Rodzicu, tego pracodawca nie może od Ciebie wymagać! Od jutra korzystne zmiany w prawie pracy

Już od środy 26 kwietnia będzie obowiązywać nowelizacja Kodeksu Pracy. Wprowadzone zmiany są bardzo szerokie i obejmują kilka zagadnień, skupiają się szczególnie na kwestiach związanych z rodziną i wychowywaniem dzieci. Nowe prawo to efekt przyjętych na szczeblu unijnym specjalnych dyrektyw mających na celu wsparcie pracowników w zachowaniu równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Jedna ze zmian okazuje się wyjątkowo korzystna dla rodziców.

Zmiany w Kodeksie Pracy 2023 korzystne dla rodziców

Obowiązujący w dotychczasowej formie Kodeks Pracy przewidywał kilka specjalnych rozwiązań ułatwiających organizację codzienności rodzicom i opiekunom dzieci, zwłaszcza najmłodszych. Po wejściu w życie zmian tych korzystnych rozwiązań będzie jeszcze więcej, a już od środy 26 kwietnia będzie można z nich korzystać.

Zgodnie z aktualnymi przepisami pracodawca nie może bez zgody pracownika zatrudniać go w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy, jeśli pracownik ten opiekuje się dzieckiem, które nie ukończyło jeszcze 4. roku życia.

Po zmianach wiek dziecka zostanie wydłużony z 4. do 8. roku życia, co z pewnością będzie korzystne dla wszystkich rodziców i opiekunów, którzy nie zawsze mają możliwość zorganizowania opieki dla malucha.

Zobacz: Nowy bon turystyczny od czerwca 2023 będzie wynosił aż 1000 zł na dziecko?

Nowe przepisy dotyczące pracowników opiekujących się dzieckiem

To jednak nie koniec zmian wspierających pracowników w zachowaniu równowagi między życiem rodzinnym a zawodowym. Od 26 kwietnia każdy zatrudniony w oparciu o umowę o pracę będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Wymiar zwolnienia wynosi 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego.

Ponadto do Kodeksu Pracy dodano nową kategorię – urlop opiekuńczy. Pracownik będzie wziąć w roku kalendarzowym dodatkowe 5 dni wolnego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny (dzieci, małżonek, rodzice) lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, jeśli ta osoba wymaga opieki/pomocy ze względu na zły stan zdrowia/wypadek itp.

Sprawdź też:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo