Terapia pedagogiczna

Każdy maluch rozwija się we własnym tempie. Rolą rodzica jest baczne obserwowanie dziecka i wyciąganie odpowiednich wniosków. Czasami konieczne jest podjęcie decyzji o wprowadzeniu pomocy, która umożliwi poprawny rozwój i nadążenie za rówieśnikami. Potrzeba takiej pomocy z zewnątrz może pojawić się na każdym etapie życia dziecka, jednym z nich jest etap wczesnoszkolny. Gdy dziecko ma problemy z nabywaniem i przyswajaniem wiedzy, zapamiętywaniem i analizowaniem nowych informacji, konieczne może być zastosowanie terapii pedagogicznej.

Terapia pedagogiczna

Słowa „terapia pedagogiczna” brzmią dosyć poważnie i nieco przerażająco dla rodziców, którzy stanęli przed koniecznością zadecydowania, czy jest ona maluchowi potrzebna. Czym właściwie jest ten rodzaj terapii? Jest to forma specjalistycznej pomocy małemu dziecku, która ma na celu pokonywanie występujących u malucha zaburzeń rozwojowych, jego trudności w nauce, zapamiętywaniu i wykorzystywaniu wiedzy. Terapia pedagogiczna pomaga również maluchowi w odnalezieniu się w grupie rówieśników i pomaga mu nauczyć się funkcjonować w społeczności szkolnej.

Przedmiotem terapii pedagogicznej zawsze jest dziecko oraz jego środowisko. W czasie terapii stosuje się szereg środków pedagogicznych, zarówno dydaktycznych, jak i wychowawczych. Terapia pedagogiczna ma na celu zainicjowanie pozytywnych zmian w sferze psychoedukacyjnej dziecka. Jej celem nadrzędnym jest stymulowanie rozwoju malucha. Ważne jest ukierunkowanie jego rozwoju zgodnie z jego potencjałem, który musi zostać zidentyfikowany. Z uwagi na to, terapia pedagogiczna przebiega inaczej za każdym razem, ponieważ uzależniona jest od indywidualnych predyspozycji dziecka.

Przedmiotem terapii pedagogicznej zawsze jest dziecko oraz jego środowisko.

Cele terapii pedagogicznej

Celów terapii pedagogicznej jest wiele i każdorazowo zależą one od danego malucha. Każdy z nich jest inny i ma swoje indywidualne potrzeby, niemniej jednak da się je zamknąć w szeroko pojętych celach, które zazwyczaj odzwierciedlają sytuację w większości przypadków:

  • rozwój intelektualny dziecka;
  • rozwój funkcjonowania dziecka w społeczeństwie;
  • rozwój wyrażania przez dziecko jego myśli;
  • rozwój wrażliwości estetycznej dziecka;
  • wyrównanie braków w nauce;
  • stymulowanie funkcji psychomotorycznych

Kiedy jest potrzebna terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna sprawdza się w szeregu nieprawidłowości różnego rodzaju. Może to być brak zdolności do skoncentrowania się malucha na konkretnych czynnościach. Przekłada się to na trudności w zapamiętywaniu i przyswajaniu wiedzy. Terapia pedagogiczna jest również konieczna, gdy maluch ma problemy z nauką czytania, liczenia, ma zaburzenia mowy, słuchu bądź wzroku, a także przy inteligencji niższej niż przyjęta przeciętna. Problem może także dotyczyć motoryki manualnej czy braku koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Jak przebiega terapia pedagogiczna?

Jak już zostało wspomniane, terapia pedagogiczna i jej przebieg są uzależnione od konkretnego przypadku. W przypadku młodszych dzieci, najlepsze efekty daje zabawa. Odpowiednio poprowadzona ma formę ćwiczeń, które pomagają dziecku usprawniać jego zdolności.

Przy starszych dzieciach ćwiczenia nie muszą już być proponowane w formie zabawy, ponieważ maluch rozumie konieczność i cel terapii.

Dodaj komentarz

Planowanie ślubu oraz wesela

Kameralne przyjęcie weselne

Kameralne obiady weselne tylko dla najbliższych również mają swoje zalety. Wcale nie musisz wynajmować sali weselnej na sto lub dwieście osób. Kameralne przyjęcia weselne w domu lub w ogrodzie miewają...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo