Wystawienie ocen 2021: Wakacje za pasem! Jakie będą oceny proponowane 2021? Kiedy dostaniemy świadectwo z czerwonym paskiem?

Rok szkolny zakończy się 25 czerwca, wcześniej jednak uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej. A do kiedy wystawienie ocen 2021? Nauczycielom nie zostało już wiele czasu, by przedstawić proponowane oceny 2021, zwłaszcza w przypadku tych niedostatecznych. 

Do kiedy wystawienie ocen 2021? Najpierw powrót do szkół 

Czy zamieszanie związane ze zmianą trybu nauki wpłynie na wystawienie ocen 2021? Po weekendzie majowym najmłodsi uczniowie uczęszczający do klas 1-3 wrócili do tradycyjnej formy nauki. Niedługo później – 17 maja – dzieci z klas 4-8 i młodzież ze szkół ponadpodstawowych przeszli na tryb hybrydowy. Za niecałe dwa tygodnie, 31 maja, wszyscy uczniowie wrócą do stacjonarnego systemu nauczania. Przynajmniej tak wygląda plan Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia. Może on zostać skorygowany po raz kolejny przez rzeczywistość i stan epidemiczny w kraju. Jednak póki co liczba zakażeń spada, liczba zaszczepionych rośnie i wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze do utrzymania tego terminu. Ostatnie tygodnie roku szkolnego uczniowie powinny spędzić razem – większość z nich cieszy się na ponowne spotkanie przyjaciół, choć głosy sceptyczne również pojawiają się w dyskusji.

Kiedy wystawienie ocen 2021? Jakie są terminy?

Nauczyciele są zobowiązani, by wystawić oceny proponowane 2021 w ściśle określonych przez ministerstwo terminach. 

  • Do 24 maja 2021 – proponowane oceny 2021 niedostateczne.
  • Do 2 czerwca 2021 – uprawniające do promocji pozostałe oceny roczne.
  • Do 15 czerwca 2021 – oceny roczne. 

W skład oceny rocznej z danego przedmiotu, a także z zachowania, wchodzi całokształt osiągnięć (lub potknięć) ucznia w pierwszym i drugim semestrze szkolnym. 

Ostatnie poprawki uczniowie będą mogli zdawać już w trybie stacjonarnym, na miejscu w szkole. Czy ułatwi to bądź utrudni taką poprawę? To już kwestia osobistych preferencji. 17 czerwca powinny zebrać się rady klasyfikacyjne, a oficjalny ostatni dzień szkoły przypadnie 25 czerwca. 

W 2021 wakacjami uczniowie będą się cieszyć przez 67 dni. W ubiegłym roku wakacje były krótsze – 66 dni, ale już dwa lata temu trwały aż 74 dni. Wakacje zawsze różnią się swoją długością ze względu na konstrukcję kalendarza szkolnego.  

Zobacz także: 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Dla kogo czerwony pasek? 

By zdobyć świadectwo z czerwonym paskiem, każdy uczeń musi spełnić dwa kryteria. Po pierwsze jego średnia ocen musi wynosić co najmniej 4.75. Drugim warunkiem jest dobra lub bardzo dobra ocena z zachowania. Takie warunki są zapisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej, więc szkoły nie mogą w drodze wyjątku przyznać wyróżnienia uczniowi, który ich nie spełnił.   

Do kiedy wystawianie ocen 2021 z matur? 

Próbne egzaminy dojrzałości odbyły się w marcu, matury “na poważnie” wystartowały 4 maja. Do 20 maja trwały egzaminy w terminie głównym. Termin dodatkowy zaplanowany jest pomiędzy 1 a 16 czerwca, natomiast poprawki rozpoczną się 24 sierpnia 2021. Wystawienie ocen 2021 z matur zaplanowane jest na 5 lipca, a dla osób poprawiających – 10 września 2021 roku. 

Maturzyści zdawali obowiązkowy egzamin co najmniej z trzech przedmiotów: języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz matematyki. Do tego dochodził również egzamin z języka mniejszości narodowej, jeśli uczeń uczęszczał na zajęcia prowadzone w takim języku. 

Przed epidemią koronawirusa wyniki matur były tradycyjnie wywieszane na drzwiach szkoły. W roku 2021 zostaną ogłoszone jedynie w internecie. Maturzysta, chcąc poznać swoją ocenę i procentowy wynik egzaminu będzie musiał zalogować się do portalu uruchomionego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Hasła i loginy maturzyści otrzymali od swoich szkół. 

Wystawienie ocen 2021 z matur otworzy młodym ludziom drogę na wyższe uczelnie. Większość uczelni wyższych nie przeprowadza egzaminów wstępnych, a kryteria przyjęcia na pierwszy rok ustala na podstawie wyników maturalnych kandydata. Kiedy wystawienie ocen 2021 będzie już oficjalne, kandydaci na studia wyższe będą już znali swoje szanse na wymarzony kierunek. 

Szczegóły: Kiedy koniec roku szkolnego w 2021?

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo