Zasiłek pielęgnacyjny 2022. Ile wynosi i na jakich zasadach jest przyznawany? Czy możliwa jest podwyżka?

Zgodnie z polskim prawem każdemu obywatelowi w określonych przypadkach przysługuje wsparcie finansowe z budżetu państwa określone m.in. w Ustawie o świadczeniach rodzinnych. Jednym z takich specjalnych dodatków jest zasiłek pielęgnacyjny, przyznawany jest osobom, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i potrzebują stałej opieki, np. ze względu na niepełnosprawność lub podeszły wiek. Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2022? Na jakich dokładnie zasadach jest przyznawany i jak można się o niego ubiegać?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na pokrycie kosztów związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną lub w podeszłym wieku, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować.
 • Aktualna wysokość zasiłku to 215,84 zł miesięcznie.
 • Aby go otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek we właściwym dla naszego miejsca zamieszkania urzędu gminy lub miasta.

Zasiłek pielęgnacyjny 2022

Opieka nad osobą, która ze względu na swoją niepełnosprawność lub podeszły wiek nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować, to niezwykła odpowiedzialność, a przy tym bardzo ciężka praca. Leki, wizyty u specjalistów, rehabilitacja i inne wysokie koszty utrzymania – na to wszystko potrzebne są ogromne środki. W związku z tym państwo oferuje w takiej sytuacji wsparcie finansowe. Niestety wysokość przyznawanych świadczeń wciąż pozostawia wiele do życzenia. Jednym z nich jest z pewnością zasiłek pielęgnacyjny.

Jak wynika z zapisów Ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny “przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji”.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Za przyznawanie i wypłaty świadczenia odpowiada administracja samorządowa. Aby uzyskać prawo do zasiłku, należy złożyć odpowiedni wniosek stacjonarnie w urzędzie gminy lub miasta. Można to zrobić również bez wychodzenia z domu za pośrednictwem portalu Emp@tia. Do wniosku konieczne będzie dołączenie dokumentów potwierdzających wiek osoby niepełnosprawnej oraz odpowiednie orzeczenia medyczne (nie dotyczy to osób powyżej 75. roku życia, które ubiegają się o zasiłek).

Sprawdź: Dofinansowanie do prądu 2022. Komu przysługuje i gdzie należy złożyć wniosek? Jest kilka warunków

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2022?

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego nie podlega waloryzacji, a jest jedynie weryfikowana raz na trzy lata. Niestety podczas ostatniej weryfikacji uznano, że nie ma konieczności podwyższania sumy świadczenia i w 2022 roku nadal wynosi ona 215,84 zł miesięcznie. Następnej szansy na zmianę rodzice mogą się spodziewać dopiero w 2024 roku.

Zobacz: Osoba samotnie wychowująca dziecko może sporo stracić przez Polski Ład. Jak wygląda nowa ulga prorodzinna?

Świadczenie pielęgnacyjne 2022

Opieka nad osobą z niepełnosprawnością, której stan zdrowia uniemożliwia samodzielne funkcjonowanie, to ogromny wysiłek i ciężka praca, która znacznie wykracza poza obowiązki wykonywane na standardowym etacie – konieczna jest bowiem przez całą dobę. Wymaga ogromu siły, cierpliwości i poświęcenia. Niestety najczęściej rodzice/opiekunowie zmuszeni są do porzucenia swoich obowiązków zawodowych, ponieważ zwyczajnie nie ma czasu i możliwości na podjęcie pracy. W takiej sytuacji muszą liczyć na wsparcie państwa. Jak wynika z Ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku porzucenia zatrudnienia ze względu na podjęcie się całodniowej opieki nad osobą niepełnosprawność można ubiegać się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Aktualnie wysokość świadczenia wynosi 2119 zł miesięcznie, ale podlega ono corocznej waloryzacji. Aby je otrzymać, należy złożyć wniosek we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie gminy lub miasta, ewentualnie w gminnym ośrodku pomocy społecznej. Szczegółowe informacje oraz wzór formularza powinniśmy otrzymać w urzędzie. Wnioski można składać także drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu Emp@tia.

Sprawdź: Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci? Sprawdź, jakie dodatki przysługują mamom

Dodatek pielęgnacyjny 2022 – netto

Określenia dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny bywają często stosowane wymiennie. Jak się jednak okazuje, jest to dość poważny błąd, ponieważ chodzi o dwa zupełnie różne świadczenia. Różni je bardzo wiele – przede wszystkim dodatek wypłacany jest przez ZUS, a przyznawanie zasiłków leży w kompetencji administracji samorządowej.

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie, której ZUS przyznał prawo do emerytury lub renty, ale nie w każdym przypadku, tylko pod ściśle określonymi warunkami. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie może zostać przyznane, jeśli osoba wnioskująca jest niezdolna do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub ukończyła 75 lat. Aktualnie wysokość dodatku wynosi 384,66 zł, ale podlega waloryzacji.

Co ważne, w momencie ukończenia 75. roku życia ZUS automatycznie przyznaje dodatek. W każdym innym przypadku konieczne jest złożenie specjalnego wniosku i przedstawienie odpowiednich orzeczeń lekarskich, które potwierdzą, że ubiegający się o dodatek nie jest w stanie podjąć pracy i samodzielnie funkcjonować ze względu na stan zdrowia.

Zobacz: “Jestem w ciąży, nie mam pracy”, czyli co przysługuje kobiecie w ciąży bez pracy?

Rodzice pytają o dodatki pielęgnacyjne

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny na dziecko?

Zasiłek pielęgnacyjny w 2022 wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Czy zasiłek pielęgnacyjny wzrośnie w 2022?

W 2022 roku nie jest planowana podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego. Zmiany można się spodziewać dopiero w 2024 roku.

Czy zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest wstecz?

Z reguły zasiłek przyznawany jest od miesiąca, w którym został złożony wniosek. W szczególnych przypadkach istnieje jednak możliwość wypłaty środków wstecz.

Dodaj komentarz

Prawo, Finanse

Opieka na żonę po porodzie

Opieka na żonę po porodzie możliwa jest w ramach specjalnego zwolnienia lekarskiego. Chociaż przepis ten obowiązuje w Polsce już od dość dawna, nadal nie wiedzą o nim często ani sami...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo