Zasiłki rodzinne – tekst z gazety

Postów wyświetlanych: 1 (wszystkich: 1)
 • Autor
  Wpisy
 • #45614

  jutajazz

  O zasiłek rodzinny ubiegać możemy się,jeżeli mies. dochód w naszej rodzinie nie przekracza 504 zł netto na osobę, jeśli jest dziecko niepełnosprawne 538 zł.
  Wnioski o zasiłki składamy w urzedzie gminy. Potrzebne dokumenty:
  zaświadczenie o dochodach z 2002roku
  jeśli sytuacja materialna pogorszyła się od tego czasu to trzeba to udokumentować np:wypowiedzeniem
  rolnicy mogą starać się o rodzinne gdy ich gospodarstwo nie jest większe niż 2 hektary przeliczeniowe
  Do wniosku dołańczamy kopię dowodu osobistego odpisy aktu urodzenia dzieci, zawiadczenie o nauce dzieci lub ich niepełnosprawności
  RODZAJE DODATKÓW:
  z tytułu urodzenia dzecka 500zł
  Z tytułu opieki nad dzeckiem w trakcie urlopu wychowawczego 400żł miesięcznie przez okres 2 lat, w przypadku np bliźniąt przez 3 lata, jeśli dziecko jest niepełnosprawne 6 lat
  Z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 400 zł mies – nie dłużej niż przez 3 lata i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 lat
  z tytułu samotnego wychowywania dziecka 170 zł mies, 250 gdy dziecko jest niepełnosprawne
  na rechabilitację i edukację dziecka niepełnosprawnego 50 zł mies, 70 zł na dziecko do 24 lat
  na wydatki związane z początkiem roku szkolnego – 90 zł
  dla dziecka uczącego się poza miejscem zamieszkania np na stancji 80 zł mies. bez wakacji
  świadczenie pielęgnacyjne : 400 zł mies dla opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi do lat 16, a starszymi – jeśli są niepełnosprawne w stopniu znacznym
  Tylko jeden zasiłek nie jest związany z żadnym kryterium dochodowym – zsiłek pielęgnacyjny. Wynosi on 144 zł mies i przysługuje dzieciom niepełnosprawnym do lat 16 i starszym, jeśli niepełnosprwaność powstała przed ukończeniem 21 lat
  OD 1 MAJA ZMIENIŁY SIĘ ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH O NISKICH DOCHODACH – ZWIĘKSZ DOCHODY
  ULA I HANIA – 16 MIES

Postów wyświetlanych: 1 (wszystkich: 1)


Musisz się zarejestrować lub zalogować, żeby odpowiedzieć

Close