Średnie wyniki matur 2022 nie napawają optymizmem. Wiemy, ilu maturzystów nie zdało

5 lipca CKE opublikowała oficjalne wyniki tegorocznych matur. Już o 8:30 każdy zdający mógł sprawdzić, czy udało mu się uzyskać ze wszystkich egzaminów wymaganą liczbę punktów, aby otrzymać świadectwo dojrzałości. Chociaż rezultaty są lepsze niż w zeszłym roku, to jednak zdaniem wielu nie napawają optymizmem, szczególnie w przypadku przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Jak prezentują się średnie wyniki matur 2022? Ile procent uczniów zdało, a ilu czeka sierpniowa poprawka?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Do matury przystąpiło w tym roku w maju 268 257 uczniów. 78,2% maturzystów zdało wszystkie wymagane egzaminy i uzyskało świadectwo dojrzałości.
 • 15,5%, czyli ponad 41 tysięcy, ma prawo do przystąpienia do poprawy w sierpniu, ponieważ nie zaliczyli tylko jednego z obowiązkowych przedmiotów.
 • Średnia z języka polskiego wyniosła 54%, z matematyki - 58%, a z angielskiego 76%.

Średnie wyniki matur 2022

Tegoroczni maturzyści na poznanie rezultatów swoich majowych zmagań musieli zaczekać do 5 lipca. O godzinie 8:30 każdy z nich po zalogowaniu się na swoje konto w specjalnym serwisie mógł sprawdzić, czy udało się zdać. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, konieczne było uzyskanie minimum 30% z trzech obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym (języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego). Zdający musieli również przystąpić do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale nie obowiązywał na nim żaden próg punktowy, a zatem wystarczyło się na nim zjawić i podpisać.

W tym roku do matury przystąpiło łącznie 268 257 osób. Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, spośród tej grupy 78,2% zdających zdołało uzyskać pozytywne wyniki i otrzymali świadectwo maturalne. 15,5%, czyli ponad 41 tysięcy uczniów, nie zdało tylko jednego z obowiązkowych przedmiotów, co oznacza, że mają prawo podejść do sierpniowej poprawki. Kolejne 6,7% to niestety grupa ponad 16 tysięcy maturzystów, którzy nie zaliczyli więcej niż jednego egzaminu. W tej sytuacji o uzyskaniu świadectwa dojrzałości w tym roku mogą już zapomnieć – czeka ich bowiem powtórka w przyszłym roku.

Podczas konferencji dotyczącej tegorocznych rezultatów maturalnych minister edukacji Przemysław Czarnek nie krył zadowolenia i podkreślał, że mamy się z czego cieszyć. Jeśli porównamy te wyniki z ubiegłorocznymi, rzeczywiście prezentują się się nieco lepiej. W maju 2021 maturę zdało 74,5 proc., czyli o niemal 4 punkty procentowe mniej uczniów niż w tym roku. Po bliższym przyjrzeniu się wszystkim wynikom może się jednak okazać, że nie napawają aż takim entuzjazmem

Przede wszystkim warto wspomnieć, że zarówno w tym, jak i w zeszłym roku z powodu pandemii i nauki zdalnej nie było egzaminów ustnych, które dotychczas również były obowiązkowe i należało z nich uzyskać minimum 30%. Dodatkowo, jak podkreśla, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik, zakres wymaganego do opanowania materiału został ograniczony o mniej więcej 20%, szczególnie na egzaminie z matematyki.

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym wyniósł 54%, w przypadku matematyki było to 58%, a z kolei języka angielskiego – 76%.

Sprawdź: Poprawka matury 2022. Nie każdy może do niej przystąpić. Co robić w przypadku niezdanego egzaminy?

Wyniki matur 2022 matematyka

Matematyka jak co roku stanowiła prawdopodobnie największy postrach wśród maturzystów. I jak się okazuje – były to słuszne obawy. To właśnie z królową nauk nie poradziło sobie najwięcej uczniów, spośród tych, którzy nie zdali matury.

Jak wynika ze szczegółowego sprawozdania opublikowanego przez CKE, maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym zdało 82% piszących. Średni wynik wyniósł natomiast 58%. Natomiast na zmierzenie się z matematyką rozszerzona zdecydowało się w tym roku niemal 75 tysięcy uczniów. Niestety średni rezultat ich zmagań nie prezentuje się najlepiej – wynosi bowiem tylko 33%.

Zobacz: Kserokopia świadectwa dojrzałości jest tym samym co odpis? Sprawdź, jak odpowiednio przygotować dokumenty

Matura 2022 – średnie wyniki rozszerzeń

Chociaż ogłoszony ogólny rezultat matur, czyli 78,2% zdanych, nie odbiega znacząco od normy w ostatnich latach, ponieważ każdy wynik w okolicach 80% zdawalności jest uznawany za zadowalający, to jednak po dokładniejszej analizie wyników z poszczególnych przedmiotów pojawiają się pewne wątpliwości i niezbyt pozytywne refleksje. Zwłaszcza jeśli przyjrzymy się średnim wynikom z egzaminów na poziomie rozszerzonym, które przecież mają decydujący wpływ na rekrutację na studia.

Przede wszystkim nieco absurdalnym może wydać się fakt, że przedmiotu rozszerzonego nie da się nie zdać. Nie obowiązuje żaden próg punktowy, a zatem wystarczy przyjść, wpisać swój PESEL i opuścić salę. Mamy więc do czynienia z sytuacją, gdzie de facto wynik równy 0% traktuje się jako pozytywny i uczeń może z nim ubiegać się o przyjęcie na studia. Takich przypadków z pewnością nie ma bardzo wiele, ale jest to jednak w praktyce możliwe.

Pewnego rodzaju negatywnym zaskoczenie, a może nawet rozczarowaniem czy powodem do niepokoju, mogą być średnie wyniki matur rozszerzonych. Na fatalne rezultaty zwraca uwagę Dariusz Chętkowski, czyli autor “Belfer Bloga”, a także nauczyciel j. polskiego i etyki, w swoim artykule na łamach “Polityki”. Jak się okazuje, w przypadku większości przedmiotów rozszerzonych średnia punktów nie przekroczyła 50%. Potwierdza to dokument opublikowany przez CKE, zgodnie z którym średnie z poszczególnych przedmiotów prezentują się następująco:

 • biologia – 43%
 • chemia – 37%
 • filozofia – 39%
 • fizyka – 37%
 • geografia – 40%
 • historia – 38%
 • historia muzyki – 38%
 • historia sztuki – 39%
 • informatyka – 40%
 • WOS – 30%

Spośród wszystkich egzaminów rozszerzonych, z pominięciem języków obcych, tylko z języka polskiego udało się osiągnąć średnią przekraczającą 50%.

Sprawdź: Miała czerwony pasek, a nie zdała matury. Wszystko przez katar koleżanki

Rodzice pytają o wyniki matur 2022

Matury 2022 średnie wyniki – jakie?

Zdało 78,2% maturzystów, 15,5% ma prawo przystąpić do poprawki w maju, ponieważ nie zdało tylko jednego z obowiązkowych przedmiotów. Średni wynik języka polskiego podstawowego wyniósł 54%, matematyki – 58%, a z języka angielskiego – 76%.

Średnie wyniki matur 2022 matematyka – jak się prezentują?

Wyniki matury z matematyki 2022 na poziomie podstawowym wyniosły średnio 58%, a na poziomie rozszerzonym – 33%.

Zobacz też:

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo