Wniosek o 500 plus dla Ukraińców. Od kiedy można go złożyć? Sprawdź, jakie dokumenty są niezbędne!

Zgodnie z zapowiedziami, obywatele Ukrainy, którzy schronili się w naszym kraju przed wojną, będą mogli liczyć na pomoc finansową w postaci 500 plus. Świadczenie będzie przyznawane i wypłacane uchodźcom na podobnych zasadach, na jakich otrzymują je Polacy. W celu uzyskania środków konieczne zatem będzie złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS. Jak przebiega cała procedura? Jakie warunki należy spełniać i które dokumenty będą niezbędne? Wniosek o 500 plus dla Ukraińców – gdzie złożyć?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Od 26 marca obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o 500 plus. Mogą to zrobić przez PUE ZUS, Emp@tię lub bankowość elektroniczną.
 • Do złożenia wniosku niezbędne będą: nr PESEL, konto bankowe w polskim banku oraz nr telefonu zarejestrowany w Polsce.
 • O świadczenie mogą się ubiegać wszyscy obywatele Ukrainy, którzy uzyskali legalny pobyt w Polsce - a więc wszyscy uciekający przed wojną.

Wniosek o 500 plus dla Ukraińców

Od początku wojny na Ukrainie do naszego kraju codziennie przybywają tysiące uchodźców – przede wszystkich kobiet z dziećmi. Zdecydowana większość z nich pojawia się na granicy, mając przy sobie tylko kilka podstawowych rzeczy, dlatego niezbędna jest nasza pomoc. Potrzeby są olbrzymie, w związku z czym koniecznym było wprowadzenie odgórnych, państwowych mechanizmów wsparcia. 12 marca Sejm przyjął więc specjalną ustawę dotyczącą pomocy uchodźcom. Jak wynika z dokumentu, każdy uchodźca przybywający z Ukrainy, który otrzyma legalny pobyt, będzie mógł ubiegać się o takie same świadczenia pieniężne, jakie przysługują polskim obywatelom – w tym także 500 plus.

Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Art. 2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zgodnie z przepisami, obywatele Ukrainy mogą się ubiegać o 500 plus na zasadach obowiązujących również Polaków, co oznacza, że świadczenie będzie przysługiwać na każde dziecko do 18. roku życia i nie będzie żadnych limitów dochodów. Podobnie jak w przypadku obywateli polskich – aby otrzymać środki – konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do ZUS. Specjalna procedura została już uruchomiona i wszyscy uprawnieni mogą dostarczać dokumenty od 26 marca.

Komu przysługuje 500 plus?

 • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. przybył wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który zamieszkał w Polsce przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko, na które ubiega się o świadczenie, przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • obywatelowi innego państwa (np. Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi.

Wnioski można składać online – za pośrednictwem PUE ZUS, portalu Emp@tia oraz poprzez bankowość elektroniczną. Został w tym celu uruchomiony specjalny formularz w języku ukraińskim. Przedstawiciele ZUS przypominają, że w razie jakichkolwiek wątpliwości i problemów, uchodźcy mogą udać się do konkretnej placówki i uzyskać pomoc na miejscu. Wsparcie znaleźć można również na infolinii w języku ukraińskim pod numerem: 22 444 02 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–18:00.

Sprawdź: Dofinansowanie do gazu 2022 – niedługo pierwsze wypłaty. Sprawdź, komu przysługuje i gdzie złożyć wniosek

Jakie dokumenty są niezbędne?

Do złożenia wniosku niezbędne posiadanie numeru PESEL. Aby go uzyskać, uchodźcy muszą najpierw zgłosić się z wnioskiem do urzędu gminy w miejscu, którym aktualnie przebywają (szczegóły dotyczące zasad nadawania nr PESEL można odnaleźć w artykule 4. wspomnianej wyżej ustawy). Każdy wnioskujący obywatel Ukrainy musi również mieć konto w polskim banku oraz zarejestrowany w naszym kraju numer telefonu. Te trzy sprawy trzeba koniecznie załatwić przed przystąpieniem do procedury ubiegania się o 500 plus.

Jak już wspomniano, wniosek o 500 plus dla Ukraińców, podobnie jak dla Polaków, składać należy do ZUS, wyłącznie drogą internetową. W razie problemów urzędnicy pomagają w wypełnieniu dokumentów online na komputerach w placówkach stacjonarnych. Przed rozpoczęciem całego procesu należy przygotować:

 • paszporty – osoby składającej wniosek i dziecka lub inny dokumenty tożsamości na podstawie których przekroczono granicę (jeśli wnioskujący je posiada),
 • zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL – osobie składającej wniosek i dziecku,
 • numer rachunku bankowego w Polsce,
 • numer telefonu w Polsce i adres e-mail,
 • orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskujący jest opiekunem tymczasowym,
 • dokument potwierdzający, że wnioskujący sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja
 • dokument potwierdzający legalność pobytu i dostęp do rynku pracy w Polsce osoby wnioskującej, jeśli przybyła do Polski przed 24 lutego 2022 r.

Zobacz: Zasiłek rodzinny w Polsce dla Ukraińców. Czy uchodźcy mogą się ubiegać o świadczenie? Znamy szczegóły ustawy

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, czyli przez PUE ZUS, Emp@tię oraz bankowość elektroniczną. Urzędnicy deklarują, że każdy obywatel Ukrainy w razie problemów może zgłosić się do najbliższej placówki ZUS-u, gdzie na miejscu uzyska niezbędne informacje lub bezpośrednie wsparcie w złożeniu wniosku. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00 można także skontaktować się z infolinią.

Zobacz też:

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo