Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. Trudny czas nie tylko dla mamy

Urlop macierzyński przysługuje każdej kobiecie po urodzeniu dziecka. Po jego zakończeniu w niektórych przypadkach można także wnioskować o urlop rodzicielski i wychowawczy. W końcu przychodzi jednak czas powrotu do pracy. Przed czym zabezpiecza nas prawo i jak ponownie przystosować się do nowych warunków? Podpowiadamy.

Czym jest urlop macierzyński?

Urlop macierzyński jest to płatna przerwa w pracy spowodowana urodzeniem dziecka przez pracownicę. Na ogół liczy się on od dnia porodu, jednak jego część wykorzystać można przed porodem. Okres ten nie może jednak przekraczać 6 tygodni przed wyznaczoną przez lekarza datą porodu. Po porodzie do wykorzystania jest pozostała część urlopu.

Urlop macierzyński przysługuje jedynie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Nie musi być to jednak umowa na czas nieokreślony. Przysługuje on również rodzicom zatrudnionym na umowę na konkretny okres czasu. Długość urlopu zależy od liczby dzieci urodzonych w jednym porodzie. W przypadku jednego dziecka wynosi on 20 tygodni, a w przypadku bliźniąt 31 tygodni.

Koniec urlopu macierzyńskiego i co dalej? Urlop rodzicielski

Koniec urlopu macierzyńskiego nie musi oznaczać powrotu do pracy. Jeżeli nadal istnieje duża potrzeba poświęcenia czasu dziecku można skorzystać między innymi z urlopu rodzicielskiego. Warto wiedzieć, że przysługuje on zarówno matce, jak i ojcu i może być wykorzystany jednocześnie przez oboje rodziców. W przypadku jednego dziecka wynosi on 32 tygodnie, a w sytuacji ciąży mnogiej 34 tygodnie.

Aby z niego skorzystać, należy spełnić kilka wymogów. Może być on udzielony jednorazowo lub w podziale na cztery części, jednak nie później niż koniec roku kalendarzowego, kiedy dziecko kończy 6. rok życia. Żadna z części nie może wynosić mniej niż 8 tygodni oraz pierwsza z nich musi przypadać bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

Czym jest urlop wychowawczy?

Po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego istnieje również możliwość wzięcia urlopu wychowawczego. Przysługuje on osobom, które są zatrudnione na umowę o pracę od co najmniej sześciu miesięcy. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że urlop wychowawczy – w przeciwieństwie do macierzyńskiego i rodzicielskiego – jest bezpłatny.

Obejmuje on maksymalnie okres 36 miesięcy i musi on obejmować czas nie przekraczający roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Jego wydłużenie jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga stałej opieki. W takiej sytuacji może on trwać nawet do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Ważną informacją jest również fakt, że rodzice mogą się dzielić wspomnianym urlopem. Trzeba jednak wiedzieć, że jedno z nich ma wyłączne prawo do skorzystania z niego w wymiarze nie krótszym niż miesiąc

Prawa przysługujące po powrocie z urlopu macierzyńskiego

Decydując się na urlop macierzyński warto być świadomym swoich praw. Przede wszystkim czas urlopu objęty jest okresem ochronnym. Pracodawca nie ma prawa zwolnić matki w trakcie jego trwania, a także ma obowiązek umożliwić powrót po jego zakończeniu. W przypadku nagłego rozwiązania umowy o swoje prawa można z powodzeniem ubiegać się na drodze sądowej.

Należy również wiedzieć, że pracodawca nie ma prawa obniżyć pensji oraz rangi zajmowanego stanowiska. Ewentualna zmiana stanowiska musi wiązać się z takimi samymi lub wyższymi zarobkami. Prawo zabrania zdegradowania zawodowego. Pracodawca nie może również odmówić urlopu wychowawczego, jeżeli staż pracy wynosi ponad 6 miesięcy.

W przypadku karmienia dziecka piersią i pracowania ponad 6 godzin przysługują dwie półgodzinne przerwy. Długość przerw uzależniona jest od ilości urodzonych dzieci. W przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka czas przerw wzrasta do 45 minut każda. Należy jednak wiedzieć, że czas pracy od 4 do 6 godzin oznacza prawo do jednej, półgodzinnej przerwy.

Mama, której przysługuje prawo do urlopu wychowawczego może ubiegać się o zmniejszenie etatu. Pracodawca jest zobowiązany podpisać taki wniosek, jednak jest jeden warunek. Nowy czas pracy nie może być mniejszy niż połowa dotychczasowego czasu.

Jak przygotować się do powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim?

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. Trudny czas nie tylko dla mamy, ale także dla całej rodziny. Jak się do niego przygotować? W pierwszej kolejność należy zapytać samą siebie o gotowość. Rozstanie z dzieckiem nie jest prostą sprawą. Należy zapewnić mu na ten czas opiekę. Młoda mama powinna również zapytać samą siebie, czy jest w stanie wrócić do pracy i dzielić obowiązki zawodowe z wychowaniem maleństwa.

Aby móc spokojnie pracować należy także zadbać o kwestię opieki nad dzieckiem. Oddanie malucha w dobre ręce na czas pracy będzie miało bezpośrednie przełożenie na komfort wykonywania przez siebie obowiązków. Najlepszym rozwiązaniem jest gdy dzieckiem może zająć się ktoś z rodziny – ojciec lub dziadkowie. Nie zawsze jest jednak taka możliwość. Konieczne może okazać się skorzystanie z usług opiekunki.

Jeszcze przed powrotem do pracy warto odbyć szczerą rozmowę ze swoim przełożonym. Warto zapytać go wprost o jego wizję dalszej współpracy oraz zapewnić o swojej gotowości do powrotu. W trakcie owej rozmowy należy szczerze opowiedzieć o swoich aktualnych możliwościach i ustalić wspólny plan pracy. Dobrym pomysłem może okazać się zaproponowanie pracy zdalnej lub hybrydowej, jeżeli jest taka możliwość. W celu znalezienia nowego miejsca zatrudnienia, warto też przejrzeć oferty pracy we Wrocławiu na GoWork.pl

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo