Zasiłki rodzinne – tekst z gazety

O zasiłek rodzinny ubiegać możemy się,jeżeli mies. dochód w naszej rodzinie nie przekracza 504 zł netto na osobę, jeśli jest dziecko niepełnosprawne 538 zł.
Wnioski o zasiłki składamy w urzedzie gminy. Potrzebne dokumenty:
zaświadczenie o dochodach z 2002roku
jeśli sytuacja materialna pogorszyła się od tego czasu to trzeba to udokumentować np:wypowiedzeniem
rolnicy mogą starać się o rodzinne gdy ich gospodarstwo nie jest większe niż 2 hektary przeliczeniowe
Do wniosku dołańczamy kopię dowodu osobistego odpisy aktu urodzenia dzieci, zawiadczenie o nauce dzieci lub ich niepełnosprawności
RODZAJE DODATKÓW:
z tytułu urodzenia dzecka 500zł
Z tytułu opieki nad dzeckiem w trakcie urlopu wychowawczego 400żł miesięcznie przez okres 2 lat, w przypadku np bliźniąt przez 3 lata, jeśli dziecko jest niepełnosprawne 6 lat
Z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 400 zł mies – nie dłużej niż przez 3 lata i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 lat
z tytułu samotnego wychowywania dziecka 170 zł mies, 250 gdy dziecko jest niepełnosprawne
na rechabilitację i edukację dziecka niepełnosprawnego 50 zł mies, 70 zł na dziecko do 24 lat
na wydatki związane z początkiem roku szkolnego – 90 zł
dla dziecka uczącego się poza miejscem zamieszkania np na stancji 80 zł mies. bez wakacji
świadczenie pielęgnacyjne : 400 zł mies dla opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi do lat 16, a starszymi – jeśli są niepełnosprawne w stopniu znacznym
Tylko jeden zasiłek nie jest związany z żadnym kryterium dochodowym – zsiłek pielęgnacyjny. Wynosi on 144 zł mies i przysługuje dzieciom niepełnosprawnym do lat 16 i starszym, jeśli niepełnosprwaność powstała przed ukończeniem 21 lat
OD 1 MAJA ZMIENIŁY SIĘ ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH O NISKICH DOCHODACH – ZWIĘKSZ DOCHODY
ULA I HANIA – 16 MIES

Oczekując na dziecko
Ta przekleta glukoza :(((
Witam! Jest mi smutno....wszystko do tej pory przebiegalo bez większych komplikacji. Nieraz twardnieje brzuszek, ale sporadycznie, no-spę wzięłam 1 raz! Aż trzeba było zrobić test obciążenia glukozą. Na czczo wynik
Czytaj dalej
Karmienie
kt podaje BEBILON PEPTI
mam pytanie kto karmi tylko bebilonem pepti?ile maluszek powinien jesc ?ma skonczone 4miesiące?Ja jestem alergikiem,czy można podawac normalnemieszanki?
Czytaj dalej