Poradnia psychologiczna z Warszawy wyjaśnia: czym są mediacje rodzinne? Dowiedz się, jak mediator może pomóc w konflikcie

Konflikty rodzinne niestety są częstym zjawiskiem i powstają  niezależnie od statusu społecznego czy materialnego krewnych. W przypadku trudnych do rozwiązania problemów w rodzinie warto zwrócić się po pomoc do specjalistów – przychodni psychologicznej w Warszawie. Eksperci zgodnie podkreślają wagę mediacji rodzinnych jako metody rozwiązywania sporów. Dowiedz się, jak mediator może pomóc w zażegnaniu konfliktu.

Czym są mediacje rodzinne?

Mediacje rodzinne to proces, w którym neutralna osoba trzecia, zwana mediatorem, pomaga stronom konfliktu w znalezieniu rozwiązania, które będzie dla nich akceptowalne. Mediator nie narzuca swojego zdania ani nie podejmuje decyzji za uczestników, ale wspiera ich w komunikacji i negocjacjach. Proces mediacji jest dobrowolny, co oznacza, że strony muszą wyrazić zgodę na udział w sesjach mediacyjnych. Mediacje rodzinne w poradni psychologicznej dla dorosłych są szczególnie skuteczne w przypadku: rozwiązywania konfliktów małżeńskich, rozwodów, sporów o opiekę nad dziećmi czy o podział majątku. Mediatorzy są specjalistami w zakresie komunikacji i negocjacji, co pozwala im na profesjonalne moderowanie rozmów między skonfliktowanymi stronami.

Gdzie można uzyskać profesjonalne wsparcie w mediacjach rodzinnych?

Nie każda przychodnia psychologiczna oferuje usługi mediacji. Konsultacji z mediatorem warto szukać we wszechstronnych poradniach psychologicznych dla dorosłych, w których pracują wykwalifikowani specjaliści. Do takich poradni psychologicznych w Warszawie należy COtam?. Zespół ma doświadczenie w pracy z rodzinami w kryzysie i w technikach mediacyjnych i od wielu lat skutecznie pomaga nie tylko w rozwiązywaniu konfliktów. W poradni można uzyskać wsparcie również w innych aspektach związanych ze zdrowiem psychicznym, np. w ramach terapii psychiatrycznej czy terapii psychologicznej. Pozwala to kompleksowo zadbać o zdrowie psychiczne, które w istotny sposób wpływa na jakość życia i relacje międzyludzkie.

Jak mediator może pomóc w rozwiązaniu konfliktu?

Dojście do porozumienia wymaga przede wszystkim chęci z obu stron, jednak mediator odgrywa kluczową rolę w procesie mediacji. Jego zadaniem jest nie tylko ułatwianie komunikacji i poszukiwania konstruktywnych rozwiązań, ale także dbanie o to, by rozmowy przebiegały w atmosferze pełnej szacunku, z zachowaniem poufności. W uproszczeniu rola mediatora obejmuje:

  • zachowanie neutralności – mediator jest osobą neutralną, która nie faworyzuje żadnej ze stron. Dzięki temu obie strony konfliktu mogą czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że są sprawiedliwie traktowane;
  • facylitacja komunikacji – mediator pomaga stronom wyrazić swoje uczucia, obawy i potrzeby w sposób jasny i zrozumiały dla drugiej strony. Często to właśnie nieumiejętna komunikacja – zarówno w zakresie przekazywania swoich myśli, jak i słuchania – jest główną przyczyną konfliktów rodzinnych;
  • pomoc w identyfikacji problemów – mediator pomaga stronom zidentyfikować główne problemy leżące u podstaw konfliktu oraz wspiera znajdowanie konstruktywnych rozwiązań;
  • negocjacje – mediator wspiera strony w negocjacjach, pomagając im znaleźć kompromis i wypracować rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron;
  • edukacja – mediatorzy często edukują klientów na temat technik komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z emocjami, co może zapobiec powstawaniu konfliktów w przyszłości lub pomóc w ich samodzielnym rozwiązywaniu.
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo