Urlop ojcowski 2022. Ile trwa i jak jest płatny? Sprawdź, co trzeba wiedzieć!

Urlop ojcowski przysługuje każdemu ojcu nowo narodzonego dziecka. Jest opłacany w przypadku, kiedy ojciec opłaca składki zdrowotne i jest zatrudniony na umowę o pracę. Co więcej, urlop może otrzymać każdy rodzic, który nie jest w związku małżeńskim, ale pragnie brać czynny udział w wychowaniu dziecka. Jak dokładnie wygląda urlop ojcowski w 2022?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Urlop ojcowski przysługuje każdemu ojcu, który opłaca składki zdrowotne;
  • Zgodnie z Kodeksem Pracy urlop ojcowski trwa 2 tygodnie;
  • Wynagrodzenie za urlop ojcowski wynosi 100% podstawy wynagrodzenia;
  • Prawo do uzyskania urlopu ojcowskiego posiada każdy pracownik.

Urlop ojcowski 2022 – zasady

Urlop ojcowski w 2022 otrzymuje każdy ojciec nowo narodzonego dziecka, o ile jest zatrudniony na umowę o pracę lub jest przedsiębiorcą. Nie ma znaczenia, czy ojciec posiada umowę na czas określony czy nie. Kolejnym wymogiem jest opłacanie świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne. Co więcej, urlop ojcowski przysługuje ojcom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie. Ważne jest, aby ojciec chciał się opiekować dzieckiem i brał czynny udział w jego wychowaniu. Co ważne, urlop ojcowski, który nie został wykorzystany, po prostu przepada. Wolne dla ojca po urodzeniu dziecka nie przysługuje ojcom, którzy zrzekli się praw rodzicielskich lub nie utrzymują z dzieckiem żadnego kontaktu. W przypadku ojców adopcyjnych urlop ojcowski obowiązuje od dnia uprawomocnienia o przysposobieniu dziecka i trwa do 24 miesiąca życia od uzyskania decyzji. Tzw. urlop tatusiowy przysługuje tylko ojcu i nie może zostać przekazany matce dziecka.

Zobacz: 7 dni dodatkowego urlopu już w 2022? Niestety będą pewne warunki

Urlop ojcowski 2022 – ile płatny?

Kto płaci za urlop ojcowski? Wszystkie urlopy ojcowskie są opłacane ze składek chorobowych z ZUS-u. ZUS wypłaca pieniądze w postaci zasiłku. Wynagrodzenie za urlop ojcowski wynosi 100% podstawy wymiaru. Zatem, średnia wynagrodzenia z ostatniego roku stanowi podstawę wymiaru zasiłku. Jeśli zarobki są stałe, to zasiłek będzie wynosił 100% wynagrodzenia pracownika. Czy pracodawca może odmówić urlopu ojcowskiego? Żaden pracodawca nie ma prawa nie udzielić urlopu ojcowskiego bez względu na okoliczności. Określa to wyraźnie Kodeks Pracy. Urlop dla ojca otrzymuje każdy pracownik, któremu urodziło się dziecko i może go wykorzystać do ukończenia przez niego 24 miesiąca życia. Każdy złożony wniosek o urlop musi być w formie pisemnej i musi zostać złożony co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

Sprawdź: Urlop tacierzyński 2022. Czy nowy rok przyniesie zmiany? Sprawdź aktualne zasady!

Urlop ojcowski – ile dni?

Wymiar urlopu ojcowskiego obowiązuje jak do tej pory. Urlop dla ojca po urodzeniu dziecka, zgodnie z Kodeksem Pracy, przysługuje w wymiarze 14 dni kalendarzowych. Te 2 tygodnie urlopu ojcowskiego mogą być wykorzystane od razu lub podzielone na dwie części. Prawa do jego wykorzystania obejmuje czas od urodzenia dziecka, aż do ukończenia przez niego 24 miesięcy, czyli 2 lat. Każdy niewykorzystany urlop ojcowski ulega unieważnieniu. Co więcej, urlop obejmuje weekendy, czyli wolne soboty oraz niedziele.

Zobacz: Czy na urlopie macierzyńskim można pracować?

Dokumenty do urlopu ojcowskiego

Dokumenty uprawniające do otrzymania urlopu ojcowskiego składa się co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu ojcowskiego do pracodawcy. W podaniu załącza się wniosek z uzupełnionymi danymi, adresem i innymi informacjami wraz z dodatkowymi dokumentami takimi jak:

  • skrócony odpis aktu urodzeniu dziecka;
  • oświadczenie pracownika, czy korzystał już z urlopu i czy wykorzystał go w pełni;
  • kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, tylko jeśli taka sytuacja miała miejsce;
  • kopia o decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego dziecka, w przypadku kiedy podjęto taką decyzję.

Wszyscy ojcowie, którzy przebywają na urlopie ojcowskim, objęci są prawem ochrony pracownika przed zwolnieniem. Zatem w tym okresie pracodawca nie może pracownika zwolnić ani wypowiedzieć mu umowy. Każdy ojciec, który powraca do pracy po urlopie, ma zapewnione to samo stanowisko lub – jeśli to niemożliwe – to stanowisko zgodne z jego kwalifikacjami zawodowymi. Urlop ojcowski bez względu na okoliczności przysługuje każdemu ojcu i trwa nie dłużej niż 2 tygodnie, co jest zgodne z Kodeksem Pracy.

Zobacz: Jakie urlopy przysługują rodzicom w 2022 roku? Nadchodzą ważne zmiany!

Rodzice pytają, jakie są zasady urlopu ojcowskiego 2022

Kiedy ZUS wypłaca pieniądze za urlop ojcowski?

ZUS wypłaca zasiłek w terminie nie dłużej niż 30 dni od daty złożenia dokumentów.

Urlop ojcowski – do kiedy można wykorzystać? 

Okres wykorzystania urlopu ojcowskiego mija po ukończeniu przez dziecko 24 miesięcy.

Urlop ojcowski – ile trwa?

Zgodnie z Kodeksem Pracy trwa 2 tygodnie.

Ile czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego?

Czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego trwa do ukończenia 24 miesiąca życia dziecka.

Urlop ojcowski – gdzie złożyć wniosek?

Pisemne wnioski wraz z dokumentami należy kierować do pracodawcy.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo