Od jakiej średniej jest 4? Według uczniów system jest niesprawiedliwy

Chociaż oceny przyznawane w szkołach są ujednolicone, to już zasady ich wystawiania mogą się różnić w zależności od danej placówki, poziomu edukacji, a nawet nauczyciela. Większość szkół stara się ustalać jasne reguły dla wszystkich, ale uczniowie nie zawsze uważają je za sprawiedliwe. Przy wystawianiu ocen końcowych bierze się pod średnią ważoną, dlatego często nawet mając jedynkę czy dwójkę, można liczyć na 4 czy 5 na koniec. W jaki sposób jest to ustalane? Od jakiej średniej jest 4 i inne stopnie?

Od jakiej średniej jest 4?

Nie ma jednego, ogólnego dla wszystkich systemu przyznawania poszczególnych stopni. Każda szkoła ma własny statut, w którym ustala swoje wewnętrze zasady oceniania. Nie sposób więc odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, od jakiej średniej uczeń może otrzymać 4. Wiadomo jednak, że jest to ocena dobra, a zatem – jak sama nazwa wskazuje – trzeba się w ciągu roku wykazać naprawdę solidnym poziomem wiedzy i udowodnić, ze cały materiał przyswojony został porządnie, niemal w całości.

Skala ocen, jaką stosuje się w szkole podstawowej (od 4. klasy) i średniej:

 • 6 to stopień celujący
 • 5 to stopień bardzo dobry
 • 4 to stopień dobry
 • 3 to stopień dostateczny
 • 2 to stopień dopuszczający
 • 1 to stopień niedostateczny

Ocena końcowa będzie jednak zależała od kilku czynników. Przy jej ustalaniu brana jest pod uwagę średnia ważona – niektórym ocenom przyznaje się większą wagę i dlatego mają ostatecznie większy wpływ na wynik. W praktyce oznacza to, że stopień z klasówki czy sprawdzianu będzie dużo istotniejszy przy wystawianiu końcowej oceny niż np. odpowiedź ustna czy praca domowa.

Po obliczeniu średniej ważonej o ocenie decyduje szkolny system i oczywiście nauczyciel. W większości szkół (zwłaszcza średnich), aby otrzymać ocenę dobrą, trzeba osiągnąć średnią 3,71-3,8. Niekiedy trochę łagodniejsze zasady panują w podstawówkach, gdzie czwórka jest już od 3,51.

Wiele szkół stosuje następujący system:

 • Średnia ważona mniejsza lub równa 1,69 – ocena niedostateczna
 • Średnia ważona od 1,70 do 2,69 – ocena dopuszczająca
 • Średnia ważona od 2,70 do 3,69 – ocena dostateczna
 • Średnia ważona od 3,70 do 4,69 – ocena dobra
 • Średnia ważona od 4,70 do 5,30 – ocena bardzo dobra
 • Średnia ważona od 5,31 do 6 – ocena celująca.

Zobacz: Oceny z zachowania. Jakie są stopnie z zachowania w szkole?

Od ilu procent jest 4?

Podobnie wygląda kwestia procentów przy wystawianiu ocen np. ze sprawdzianów czy kartkówek. Nie ma jednego, ogólnego systemu dla wszystkich szkół. Tutaj również każda szkoła ustala własne zasady, a do tego regulują je również nauczyciele. Najczęściej skala procentowa wygląda następująco:

 • 96% – 100% – 6,
 • 95% – 90% – 5,
 • 89% – 75% – 4,
 • 74% – 51% – 3,
 • 40% – 50% – 2,
 • poniżej 40% – 1.

Jest to jednak dość restrykcyjny system, w niektórych szkołach może obowiązywać łagodniejszy.

Sprawdź: Jaka średnia na czerwony pasek? Dobre oceny nie wystarczą, jest jeszcze jeden warunek

Od jakiej średniej jest 2 na koniec roku?

W większości szkół, szczególnie ponadpodstawowych, aby otrzymać na koniec 2 trzeba osiągnąć średnią ważoną na poziomie co najmniej 1,70, czasem nawet 1,80. Nieco łagodniejsze zasady obowiązują w niektórych podstawówkach – tutaj czasami wystarczy, gdy uczeń przekroczy “połowę drogi” do dwójki, czyli 1,51. Wiele jednak zależy od nauczyciela i jego ostatecznej decyzji.

Zobacz: Koniec roku szkolnego 2023. Uczniowie zaczną wakacje trochę wcześniej

Rodzice i uczniowie pytają, od jakiej średniej jest 4

Od jakiej średniej jest 3?

Przeważnie od 2,71, ale w niektórych szkołach od 2,51.

Od jakiej średniej jest 5?

Wszystko zależy od zasad w danej szkole – najczęściej jest to 4,40-4,80, rzadziej – 4,51.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo