Już jest rozporządzenie Rady Ministrów! Kto otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021?

Wiadomość o wprowadzeniu nauki zdalnej od 20 grudnia wywołała spore zaskoczenie wśród uczniów i rodziców. Dotychczas przedstawiciele rządu pytani o tę kwestię stanowczo wykluczali takie rozwiązanie. Po ogłoszeniu decyzji pojawił się problem z opieką. Wielu rodziców wykorzystało już czas przysługujący na opiekę. Rządzący zaczęli nad przyznaniem dodatkowych dni. Kto otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenie przyznający rodzicom dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 21 dni.
 • Świadczenie przysługuje matce lub ojcu i będzie wypłacane temu rodzicowi, który o nie wystąpi.
 • Zasiłek przysługuje na opiekę nad dziećmi do 8. roku życia oraz nad dziećmi starszymi posiadającymi odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Nauczanie zdalne grudzień 2021: opieka na dziecko

Nauczanie zdalne od 20 grudnia wywołała spore zamieszanie organizacyjne nie tylko w szkołach, ale także w wielu domach. Zapewnienie uczniom odpowiedniego nadzoru w czasie lekcji online to prawdziwe wyzwanie logistyczne. Jeśli w rodzinie nie ma starszego rodzeństwa lub dziećmi nie mogą zająć się dziadkowie, konieczne jest skorzystanie z zasiłku opiekuńczego lub urlopu wypoczynkowego. Niestety ze względu na bardzo trudny rok, wielu rodziców zdążyło już wykorzystać limit 60 dni przysługujących na opiekę.

W związku z tym rząd rozpoczął pracę nad projektem wprowadzającym dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wcześniej takie samo świadczenie było wypłacane do 25 czerwca 2021, z powodu obowiązującej wówczas nauki zdalnej. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej postanowiło je przywrócić z powodu zaistniałej sytuacji.

Jak wynika z oficjalnych informacji, Rada Ministrów podjęła już decyzję w tej sprawie i przychylnie odniosła się do wniosku MRiPS, przyznając rodzicom dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres 21 dni. Będzie on przysługiwał na opiekę nad dziećmi do 8 roku życia oraz starszych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Warto jednak przypomnieć, że nauka zdalna od 20 grudnia nie dotyczy przedszkoli i żłobków, zamkną się wyłącznie szkoły podstawowe i średnie.

Zobacz: Rozporządzenie w sprawie zdalnego nauczania 2021? Rodzice mogą być zaskoczeni

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021?

W czwartek 16 grudnia przedstawiciele rządu poinformowali oficjalnie o wydaniu odpowiedniego rozporządzenia, które przyznaje rodzicom dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 21 dni. Warto dodać, że przysługuje on ubezpieczonym osobom. Nie będzie się on wliczał do 60-dniowego limitu, który należy się w całym roku kalendarzowym wszystkim pracownikom na zasadach ogólnych.

W związku z tym, że od 20 grudnia do 9 stycznia zostaje wprowadzona nauka zdalna ze względu na zachorowania, Rada Ministrów podjęła decyzję na wniosek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, że będzie przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy.minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy grudzień 2021 przysługuje rodzicom:

 • dzieci do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy może się ubiegać matka lub ojciec. Wypłaty otrzyma natomiast ten rodzic, który o nie wystąpi. Świadczenie przyznawane jest w wysokości 80% wynagordzenia.

Przypomnijmy jednak, że zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym nauki zdalnej od 20 grudnia rodzice uczniów z klas I-III, którzy nie mogą zapewnić dzieciom opieki, mogą wnioskować do dyrektora o zorganizowanie opieki świetlicowej.

Rodzie pytają o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko od 20 grudnia

Czy będzie zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia?

Tak, rozporządzenie Rady Ministrów przyznaje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 21 dni.

Sprawdź też: Startują szczepienia dzieci od 5 do 11 lat! Jak zarejestrować dziecko?
Sprawdź też: Dwa nowe świadczenia trafią rodziców w 2022 roku. Czy zasypią inflację?
Sprawdź też: Nauka hybrydowa 2021 to zdaniem ministra Czarnka dobre rozwiązanie. Co na to rodzice?

Dodaj komentarz

Planowanie ślubu oraz wesela

Winietki

Winietki rozstawione na stołach weselnych ułatwiają gościom zajęcie miejsca. Mogą im towarzyszyć drobne upominki albo zabawne akcenty. Na pewno wielu z was było na weselu, na którym nie było rozplanowanych...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo