić do renty rodzinnej 2022? Od marca nowe limity dochodu

Kuroniówka 2022: jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych może zostać przyznany na 180 lub 365 dni. Przez krótszy okres świadczenie będą pobierać osoby, które mieszkają “na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju”.

Zasiłek na całe 365 dni urząd pracy przyzna osobie, która:

  • mieszka w powiecie, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub
  • osiągnęła wiek powyżej 50. roku życia oraz jednocześnie posiada co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku lub
  • ma na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez bezrobotnego lub
  • samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Sprawdź: 13. emerytura 2022: ile wynosi i kiedy będą wypłaty? Ostatnia waloryzacja wyjątkowo korzystna dla seniorów

Rodzice pytają, jak wygląda kuroniówka w 2022

Ile wynosi kuroniówka 2022?

1240,80 zł brutto w okresie pierwszych 90 dni, a 974,40 zł brutto w późniejszym okresie.

Zasiłek dla bezrobotnych – jak długo?

Zasiłek dla bezrobotnych można pobierać przez okres 6 lub maksymalnie 12 miesięcy.

Zasiłek dla bezrobotnych 2022 netto – ile?

1240,80 zł brutto, czyli netto – 1058,13 zł.

Ile jest kuroniówki 2022?

Przez pierwsze 90 dni – 1240,80 zł brutto, a w kolejnych miesiącach 974,40 zł brutto.

Ile kuroniówki na rękę 2022?

1240,80 zł brutto, czyli na rękę wychodzi 1058,13 zł.

Dodaj komentarz

Noworodek, Rozrywka

Jak uspokoić płaczące dziecko?

Trafiłem dziś na film zatytułowany “A pediatrician shows you how to calm a crying baby”, czyli “Pediatra pokaże Ci jak uspokoić płaczące dziecko”. W jego opisie czytam, że pediatra, którego za...

Czytaj dalej →
Ślub cywilny, Suknie Ślubne

Sukienka na ślub cywilny

Sukienki na ślub cywilny nie muszą spełniać wymagań dress code'u. Najważniejsze, aby Panna Młoda czuła się w swojej sukni ślubnej dobrze! Poza tym musimy zadbać o to, by suknia na ślub cywilny podkreśliła atuty i ukryła niedoskonałości sylwetki. I najważniejsze: powinna być spełnieniem marzeń Panny Młodej.

Czytaj dalej →
Rozwój niemowląt

Śledzik Niemowlaka

Śledzik Niemowlaka Nie pamiętasz o której godzinie zasnęło Twoje dziecko? Czy przed ostatnim karmieniem w butelce było 60 czy 40 ml pokarmu? Czy pieluszkę zmieniałaś godzinę czy trzy godziny temu?...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo