Zasiłek pielęgnacyjny 2024. Będzie podwyżka od 15 sierpnia?

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie zmieniła się od 2019 roku i wynosi 215,84 zł miesięcznie. Nic zatem dziwnego, że osoby korzystające z tego dodatku czekają na waloryzację. Zgodnie z przepisami w tym roku rząd musi przeprowadzić weryfikację wysokości tego świadczenia. Zasiłek pielęgnacyjny – będzie podwyżka w 2024?

Jaka jest wysokość zasiłku pielęgnacyjnego i komu przysługuje ten dodatek?

Zasiłek pielęgnacyjny to bardzo ważne świadczenie przeznaczone dla osób, które ze względu na swój stan zdrowia i/lub wiek nie są w stanie samodzielnie zaspokoić wszystkich swoich potrzeb. Dodatek ma służyć częściowemu pokryciu kosztów związanych zapewnienia odpowiedniej opieki osobom chorym lub niepełnosprawnym. Zgodnie z przepisami ustawy zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Aktualnie zasiłek wynosi 215,84 zł miesięcznie, a kwota ta nie zmieniła się od 2019 roku. Ale jak wynika z przepisów wysokość świadczenia podlega obowiązkowej weryfikacji co 3 lata. Najbliższa wypada w tym roku.

Zobacz: Zasiłek rodzinny 2024. Ile wynosi i komu przysługuje? Jakie są dodatki? Rodziców obowiązuje kryterium dochodowe

Zasiłek pielęgnacyjny – będzie podwyżka w 2024?

Ewentualna waloryzacja powinna uwzględniać m.in. poziom inflacji oraz wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Cała procedura oraz terminy są ściśle określone w ustawie i prezentuje się następująco:

  1. Najpierw Instytut Pracy i Spraw Socjalnych powinien przedstawić rządowi tzw. próg wsparcia dochodowego,
  2. do 15 maja Rada Ministrów przedstawia Radzie Dialogu Społecznego wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin i proponuję wysokość zwaloryzowanego zasiłku pielęgnacyjnego,
  3. Rada Dialogu Społecznego do 15 czerwca uzgadnia wysokość zwaloryzowanego zasiłku pielęgnacyjnego,
  4. Jeśli Rada Dialogu Społecznego tego nie zrobi, to rząd powinien określić tę kwotę w drodze rozporządzenia do 15 sierpnia 2024 roku.

Sprawdź też:

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo