O tych zmianach w programie 500 Plus warto wiedzieć przed wypełnieniem nowego wniosku!

Wiceminister pracy i rodziny Bartosz Marczuk zapowiedział, że do końca roku mają wejść w życie zmiany w programie 500 plus. Nowe rozwiązania mają na celu uszczelnić program.

Zmiany w programie Rodzina 500 Plus

Wiceminister Bartosz Marczuk był gościem w programie “Money. To się liczy”, w którym zapewniał, że mimo wprowadzonych już zmian w programie 500 Plus w 2017 roku, rząd planuje dalsze rozwiązania regulujące wypłaty dodatkowych 500 zł na dziecko.

Na koniec roku chcemy uruchomić tzw. usługi grupowe, aby samemu sprawdzić, czy osoba nie podjęła jakiegoś dodatkowego zatrudnienia, a mimo to pobiera świadczenie. Wówczas należy poinformować o wszystkim gminę i poprosić ją, by zainterweniowała.

Obecnie gminy, które przyznają świadczenia, mają również dostęp do danych NFZ i MEN, co pozwala na kontrolę tego, kto ubiega się o świadczenia z programu 500 Plus. Już w sierpniu 2017 wprowadzono pewne zmiany w programie. Jak zakłada MRPiPS nowe regulacje mają za zadanie kontrolować sytuacje, w których wnioski nie spełniają wymogów lub są fałszywe, czyli np. niezgodne ze stanem faktycznym deklarowanym przez samotnego rodzica. Główne założenia wypłaty świadczeń nie zostaną więc zmienione. Rząd i urzędnicy skupią się jedynie na usprawnieniu kontroli kryterium dochodowego w przypadku osób pobierających świadczenie na pierwsze dziecko.

Nowe wnioski o 500 plus już od 1 lipca 2018

Od 1 lipca można składać nowe wnioski o pieniądze z programu 500 Plus online, a od 1 sierpnia ruszy przyjmowanie wniosków papierowych. By zapewnić sobie ciągłość świadczenia, najlepiej złożyć wniosek między lipcem a sierpniem. Świadczenie 500 plus jest przyznawane na okres 12 miesięcy rozpoczynających się od 1 października 2018 i trwających do 30 września kolejnego roku. Co roku trzeba wypełniać nowe dokumenty. Według danych z marca br. z programu Rodzina 500 plus korzysta 2 mln 400 tys. rodzin, a w nich ponad 3 mln 600 tys. dzieci. Jest to największy program socjalny w Polsce.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo