DUŻY PROBLEM! POMÓŻCIE!

Postów wyświetlanych: 8 - od 1 do 8 (wszystkich: 8)
 • Autor
  Wpisy
 • #19379

  justyna76

  Słuchajcie, mam problem! Wczoraj dowiedziałam się, że zakład pracy, w którym pracuję zostaje likwidowany (i to jakoś już teraz). Ja od kilku miesięcy jestem na L4. I teraz szczególy: pracuję w prywatnej firmie (niezbyt przyjaznej pracownikom) i z tego co wiem, jest likwidowana tylko moja szkoła (prywatna) a spółka ( z którą mam podpisaną umowę) ma istnieć nadal. No ale jest likwidowane moje stanowisko pracy. I teraz moje pytania:
  – czy może zwolnić mnie już teraz z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia albo odprawą (mam umowę na czas nieokreślony)?
  – czy musi z tym poczekać (aby dać mi wypowiedzenie) do porodu czy do końca macierzyńskiego???
  – no i w ogóle czu może tak w trybie natychmiastowym dać mi zwolnienie bez żadnej odprawy???
  – i jak ma się do tego (to już pytanie do ewentualnych nauczycielek:) moje przedłużenie macierzyńskiego ze wzg. na bycie na L4 w trakcie wakacji???

  BARDZO WAS PROSZĘ!!! Jeżeli się orientujecie – pomóżcie! A jeżeli znacie jakieś linki do odpowienich stron to podajcie.. a może jest jakaś online poradnia prawna czy coś w tym stylu???
  Będę czekać na wszelkie uwagi:)
  Z góry dziękuję:)))

  Justyna i Maleństwo 11.09

  #271336

  justyna76

  Re: DUŻY PROBLEM! POMÓŻCIE!

  naprawdę żadna z Was nie wie??:(((((((( bo mnie to strasznie martwi…

  Justyna i Maleństwo 11.09  #271337

  usianka

  Re: DUŻY PROBLEM! POMÓŻCIE!

  Pytałaś w kąciku dla mamuś? Może tam dziewczyny będą bardziej zorientowane….. Jak widac tutaj 100 osób przeczytało i nikt nie potrafi Ci odpowiedzieć…
  Co do 4 pytania to nie rozumiem problemu…. idziesz na macierzyński, a potem masz prawo do wykorzystania urlopu – nawet jesli zacznie sie juz rok szkolny. chyba że źle zrozumiałam…
  pozdrawiam i zyczę powodzenia 🙂

  Usianka i Bąbelek co chyba będzie babeczką 😉 (9.XI.2003)

  #271338

  kegero

  Re: DUŻY PROBLEM! POMÓŻCIE!

  Poszukaj jeszcze w necie lub idź do prawnika po poradę – w zakresie prawa pracy ciągle coś się zmienia.

  #271339

  jagoda

  Re: DUŻY PROBLEM! POMÓŻCIE!

  Z sieci:
  pyt: Jakie prawa i świadczenia przysługują kobiecie w ciąży, jeżeli firma ogłosi upadłość ? Czy będąc na zwolnieniu lekarskim mogę zostać zwolniona ?

  Pomimo faktu, iż kobiety w ciąży podlegają szczególnej ochronie ,o czym mówią przepisy kodeksu pracy oraz inne akty związane z prawem pracy -zarówno te należące do krajowego obrządku prawnego jak i prawa międzynarodowego poświęconego tej tematyce , a przyjęte przez Polskę -to są sytuacje , które pozwalają na wypowiedzenie umowy o pracę kobietom w ciąży.
  Tu należy się posiłkować art. 177 par. 4 kodeksu pracy, który stanowi:

  Par.4
  Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach .Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia , od którego zależą uprawnienia pracownicze.

  [ Odsyłam do ustawy z dnia 25.06 1999 oświadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ,ze szczególnym uwzględnieniem
  rozdziału 6 ]

  Z orzecznictwa wynika, że do zgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę z kobietą w ciąży może dojść jedynie w przypadku całkowitej likwidacji pracodawcy.
  ( uchwała z 28 sierpnia 1981 I PZP 21/81 OSNCP 1982 , z.1,poz. 6 )

  · Tutaj jeszcze zasygnalizuję, że należy zwrócić uwagę ( i to pozostawiam doktrynie) Czy zlikwidowany pracodawca znaczy tyle samo co likwidacja zakładu pracy?

  W sytuacji rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży pracownicy lub jej urlopu macierzyńskiego w związku z ogłoszeniem upadłości lub likwidacji pracodawcy i niemożności zapewnienia jej w tym okresie innego zatrudnienia -pracownicy przysługuje prawo do zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego- art.30 ustep3 ustawy o świadczeniach w razie choroby i macierzyństwa.

