Czytanocka

CzytaNocka to projekt portalu RODZICE.PL, który ma na celu rozpowszechnienie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i ich rodziców. Głównym założeniem tej inicjatywy, jest zachęcanie naszych czytelników do rodzinnego czytania.

Co daje wspólne czytanie?

Dorosły czytając dziecku utwory literackie sam je przeżywa i nieświadomie powraca do własnego dzieciństwa. Dla dziecka zaś dźwięk słowa bliskiej osoby, która nadaje ton historii zapisanej w książce, jest dużą porcją szczęścia i radości. Zatem doświadczenia czytelnicze wyzwalają emocje zarówno u małego słuchacza jak i rodzica.

Czytanie pobudza również formy pracy mózgu, które są fundamentalne dla kształtowania się umiejętności poruszania się w rzeczywistości czy rozumienia drugiego człowieka (zdolności empatyczne). To prowadzi do postrzegania dziecka (przez rodzica, jak i samo dziecko) jako samodzielnej istoty, posiadającej własne odczucia i pragnienia, która jest samodzielnie czującą i myślącą jednostką.

Do pożytków ze wspólnego czytania można zaliczyć fakt, iż dziecko i rodzice posługują się językiem, który jest niezwykle piękny, który ma moc, barwę i sens. Doświadczają w ten sposób magicznej siły słów, rozwijają i wzbogacają własne słownictwo. To są bardzo ważne elementy kształtowania wewnętrznej dojrzałości, która buduje się dzięki umiejętności nazywania stanów emocjonalnych najpierw bohaterów książek, następnie innych ludzi, a potem swoich.

Dzięki dziecięcym literackim podróżom, rodzice będą mieć w ręku kolejne klucze do rozmowy ze swoimi pociechami. Otóż, taki rodzaj interakcji umożliwia rozwój wrażliwości rodzicielskiej na sygnały otrzymywane od dziecka. Jeśli rodzice będą świadomi przeżyć swojego dziecka (dzięki rozmowie), łatwiej im będzie udzielać emocjonalnego wsparcia. Okazuje się bowiem, że rodzice, którzy ufają sobie i są pewni swoich kompetencji, lepiej radzą sobie w sytuacjach stresowych czy kryzysowych. A tych w rodzicielskiej podróży nie brakuje…

Wspólne czytanie jest również ogromną dawką bliskości. Podobnie jak zapotrzebowanie na pożywienie i ciepło, potrzeba bliskości jest potrzebą podstawą. Dorosłym przytulanie może wydawać się drobiazgiem, a w rzeczywistości jest ono niezwykle istotnym elementem budującym bezpieczną przestrzeń do tworzenia więzi rodzic- dziecko, dziecko-rodzic opartej na zaufaniu.

Codzienne czytanie sprzyja:

– rozbudzaniu ciekawości świata;
– usprawnianiu koordynacji wzrokowo-ruchową i stymulacji wzroku;
– kształtowaniu kreatywności i wyobraźni dziecka;
– uczeniu się wyciągania wniosków, porównywania faktów i znajdowania rozwiązań;
– tworzeniu bogatego słownika języka ojczystego;
– ćwiczeniu koncentracji i umiejętności słuchania;
– rozmowie o tym co dziecko/rodzic przeżywa;
– kształceniu poczucia estetyki, czyli pobudzaniu artystycznej wrażliwości.

Jak wyrobić nawyk czytania?

Najważniejsza informacja jest taka, że jeżeli rodzice chcą by ich dzieci czytały, powinni sami czytać. Młody człowiek aby zacząć przygodę obcowania z literaturą potrzebuje do tego wsparcia osoby dorosłej. Należy pamiętać, że różnorodne formy pracy z książką są dla dzieci niezwykle zachęcające do literackiej wędrówki. Ważnym aspektem w kształtowaniu nawyku, jest kultywowana w domu kultura czytania.

Podczas realizowania tego cyklu artykułów i wywiadów, chcemy zapewnić naszym odbiorcom bogatą ofertę wartościowej literatury dziecięcej. Pragniemy również, dać rodzicom szeroki wachlarz pomysłów, które pomogą wspierać im rozwijanie nawyku czytania u dzieci.

Mamy nadzieję, że projekt CzytaNocki będzie miejscem, gdzie nasz odbiorca znajdzie inspiracje czytelnicze dla całej rodziny oraz wyposaży się w bagaż wiedzy, która pomoże im zbudować czytelniczą przestrzeń dla ich dzieci.

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general