"Alarmujące dane. Dzieci z Polski ostatnie w Europie"- zapraszam do lektury

Postów wyświetlanych: 1 (wszystkich: 1)
 • Autor
  Wpisy
 • #116927

  goracakawa

  zapraszam do lektury ….przerażające
  Artykuł K. Krawczy z ONET

  10-latkowie z Polski wypadli najgorzej w Europie w międzynarodowych testach badających znajomość matematyki i zagadnień przyrodniczych.

  Uczniowie z Polski zostali poddani badaniom PIRLS i TIMSS, które mają za zadanie sprawdzić umiejętność czytania ze zrozumieniem, a także znajomość zagadnień matematycznych i przyrodniczych u 10-latków. Obok prowadzonego przez OECD badania PISA, które dotyczy 15-latków, badania te stanowią główne źródło międzynarodowych porównań umiejętności uczniów.

  To, co ujawniły badania przeprowadzone na grupie uczniów szkół podstawowych, stawia edukację w Polsce w złym świetle. Dlaczego? Uczniowie polskich podstawówek zajęli ostatnie miejsce w Europie, jeśli chodzi o znajomość matematyki, a przedostatnie w rankingu wiedzy przyrodniczej.

  Minister edukacji Krystyna Szumilas, powiedziała, że z zadaniami lepiej radzili sobie uczniowie, którzy mają za sobą dłuższą edukację przedszkolną. Tłumaczyła w ten sposób dzieci z Polski, mówiąc, że lepsze wyniki w zakresie umiejętności matematycznych i przyrodniczych osiągnęli uczniowie z tych krajów, w których edukacja w szkole rozpoczyna się w wieku sześciu lat.

  Jak jednak wynika z opublikowanych rankingów, na pierwszym miejscu w Europie znajduje się Finlandia, w której dzieci rozpoczynają naukę w wieku 7 lub nawet 8 lat.

  – W osiągnięciach matematycznych wśród 50 krajów Polska znalazła się na 34. pozycji, za wszystkimi krajami europejskimi. Pod względem odsetka uczniów, którzy w międzynarodowej skali ocen dostali „piątki” (jako najwyższy stopień) Polskę wyprzedziło 31 krajów, a pod względem „jedynek” – 18 – mówi prof. Krzysztof Konarzewski, koordynator krajowy zespołu badań TIMSS i PIRLS. Zaznacza, gdyby w Polsce badaniom poddano dzieci starsze, wyniki byłyby lepsze.

  Na wynik miało wpływ także to, że w 2011 r., gdy prowadzono badania, polskie programy nauczania matematyki były znacznie okrojone. Zawierały zaledwie jedną trzecią zagadnień matematycznych objętych pomiarem TIMSS. Według Konarzewskiego relatywnie najniższe wyniki polscy uczniowie osiągnęli w geometrii, nieco wyższe ? w wiedzy o liczbach i liczeniu, najwyższe zaś w umiejętnościach graficznego przedstawiania danych, mimo że tego zwykle nie uczy się w okresie edukacji początkowej. Relatywnie lepiej wypadli też w zadaniach problemowych niż w typowych.

  – Oznacza to, że dzieci uczą się pewnych umiejętności matematycznych w sposób swobodny i nieskrępowany także poza szkołą oraz że mogą w tym wieku opanować umiejętności, których w polskiej edukacji wczesnoszkolnej nie uwzględniano – ocenił Konarzewski.

  W oficjalnym komunikacie MEN, wydanym po opublikowaniu wyników badań, czytamy: „W zakresie przyrody, polscy uczniowie uzyskali wynik bliski średniej międzynarodowej; w badaniu umiejętności matematycznych polscy uczniowie uzyskali nieco słabszy wynik, mieszczący się poniżej średniej międzynarodowej. Jednak warto podkreślić, że nasi uczniowie lepiej wypadli w zadaniach matematycznych wymagających podejścia problemowego niż w zadaniach typowych”.

  Nieco lepiej uczniowie z Polski wypadli podczas badań z jakości edukacji w zakresie czytania. W porównaniu z poprzednią edycją badania z 2006 roku, wynik naszych uczniów w rozumieniu pisanego tekstu poprawił się o sześć punktów. Obecnie Polska plasuje się powyżej średniej międzynarodowej.

  Oba badanie zostały przeprowadzone w 2011 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (International Association for the Evaluation of Educational Achievements ? IEA).

  W PIRLS uczestniczyło 45 krajów, a w TIMSS ? 50. W Polsce badaniom poddano próbę losową uczniów z 357 klas trzecich ze 150 szkół podstawowych.

  Badania PIRLS organizowane są co 5 lat od 2001 roku, zaś TIMSS co 4 lata od 1995 roku. Polscy uczniowie uczestniczyli w nich odpowiednio drugi i pierwszy raz.

Postów wyświetlanych: 1 (wszystkich: 1)


Musisz się zarejestrować lub zalogować, żeby odpowiedzieć

Close