  Jeżeli jednak kobieta podlegała z tytułu ciąży ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, a powiadomiła o tym pracodawcę po ustaniu tego stosunku , to powinna być przywrócona do pracy, jednakże nie nabywa prawa do wynagrodzenia za okres od ustania stosunku pracy do czasu zawiadomienia pracodawcy.

  Art. 36*1 kodeksu pracy nie stosuje się tutaj, bo przepis dotyczy tylko umowy zawartej na czas nieokreślony !

  Ponadto należy zaznaczyć jeszcze jedną kwestię odnośnie powyższej materii, mianowicie z przepisu art.15 prawa upadłościowego wynika, że data postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości jest dopiero datą ogłoszenia upadłości ,a nie samo ogłoszenie przez pracodawcę o upadłości .

  W dalszej części pozwolę sobie na posiłkowanie się komentarzem prawa pracy.-
  ( K. Jaśkowski , E. Maniewska ).

  W odniesieniu do likwidacji pracodawcy nie ma pełnej jasności – Czy chodzi tu o ogłoszenie likwidacji ( tj. w przypadku upadłości ) Czy o całkowitą likwidację polegającą na zaprzestaniu działalności przez pracodawcę.
  Należy, według autorów powyżej wspomnianego komentarza, opowiedzieć się za pierwszą możliwością .

  Proces likwidacji, podobnie jak upadłość, może trwać przez długi czas i brak jest uzasadnienia dla gorszego traktowania pracowników upadłego pracodawcy .
  Nadto, po zaprzestaniu działalności przez likwidowanego pracodawcę, mogłoby zabraknąć środków finansowych na zaspokojenie roszczeń pracowniczych.

  Także w najnowszym orzecznictwie SN, przyjmuje się , że skoro w kodeksie nie mówi się o „ zlikwidowaniu ‘ pracodawcy, lecz o jego ‘likwidacji ‘- to wystarcza samo zarządzenie likwidacji ( wyrok SN z dnia 24.11.1998, I PKN 455/98 OSNAPiUS 2000 z.1 poz.24 )

  Odszkodowanie w razie niewypłacalności pracodawcy może być wypłacone z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych- art. 6 ustęp 2 pkt. 3 litera G- ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych.
  [ ustawa z dnia 29 grudnia 1993 o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy- w szczególności rozdział 2]

  Poza tym będzie miał ,w omawianej materii , zastosowanie art. 32 kodeksu pracy, w świetle którego :
  Art.32

  Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony jest możliwe, jeżeli spełnione
  zostaną 2 warunki:
  1) jest zawarta umowa na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  2) strony przy jej zawieraniu przewidziały dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

  Kwestia ostatnia.
  Kobieta w ciąży przebywająca na zwolnieniu lekarskim-
  ( przy czym należy pamiętać ,że ciąża powinna być stwierdzona świadectwem lekarskim- taki obowiązek przewiduje art. 185 kodeksu pracy par. 1 i związany z tym par.2 tegoż samego artykułu )
  – nie może być zwolniona z pracy w tym okresie, podyktowane jest to nie tylko szczególną ochroną jakiej podlegają kobiety w ciąży, ale również ze względu zapewnienia równych szans pracownikom( kobietom i mężczyznom) .
  W dobie panującej zasady równości (czy też równouprawnienia mężczyzn i kobiet )należy mieć jednak na uwadze ,że na kobiecie spoczywa o wiele więcej obowiązków i można rzec byłoby niemoralne pozbawiać kobiety w ciąży pracy.

  Jagoda i (10 lipca 2003) płeć jeszcze nieznana.

  #271340

  justyna76

  Re: DUŻY PROBLEM! POMÓŻCIE!

  Boże!!!!!!! JAgoda!!!!!!!!!! Ratujesz mnie!!!:)))) Dzięki!!!!!!!!!! Skad Ty wiesz to wszystko???
  Ja dobie to wydrukuje i na spokojnie poczytam bo jak na razie nie wszytsko rouzmiem:)

  OGROMNE DZIĘKI

  Justyna i Maleństwo 11.09  #271341

  justyna76

  Re: DUŻY PROBLEM! POMÓŻCIE!

  Bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za Pomoc!!!:))))))))))

  Justyna i Maleństwo 11.09

  #271342

  koyaga

  Re: DUŻY PROBLEM! POMÓŻCIE!

  Moja koleżanka była w bardzo podobnej sytuacji. Dostała wypowiedzenie zaraz po porodzie, ale to była instytucja państwowa, a nie prywatna, choć myślę, że w tej kwestii prawo jest jedno.

  Pozdrawiamy,
  Aga i Martynka – 15.08.’03.

Postów wyświetlanych: 8 - od 1 do 8 (wszystkich: 8)


Musisz się zarejestrować lub zalogować, żeby odpowiedzieć

Close