Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Na czym polegają? To wiedza przydatna dla rodziców

Maluchy w wielu szkolnym i przedszkolnym stają przed ogromną ilością wyzwań. Te pierwsze lata edukacji szkolnej mają niebagatelny wpływ na kształtowanie osobowości dziecka. Pierwsze sukcesy, pochwały i wiara we własne siły dodają skrzydeł, które są podcinane, gdy maluch spotyka się z niepowodzeniami. Gdy liczba tych ostatnich zaczyna lawinowo wzrastać, należy natychmiast zdiagnozować przyczynę problemu i podjąć działania, które pomogą dziecku wrócić na właściwe tory. Może okazać się, że konieczna jest terapia pedagogiczna. Na czym polegają zajęcia korekcyjno-kompensacyjne? Co to jest ZKK w szkole? Czy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są obowiązkowe?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. Jakie są ich cele?

Wielu rodziców sądzi, że zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są tym samym, czym są zajęcia wyrównawcze. Rozróżnienie tych dwóch rodzajów zajęć jest kluczowe, ponieważ od rodzaju otrzymanej pomocy przez dziecko zależy, czy odpowiada ona jego potrzebom.

Zajęcia wyrównawcze są odpowiednie wtedy, gdy dziecko ma zaległości w wiadomościach z konkretnego przedmiotu. Powodem tego może być dłuższa nieobecność w szkole lub słabsze możliwości przyswajania wiedzy z danej dziedziny.

Z kolei, gdy dziecko ma problemy z prawidłowym uczeniem się, wtedy mają zastosowanie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc uczniowi w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy. Zajęcia te mają także na celu stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego oraz także emocjonalnego. Celem pośrednim jest zbudowanie u dziecka odpowiedniej samooceny.

Zobacz: Edukacja włączająca: czym jest? Jakie są jej zalety?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – dla kogo?

Zajęcia te organizuje się między innymi dla uczniów, którzy mają zaburzenia i odchylenia rozwojowe, dysleksję rozwojową (dysleksję, dysortografię, dysgrafię). Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są także organizowane dla uczniów, którzy mają zaburzenia funkcji wzrokowych, funkcji słuchowych, mają opóźnienia lub zakłócenia rozwoju ruchowego czy procesów emocjonalno-motywacyjnych.

Celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest przede wszystkim pomoc uczniowi w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy.

Najważniejszym zadaniem prowadzących zajęcia jest niwelowanie przyczyn i objawów różnego rodzaju trudności w zdobywaniu wiedzy i nauce. Terapeuci mogą motywować ucznia do codziennej pracy i przezwyciężania problemów, a także zachęcać do rozwijania pasji i zainteresowań.

Sprawdź: Czy Librus jest płatny? Ceny za mobilne dodatki oburzają rodziców

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne są zazwyczaj organizowane przez szkołę, do której uczęszcza maluch. Prowadzone być powinny przez wykwalifikowanych specjalistów posiadających odpowiednie przygotowanie.

Zajęcia powinny odbywać się w godzinach lekcji. Pozostawanie na nich po lekcjach może być odbierane przez dziecko jako kara, co sprawi, że jego podejście do zajęć będzie negatywne i tym samym nie przyniosą one oczekiwanych efektów.

Zajęcia KK odbywają się w małych grupach, zazwyczaj kilkuosobowych. Ich przebieg jest dostosowany do indywidualnych potrzeb dzieci w nich uczestniczących. Mogą odbywać się one w formie zabaw zachęcających dzieci do ćwiczenia konkretnych umiejętności lub w formie ćwiczeń, zwłaszcza w przypadku dzieci starszych.

Zobacz: Co to są głoski? Jak je liczyć? Poznaj różnicę między głoską a literą!

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu

Jeśli istnieje taka potrzeba, na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mogą uczęszczać także przedszkolaki. Niezwykle istotne jest jednak to, aby ćwiczenia odbywały się pod okiem specjalisty, posiadającego odpowiednie kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej.

Rodzice pytają o zajęcia KK

ZKK co to?

Skrót oznacza zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne co to jest?

Zajęcia te mają na celu pomoc uczniom przezwyciężyć trudności w uczeniu się i przyswajaniu wiedzy.

Czy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są obowiązkowe?

Nie, to rodzaj zajęć dodatkowych.

Co to za przedmiot ZKK w szkole?

Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne.

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne przykłady – jakie?

Np. pisanie ze słuchu, uzupełnianie tekstu, układanie puzzli, liczenie na głos, rozwiązywanie zadań matematycznych, rysowanie odbić lustrzanych, układanie rymowanek, układanie wyrazów z sylab itp.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo