Sprawdź, co oznaczają Twoje wyniki badań

Często odbieramy wyniki badań i w ogóle nie orientujemy się czy wszystko z nami w porządku. Zanim pójdziemy na konsultację do lekarza, może przyda się na uspokojenie mała ściąga. Nie wiem czy będzie cały czas na tej stronie, więc przekopiowałam ten tekst poniżej.
A strona znajduje się tutaj

UKŁAD MOCZOWY

barwa

# norma – słomkowa, jasno-żółta lub żółta (im więcej pijesz, tym mocz jest jaśniejszy)

# coś nie tak – zmiana barwy na bardzo ciemną

# co to znaczy – obecność barwników żółciowych wskazuje na żółtaczkę; domieszka krwi sugeruje kamicę nerek lub pęcherza; czasami barwa zmienia się pod wpływem niektórych leków, np. witamin z grupy B

odczyn

# norma – kwaśny, od 4,5 pH do 7,8 pH

# coś nie tak – powyżej 7,8 pH odczyn zbyt kwaśny; poniżej 4,5 pH zasadowy

# co to znaczy – cierpisz na cukrzycę, jesteś odwodniona lub wycieńczona przedłużającymi się biegunkami; odczyn zasadowy może świadczyć o kamicy nerek

ciężar właściwy

# norma – od 1,002 g/cm3 do 1,020 g/cm3

# coś nie tak – ciężar w granicy 1,040 g/cm3 świadczy o zagęszczeniu moczu; niższy niż 1,002 g/cm3 oznacza jego zbytnie rozcieńczenie

# co to znaczy – świadczy o znacznej utracie wody z organizmu, (np. w wyniku biegunki), odwodnieniu; ciężar niższy może pojawić się po wypiciu bardzo dużej ilości płynów; jeśli tak niskie stężenie moczu występuje przez dłuższy czas, możesz borykać się z niewydolnością nerek.

białko

# norma – nieobecne

# coś nie tak – ślad (białko występuje w moczu)

# co to znaczy – jeśli pojawi się przejściowo może świadczyć o podwyższonej temperaturze, przemarznięciu, znacznym wysiłku fizycznym; kiedy utrzymuje się w moczu dłużej możesz mieć problemy z nerkami lub z drogami moczowymi

cukier (glukoza)

# norma – nieobecny

# coś nie tak – powyżej 1.1 mmol/l lub 20 mg%

# co to znaczy – występujący w kilku kolejnych analizach świadczy niezaprzeczalnie o cukrzycy

bilirubina

# norma – do 0,2 mg/dl (jest produktem rozpadu hemoglobiny, wydalasz ją wraz z moczem w śladowych ilościach)

# coś nie tak – powyżej 0,2 mg/dl

# co to znaczy – wątroba jest uszkodzona lub drogi żółciowe są niedrożne

urobilinogen

# norma – do 0,2 mg/dl (powstaje z bilirubiny i podobnie jak ona wydalany jest z moczem w śladowych ilościach)

# coś nie tak – powyżej 0,2 mg/dl

# co to znaczy – wzrost urobilinogenu w moczu wskazuje na uszkodzenie wątroby lub niedrożność dróg żółciowych

ciała ketonowe

# norma – nieobecne, niewykryto (zalicza się tu, m.in. kwas acetonowy i aceton)

# coś nie tak – powyżej zera, w mmol/l

# co to znaczy – świadczy o zaburzeniach przemiany węglowodanowej i tłuszczowej, a przede wszystkim o źle leczonej cukrzycy

krew

# norma – ujemny, w zasadzie nie występuje w moczu

# coś nie tak – ślady krwi w moczu

# co to znaczy – domieszka krwi (poza okresem miesiączkowania) sugeruje kamicę lub infekcję nerek lub pęcherza

śluz

# norma – pojedyncze pasma

# coś nie tak – liczne, bardzo liczne, obfite pasma w polu widzenia

# co to znaczy – masz stan zapalny dróg moczowych

bakterie lub drożdżaki

# norma – nie stwierdzono

# coś nie tak – bakterie lub drożdżaki pojawiają się w moczu, są liczne, bardzo liczne lub obfite

# co to znaczy – będziesz musiała wykonać posiew w celu ustalenia rodzaju zakażenia i dobrania najskuteczniejszego leku

nabłonki

# norma – 0-5 nabłonków w polu widzenia

# coś nie tak – powyżej 5 nabłonków

# co to znaczy – stan zapalny dróg moczowych

krwinki białe, leukocyty

# norma – 0-5 krwinek w polu widzenia

# coś nie tak – więcej niż 5 krwinek

# co to znaczy – powyżej 10 krwinek występuje w stanach zapalnym nerek, dróg moczowych bądź przy gruźlicy

krwinki czerwone, erytrocyty

# norma – 0-3 krwinki w polu widzenia

# coś nie tak – więcej niż 3 krwinki

# co to znaczy – powyżej10 krwinek w polu widzenia mogą sugerować chorobę nerek, m.in. gruźlicę, kamicę, zmiany zapalne, nowotwory nerek i pęcherza, zaburzenia krzepnięcia krwi, niewydolność krążenia, marskość wątroby

wałeczki

# norma – nie stwierdzono

# coś nie tak – występują w moczu, pojawiają się jako nieliczne, liczne lub bardzo liczne wałeczki w polu widzenia

# co to znaczy – ich długotrwała obecność, bez względu na ilość, z reguły świadczy o uszkodzeniu nerek

składniki mineralne

# norma – do 10 kryształów (to kryształy powstałe z soli nieorganicznych lub organicznych, np. szczawiany wapnia)

# coś nie tak – powyżej 10 kryształów

# co to znaczy – mogą się tworzyć piasek lub kamienie

kwas moczowy we krwi

# norma – kobiety 2.5-5.7 mg/dl, 149-339 mmol/l; mężczyźni 3.5-7 mg/dl, 208-416 mmol/l

# coś nie tak – podwyższenie poziomu

# co to znaczy – kłopoty z nerkami

mocznik we krwi

# norma – 15-40 mg%

# coś nie tak – podwyższenie stężenia

# co to znaczy – dieta bogatobiałkowa, odwodnienie, niewydolność nerek

keratyna we krwi

# norma – 0,6-1,3 mg%

# coś nie tak – podwyższone stężenie

# co to znaczy – ostra lub przewlekła niewydolność nerek

UKŁAD KRWIONOŚNY

krwinki czerwone/erytocyty/RBC (red blood cells)

# norma kobiety 3,6 – 5,0 mln w mm sześciennym, mężczyźni 4,2 – 5,4 mln w mm sześciennym

# coś nie tak powyżej lub poniżej normy

# co to znaczy poniżej normy oznacza niedokrwistość, powyżej nadkrwistość

hemokryt/Ht/HTC

# norma – kobiety 36-45%, mężczyźni 40-54%

# coś nie tak – podwyższony albo obniżony poziom

# co to znaczy – podwyższony występuje w nadkrwistościach, w niektórych chorobach nerek, w rozedmie płuc, w odwodnieniu np. przy długotrwałych biegunkach czy intensywnych wymiotach; zmniejszony obserwuje się w niedokrwostościach, w stanach przewodnienia i w późnym okresie ciąży.

hemoglobina/Hb

# norma – kobiety 12-16 g/dl, mężczyźni 13-18 g/dl

# coś nie tak – obniżenie lub podwyższenie stężenia

# co to znaczy – podwyższone obserwuje się w stanach odwodnienia i w nadkrwistościach, a obniżone w niedokrwistościach i w stanach przewodnienia

MCV(mean corpuscular volume)/Średnia objętość krwinki czerwonej

# norma – 80-92 fl tzw. krwinka normocytowa

# coś nie tak – krwinka mikrocytowa (poniżej normy), krwinka makrocytowa (powyżej normy)

# co to znaczy – przy obniżonej ilości krwinek czerwonych niedokrwistość mikrocytową (z niedoboru żelaza) albo niedokrwotość makrocytową (z niedoboru kwasu foliowego lub niedoboru witaminy B 12)

MCHC (mean corpuspular hemoglobin concentration)/średnie stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej

# norma – 31-38 g/dl

krwinki białe/leukocyty/WBC (white blood cells)

# norma – 4-10.000 w mm sześciennym

# coś nie tak – zwiększenie ich liczby (leukocytoza) albo zmniejszenie (leukopenia)

# co to znaczy – leukocytozę obserwuje się po posiłku, pod wpływem stresu, w ciąży, w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych, grzybicznych, stanach zapalnych, nowotworach, w terapii sterydami; leukopenia występuje w ciężkich zakażeniach bakteryjnych, wirusowych, w uszkodzeniu szpiku, chorobach szpiku, w stanach wyniszczenia, w nowotworach.

limfocyty

# norma – ok. 1200-3000 w mm sześciennym, powinna mieścić się w granicach 20-45% całkowitej liczby krwinek białych

# coś nie tak – obniżenie albo podwyższenie ich liczby

# co to znaczy – podwyższenie występuje w infekcjach, a obniżenie w ostrych chorobach zakaźnych, trakcie radioterapii i chemioterapii

płytki krwi/trombocyty/PTL

# norma – 100-450.000 w mm sześciennym krwi

# coś nie tak – zmniejszenie (trombocytopenia, małopłytkowść) lub zwiększenie (trombocytoza) ich liczby

# co to znaczy – trombocytopenia może wskazywać m.in. na białaczkę, gruźlicę, pod wpływem toksyn bakteryjnych, w infekcjach wirusowych, w niewydolności nerek, pod wpływem niektórych leków, w zaburzeniach wrodzonych; trombocytoza występuje m.in. w przewlekłych chorobach zapalnych, w chorobach nowotworowych, w marskości wątroby, we wrzodziejącym zapaleniu jelit, po wysiłku fizycznym.

czas krwawienia

# norma – poniżej 7 minut

# coś nie tak – wydłużenie czasu krwawienia

# co to znaczy – m.in. zaburzenia czynności płytek krwi w białaczkach, w marskości wątroby, mocznicy, pod wpływem niektórych leków, np. aspiryny

czas krzepnięcia

# norma – od 4 do 10 minut

# coś nie tak – wydłużenie czasu krzepnięcia

# co to oznacza – niedobory czynników krzepnięcia wrodzonych i nabytych, w leczeniu heparyną

czas protrombinowy/PT

# norma – wskaźnik protrombinowy 80-120%; INR 0,9-1,3

# coś nie tak – podwyższenie poziomu wskaźnika

# co to oznacza – niedobór witaminy K, choroby wątroby, przyjmowanie leków antykoagulacyjnych

czas koalinowo-kefalinowy/APTT

# norma – 42-65 sekund

# coś nie tak – wydłużenie czasu

# co to znaczy – wrodzone i nabyte niedobory czynników krzepnięcia (np. hemofilia), przyjmowanie niektórych leków np. heparyny

fibrynogen

# norma – 1,8-3,5g/l; 6,0-8,0/dl

# coś nie tak – podwyższony albo obniżony poziom fibrynogenu

# co to znaczy – podwyższony obserwuje się w trakcie miesiączki, w ciąży, w chorobach nerek, zakaźnych, po urazach, w infekcjach, po operacjach, w chorobach nowotworowych, a obniżony występuje w marskości wątroby, w nowotworach, w wyniku działania niektórych leków, w skazach

OB/Odczyn Biernackiego/Odczyn opadania krwinek czerwonych

# norma – kobiety 4-10 mm, mężczyźni 2-8 mm

# coś nie tak – wynik podwyższony

# co to znaczy – występuje w trakcie miesiączki, ciąży, w zakażeniach, w gruźlicy, w zawale mięśnia sercowego, w chorobach reumatoidalnych, w nowotworowych, tarczycy, wątroby, w niedokrwistości, po szczepieniach

białko we krwi

# norma – 60-80 g/l

# coś nie tak – zmniejszenie stężenia białka

# co to znaczy – występuje w chorobach przewodu pokarmowego, nerek, tarczycy, w nowotworach i w niedoborach żywieniowych

żelazo we krwi

# norma – 50-175 mikrograma/dl, 12,5-25 mikromola/dl

# coś nie tak – obniżony albo podwyższony poziom

# co to znaczy – obniżony może oznaczać niedobór żelaza w pożywieniu, zaburzenie wchłaniania żelaza z przewodu pokarmowego (np. w zespołach złego wchłaniania, przewlekłych stanach zapalnych przewodu pokarmowego), znaczną utratę żelaza (np. przy obfitych miesiączkach, kwawieniach z przewodu pokarmowego), nadmierne odkładanie żelaza w tkankach (np. w stanach zapalnych w chorobach nowotworowych); podwyższony poziom występuje w zaburzeniach magazynowania żelaza (np. w niewydolności wątroby), w zatruciu ołowiem, gdy żelazo dostarczane jest w nadmiarze.

kwas foliowy

# norma – 5-20 ng/ml

# coś nie tak – zbyt niskie stężenie

# co to znaczy – występuje w niedoborach w diecie, w anoreksji, w alkoholiźmie i przy zwiększonym zapotrzebowaniu (w ciąży, w czasie karmienia, w nowotworach, w ostrych chorobach zapalnych, w przewlekłych stanach gorączkowych)

HORMONY PŁCIOWE

androgeny

testosteron

# Norma – kobiety 0,69-2,77 nmol/l, 0,2-0,8 ng/ml; mężczyźni – 7,6-34 nmol/l, 0,2-0,8 ng/ml

dihydrotestosteron

# norma – mężczyźni 0,7-3,5 nmol/l, 0,2-1,0 ng/ml

androstendion

# norma – kobiety i mężczyźni 2,7-5,8 nmol/l, 0,8-1,6 ng/ml

DHEA

# norma – kobiety 5,2-25,3 nmol/l, 1,5 ?7,3 ng/ml; mężczyźni 13,8-27,7 nmol/l, 4,0-8,0 ng/ml

# coś nie tak – zmniejszone lub zwiększone stężenie androgenów

# co to znaczy – zwiększone stężenie obserwuje się u mężczyzn np. w guzach jąder, u kobiet w guzach kory nadnerczy i jajników, we wrodzonych defektach syntezy sterydów nadnerczowych; zmniejszone stężenie występuje w chorobach przysadki lub podwzgórza, w chorobach metabolicznych, w przewlekłych, wyniszczających chorobach np. w mocznicy, marskości wątroby

hormon folikulotropowy/FSH/Folikulotropina

# norma – kobiety: faza folikulinowa 4-10 U/l, faza owulacyjna 10-25 U/l, faza luteinowa 2-8 U/l, po menopauzie poniżej 20 U/l; mężczyźni 2-10 U/l

# coś nie tak – podwyższenie lub obniżenie poziomu

# co to znaczy – podwyższenie u kobiet może oznaczać zaburzenie pracy jajników, u mężczyzn w nasieniaku jąder; obniżenie we wtórnej niedoczynności gonad, w późnej fazie nadczynności przysadki

hormon luteinizujący/Lutropina/LH

# norma – kobiety: faza folikulinowa 1-20 U/l, faza owulacyjna 26-94 U/l, faza luteinowa 1-8 U/l, po menopauzie 13-80 U/l; mężczyźni 2-9 U/l

# coś nie tak – podwyższenie lub obniżenie poziomu LH

# co to znaczy – podwyższenie występuje w gruczolakach przysadki, niewydolności jajników u kobiet, niewydolności jąder u mężczyzn, w zespole wielotorbielowatych jajników, w zespole niewrażliwości na androgeny, obniżenie poziomu obserwuje się w gruczolaku przysadki i niedoczynności przysadki, w anoreksji, podczas przyjmowania testosteronu, stosowania HTZ

prolaktyna

# norma – kobiety: faza folikulinowa poniżej 15 ng/ml, faza luteinowa 20 ng/ml, po menopauzie poniżej 15 ng/ml; mężczyźni – poniżej 15 ng/ml

# coś nie tak – podwyższone albo obniżone stężenie

# co to znaczy – podwyższone występuje w ciąży, pod wpływem stresu, w guzach przedniego płata przysadki, w ciężkiej niewydolności nerek, w trakcie przyjmowania leków hamujących owulację, pod wpływem niekórych leków antydepresyjnych i obniżających ciśnienie krwi; obniżone stężenie obserwuje się w niewydolności przysadki

HORMONY TARCZYCY

tyroksyna/T4

# norma – stężenie wolnej tyroksyny 10-31 pmol/l, całkowite stężenie 64-155 nmol/l

# coś nie tak – zwiększenie albo zmniejszenie stężenia

# co to znaczy – zmniejszenie stwierdza się w niedoczynności tarczycy, a zwiększenie w nadczynności tarczycy

trójjodotyronina/T3

# norma – 3,5-10 pmol/l

# coś nie tak – zwiększenie albo zmniejszenie stężenia

# co to znaczy – zmniejszenie stwierdza się w niedoczynności tarczycy, w cukrzycy, pod wpływem wysiłku fizycznego, w chorobach ogólnoustrojowych; zwiększenie obserwuje się nadczynności tarczycy

TSH/Hormon tyreotropowy, Tyreotropina

# norma – 0,32-5 mU/l

# coś nie tak – zmniejszenie albo zwiększenie stężenia

# co to znaczy – zmniejszenie występuje w uszkodzeniu podwzgórza albo części gruczołowej przysadki, w pierwotnej nadczynności tarczycy, podczas leczenia hormonami tarczycy, zwiększenie stężenia występuje w niedoczynności tarczycy, w gruczolaku tarczycy

UKŁAD POKARMOWY

aminotrasferazy w surowicy/AsPAT (GOT) i ALAT(GPT)

# norma – nie więcej niż 510 nmol/1/s lub 30 jm

# coś nie tak – podwyższony poziom

# co to znaczy – występuje w uszkodzeniu wątroby, w martwicach mięśnia sercowego, w uszkodzeniu mózgu, w uszkodzeniu płuc

bilirubina

# norma – bilirubina całkowita< 1,1 mg/dl

# coś nie tak – wzrost stężenia

# co to znaczy – występuje w żółtaczce, w ciąży i u noworodków

bilirubina estryfikowana (związana)

# norma < 0,3 mg/dl

# coś nie tak – wzrost stężenia

# co to znaczy – występuje w wirusowym zapaleniu wątroby, w uszkodzeniu wątroby na skutek zatrucia, w marskości wątroby, w chorobach metabolicznych, w cholestazie wątrobowej

amylaza we krwi

# norma – 60-160 IU

# coś nie tak – podwyższenie poziomu

# co to znaczy – uszkodzenie komórek trzustki lub ślinianek, stany zapalne trzustki, guzy trzustki

amylaza w moczu

# norma – 50-330 IU

# coś nie tak – podwyższony albo obniżony poziom

# co to znaczy – podwyższony poziom może oznaczać ostre zapalenie trzustki, kamica żółciowa, kamica przewodów żółciowych, zapalenie ślinianek, kamica przewodów ślinowych, świnka; obniżony poziom choroby nerek

lipaza

# norma – 100-500 nmol/l/s

# coś nie tak – wzrost poziomu

# co to znaczy – choroby trzustki, przewlekłe choroby pęcherzyka żółciowego

glukoza we krwi

# norma – 70-100 mg%

# coś nie tak – podwyższone albo obniżone stężenie

# co to znaczy – podwyższone stężenie stwierdza się w nietolerancji glukozy, cukrzycy, chorobach trzustki, chorobach przysadki; zmniejszone występuje w niedoborach żywieniowych, nadmiernym zużycie glukozy (np. w trakcie wysiłku), w przedawkowaniach insuliny, niedoczynności przysadki i nadnerczy, toksycznych uszkodzeniach wątroby

próba obciążenia glukozą

# norma – glukoza 120 minut po obciążeniu 75 g glukozy, 70-100 mg/dl (3.9-5.6 mmol/l)

glukoza (cukier) w moczu

# norma – brak

# coś nie tak – obecność

# co to znaczy – podwyższone stężenie cukru we krwi, powyżej 180 mg%

cholesterol w surowicy

# norma – 150-220 mg%

# coś nie tak – podwyższone albo obniżone stężenie

# co to znaczy – podwyższone może oznaczać nadmiar cholesterolu w pożywieniu, zaburzone przemiany metabolicznej cholesterolu np. w niedoczynności tarczycy, cukrzyca, choroby nerek; obniżone upośledzoną produkcję cholesterolu przez uszkodzone komórki wątroby, niedożywienie, nasilone procesy metaboliczne w nadczynności tarczycy, zespoły złego wchłaniania

frakcje cholesterolu, czyli dobry i zły cholesterol

LDL i VLDL – tzw. zły cholesterol

# norma LDL – ok. 50-75% cholesterolu całkowitego, VLDL ok. 5% cholesterolu całkowitego

HDL – tzw. dobry cholesterol

# norma – ok. 20-35% cholesterolu całkowitego

trójglicerydy

# norma – 0,4-1.8 mmol/l

# coś nie tak – zwiększone stężenie

# co to znaczy – nadmiar trójglicerydów w pokarmach, zwiększone wytwarzanie trójglicerydów przez wątrobę (w głodówkach, w cukrzycy, w alkoholizmie, w niewydolności nerek), zwolnione spalanie trójglicerydów (w niedoczynności tarczycy)

UKŁAD KRĄŻENIA

ciśnienie tętnicze

# norma – skurczowe 110-140 mmHg, rozkurczowe 70-90 mm/Hg, ciśnienie optymalne 120/80 mmHg

# coś nie tak – nadciśnienie i niedociśnienie, o wiele większy zdrowotny problem stanowi nadciśnienie

Nadciśnienie łagodne

Górna wartość, czyli ciśnienie skurczowe 140-160 mmHg

Dolna wartość, czyli ciśnienie rozkurczowe 90-100 mmHg

Nadciśnienie średnio ciężkie

Górna wartość – ciśnienie skurczowe 160-180 mmHg

Dolna wartość – ciśnienie rozkurczowe 100-110 mmHg

Nadciśnienie ciężkie

Górna wartość – ciśnienie skurczowe ponad 180 mmHg

Dolna wartość – ciśnienie rozkurczowe ponad 110 mmHg

UKŁAD KOSTNY

wapń w surowicy

# norma – 2,25-2,65 mmol/l

# coś nie tak – podwyższony albo obniżony poziom

# co to znaczy – podwyższony (hiperkalcemia) występuje w nadmiernym wchłanianiu wapnia z przewodu pokarmowego, nadmiernej ilość wapnia w pokarmie, wzmożonej ucieczce wapnia z kości, podczas długotrwałego unieruchomienia, w nadczynności przytarczyc i tarczycy, nowotworach, przerzutach nowotworowów do kości, w upośledzonym wydalaniu wapnia z moczem; obniżony (hipokalcemia) stwierdza się w zwiększonym zapotrzebowaniu na wapń np. w ciąży i podczas karmienia, niedostatecznej ilości witaminy D, zaburzeniach metobolizmu witaminy D występujących w chorobach nerek i chorobach wątroby, marskości żółciowej watroby, ostrym zapalenie trzustki, terapii niektórymi lekami moczopędnymi

wapń w moczu

# norma – 3-5 mmol/24 godz., 120-200 mg/24 godz.

# coś nie tak – podwyższony lub obniżony poziom

# co to znaczy – podwyższony występuje w nadmiernym uwalnianiu wapnia z kości, nadmiernym wchłanianiu wapnia z przewodu pokarmowego, podwyższonym poziomie wapnia we krwi, obniżony w chorobach przewodu pokarmowego, tarczycy, przytarczyc, w trakcie stosowanie niektórych leków

fosforany we krwi

# norma – 1,10-1,50 mmol/l

# coś nie tak – zwiększenie albo obniżenie stężenia

# co to znaczy – zmniejszenie (hipofosfatemia) występuje w diecie ubogofosforanowej, jadłowstręcie, stanach wyniszczenia u alkoholików, zaburzeniach wchłaniania z przewodu pokarmowego, w trakcie stosowanie niektórych leków wiążących fosforany, nadmiernej utracie fosforanów przez nerki np. w chorobach przytarczyc, nerek i nadmiarze sterydów; zwiększenie (hiperfosfatemia) występuje w nadmiarze witaminy D, w trakcie chemioterapii nowotworów, w niewydolności nerek, w nasilonym uwalnianiu fosforanów z kości.

fosfotaza zasadowa

# norma – 580-1400 nmol/l/s , 35-84 j.m.

# coś nie tak – podwyższenie albo zmniejszenie poziomu

# co to znaczy – podwyższenie stwierdza się w niedoborach witaminy D3, nadczynności przytarczyc, nowotworach pierwotnych i przerzutowych do kości, marskości żółciowej wątroby, pod wpływem niektórych leków, w niektórych nowotworach; zmniejszenie występuje w niedoczynności tarczycy, niedokrwistości, w niedoborach białka, we wrodzonym defekcie metabolicznym, karłowatości przysadkowej

parathormon/PTH

# norma – poniżej 5 pmol/l

# coś nie tak – wzrost poziomu

# co to znaczy – występuje w pierwotnej albo wtórnej nadczynności przytarczyc, niewydolności nerek, w zespole złego wchłaniania, w rzekomej niedoczynności przytarczyc


Kasia i Maciek 25.04.2003

5 odpowiedzi na pytanie: Sprawdź, co oznaczają Twoje wyniki badań

ala25 Dodane ponad rok temu,

Re: Sprawdź, co oznaczają Twoje wyniki badań

dzieki. przydatna rzecz.


Ala i Filipek
ur 29.07.2003

agusjot Dodane ponad rok temu,

Re: Sprawdź, co oznaczają Twoje wyniki badań

Dzięki, bardzo fajne.

Aga i Kuba (25.06.2003)

pluto Dodane ponad rok temu,

Re: Sprawdź, co oznaczają Twoje wyniki badań

Rewelacja ! Dzięki za informacje !

Julka i dwuletni Karolek

kika210 Dodane ponad rok temu,

Re: Sprawdź, co oznaczają Twoje wyniki badań

Dzięki! Na pewno się przyda! pzdr

Ada 21m!
[Zobacz stronę]

mikajlo Dodane ponad rok temu,

Zamieszczone przez Redford:

# coś nie tak – więcej niż 3 krwinki

# co to znaczy – powyżej10 krwinek w polu widzenia mogą sugerować chorobę nerek, m.in. gruźlicę, kamicę, zmiany zapalne, nowotwory nerek i pęcherza, zaburzenia krzepnięcia krwi, niewydolność krążenia,

Hm, ostatnio na badaniach miałem 7 krwinek. Zaczynam się już bać. Jutro mam wizytę:Stres:

Znasz odpowiedź na pytanie: Sprawdź, co oznaczają Twoje wyniki badań?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jedno- i dwulatki
nie na temat!!
dziewczyny błagam podzielcie się jak macie jakimś dobrym przepisem na super maseczkę ożywiajacą do cery tłustej tylko nie siągającą agusiaradom [img]http://foto.onet.pl/upload/48/89/_432939_n.jpg[/img]
Czytaj dalej
Noworodek, niemowlę
Burczenie w brzuszku
Jestem załamana. Mojego synka męczą kolki. Biedaczek nie może nawet jeść, po pięciu minutach jedzenia, zaczyna płakać i prężyć się. Teraz jeszcze doszło potworne burczenie i przelewanie się w brzuszku
Czytaj dalej