Niektórzy z was mogą chcieć zawrzeć dwa śluby: jeden w Urzędzie Stanu Cywilnego, a drugi w kościele. Zdarza się też, że narzeczeni najpierw biorą ślub cywilny, a dopiero po jakimś czasie ślub kościelny. W takich wypadkach powinniście dowiedzieć się kilku rzeczy o ślubie kościelnym…
Sam ślub kościelny nie jest uznawany przez polskie prawo. Żeby małżeństwo zostało zawarte zgodnie, należy wziąć również ślub cywilny albo ślub konkordatowy.

Ślub kościelny

Małżeństwo jest powołaniem życiowym człowieka. Daje je Bóg i to przez Niego ustanowione są wymagania wobec małżonków. Jest to sakramentalne powołanie kobiety i mężczyzny do tego, aby zdążali do Boga przez wierną i wzajemną miłość. Dzieci, którymi Bóg obdarzy małżonków powinny być przez nich chciane i wychowywane. Chęć małżeństwa jest gotowością zgodzenia się na powyższe wymagania Boga.

Do zawarcia ślubu kościelnego potrzebne są:

 • wolna, nieprzymuszona wola obydwojga narzeczonych, aby wstąpić w związek małżeński
 • wola trwania w małżeństwie aż do śmierci
 • gotowość przyjęcia potomstwa. Małżeństwo byłoby nieważne, gdyby zawarto je pod warunkiem, że nie małżonkowie nie będą mieli dzieci.

Kiedy małżeństwo uznaje się za zawarte?

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego pomiędzy ochrzczonymi zawarte może być małżeństwo tylko i wyłącznie w formie sakramentu. Określono w nim warunki zdolności osób do działań prawnych jak również warunki pod jakimi jest ważna umowa małżeńska.

Wolność od przeszkód małżeńskich

Małżeństwo może być nieważne albo niedozwolone, jeśli wystąpią przeszkody małżeńskie. Wyróżnia się przeszkody małżeńskie zrywające, przy wystąpieniu których małżeństwo uznaje się za nieważne i niemożliwe oraz przeszkody zabraniające, przez które czynią zawarcie małżeństwa jest niezdolnym, ale ważnym. W przypadku przeszkód zrywających małżeństwo jest nieważne nawet wtedy, gdy przeszkody te nie były znane współmałżonkowi. Rozdzielające przeszkody małżeństwa to:

 • wiek (kobieta musi mieć powyżej 14 lat, mężczyzna powyżej 16 lat)
 • impotencja czyni małżeństwo nieważnym. Gdy powstaje w trakcie małżeństwa, pozostaje ono ważne. Nie należy mylić impotencji z bezpłodnością, która nie jest podstawą do unieważnienia małżeństwa
 • istniejący związek małżeński. Kolejne małżeństwo można zawrzeć po śmierci pierwszego małżonka
 • pokrewieństwo
 • święcenia kapłańskie i związanie wieczystym ślubem publicznym czystości
 • uprowadzenie i pozbawienie życia współmałżonka, fizyczny luib moralny współudział w śmierci współmałżonka
 • pokrewieństwo prawne powstałe na skutek adopcji

Ślub kościelny a formalności

Formalności przedślubne załatwia się w parafii jednego z narzeczonych. Najlepiej dużo wcześniej zarezerwować datę ślubu. Warto też na około pół roku przed planowaną uroczystością rozpocząć nauki przedmałżeńskie, ponieważ mogą one trwać dwa do trzech miesięcy. Do kancelarii parafialnej należy zgłosić się najpóźniej na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Narzeczeni powinni przedstawić:

 • skrócony odpis aktu chrztu z adnotacją o stanie wolnym oraz o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich
 • dowody osobiste

Na podstawie powyższych dokumentów ksiądz spisuje protokół przedślubny, a następnie wygłoszone są zapowiedzi. Zapowiedzi powinny być wygłoszone/wywieszone w parafiach obydwojga narzeczonych. Narzeczeni dostarczają zaświadczenie o ich wygłoszeniu do kancelarii parafialnej, w której spisano protokół przedślubny.

Zanim zostaną wygłoszone zapowiedzi, przygotowujący się do zawarcia sakramentu małżeństwa powinni przystąpić do sakramentu pokuty. Zaczynając spowiedź należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna, a na koniec poprosić spowiednika o podpis na odpowiednim formularzu. Druga spowiedź powinna się odbyć w przeddzień ślubu. Jeżeli małżeństwo jest zawierane w parafii innej niż parafia jednego z narzeczonych, otrzymacie licencję na ślub kościelny po wygłoszeniu zapowiedzi. Należy ją złożyć w kancelarii parafii, w której planujecie uroczystość.

W dniu ślubu powinniście zjawić się w kościele na 15 minut przed rozpoczęciem uroczystości. Świadkowie muszą dostarczyć do kancelarii obrączki, akt ślubu sporządzony w USC oraz zaświadczenie o odbytej spowiedzi.

Udało Wam się już załatwić większość formalności? A może zrezygnowaliście ze ślubu kościelnego na rzecz cywilnego?

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo