Już jest rozporządzenie Rady Ministrów! Kto otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021?

Wiadomość o wprowadzeniu nauki zdalnej od 20 grudnia wywołała spore zaskoczenie wśród uczniów i rodziców. Dotychczas przedstawiciele rządu pytani o tę kwestię stanowczo wykluczali takie rozwiązanie. Po ogłoszeniu decyzji pojawił się problem z opieką. Wielu rodziców wykorzystało już czas przysługujący na opiekę. Rządzący zaczęli nad przyznaniem dodatkowych dni. Kto otrzyma dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenie przyznający rodzicom dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 21 dni.
 • Świadczenie przysługuje matce lub ojcu i będzie wypłacane temu rodzicowi, który o nie wystąpi.
 • Zasiłek przysługuje na opiekę nad dziećmi do 8. roku życia oraz nad dziećmi starszymi posiadającymi odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Nauczanie zdalne grudzień 2021: opieka na dziecko

Nauczanie zdalne od 20 grudnia wywołała spore zamieszanie organizacyjne nie tylko w szkołach, ale także w wielu domach. Zapewnienie uczniom odpowiedniego nadzoru w czasie lekcji online to prawdziwe wyzwanie logistyczne. Jeśli w rodzinie nie ma starszego rodzeństwa lub dziećmi nie mogą zająć się dziadkowie, konieczne jest skorzystanie z zasiłku opiekuńczego lub urlopu wypoczynkowego. Niestety ze względu na bardzo trudny rok, wielu rodziców zdążyło już wykorzystać limit 60 dni przysługujących na opiekę.

W związku z tym rząd rozpoczął pracę nad projektem wprowadzającym dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wcześniej takie samo świadczenie było wypłacane do 25 czerwca 2021, z powodu obowiązującej wówczas nauki zdalnej. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej postanowiło je przywrócić z powodu zaistniałej sytuacji.

Jak wynika z oficjalnych informacji, Rada Ministrów podjęła już decyzję w tej sprawie i przychylnie odniosła się do wniosku MRiPS, przyznając rodzicom dodatkowy zasiłek opiekuńczy na okres 21 dni. Będzie on przysługiwał na opiekę nad dziećmi do 8 roku życia oraz starszych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Warto jednak przypomnieć, że nauka zdalna od 20 grudnia nie dotyczy przedszkoli i żłobków, zamkną się wyłącznie szkoły podstawowe i średnie.

Zobacz: Rozporządzenie w sprawie zdalnego nauczania 2021? Rodzice mogą być zaskoczeni

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia 2021?

W czwartek 16 grudnia przedstawiciele rządu poinformowali oficjalnie o wydaniu odpowiedniego rozporządzenia, które przyznaje rodzicom dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 21 dni. Warto dodać, że przysługuje on ubezpieczonym osobom. Nie będzie się on wliczał do 60-dniowego limitu, który należy się w całym roku kalendarzowym wszystkim pracownikom na zasadach ogólnych.

W związku z tym, że od 20 grudnia do 9 stycznia zostaje wprowadzona nauka zdalna ze względu na zachorowania, Rada Ministrów podjęła decyzję na wniosek Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, że będzie przysługiwać dodatkowy zasiłek opiekuńczy.minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy grudzień 2021 przysługuje rodzicom:

 • dzieci do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

O dodatkowy zasiłek opiekuńczy może się ubiegać matka lub ojciec. Wypłaty otrzyma natomiast ten rodzic, który o nie wystąpi. Świadczenie przyznawane jest w wysokości 80% wynagordzenia.

Przypomnijmy jednak, że zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym nauki zdalnej od 20 grudnia rodzice uczniów z klas I-III, którzy nie mogą zapewnić dzieciom opieki, mogą wnioskować do dyrektora o zorganizowanie opieki świetlicowej.

Rodzie pytają o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko od 20 grudnia

Czy będzie zasiłek opiekuńczy od 20 grudnia?

Tak, rozporządzenie Rady Ministrów przyznaje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wymiarze 21 dni.

Sprawdź też: Startują szczepienia dzieci od 5 do 11 lat! Jak zarejestrować dziecko?
Sprawdź też: Dwa nowe świadczenia trafią rodziców w 2022 roku. Czy zasypią inflację?
Sprawdź też: Nauka hybrydowa 2021 to zdaniem ministra Czarnka dobre rozwiązanie. Co na to rodzice?

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo