Zwrot za paliwo 2022. Komu przysługuje odliczenie kosztów dojazdu do pracy 2022?

Powoli zbliża się ostateczny termin rozliczenia z Urzędem Skarbowym. Wiele osób sprawdza więc obowiązujące w polskim prawie ulgi, które pozwoliłyby obniżyć końcową kwotę podatku dochodowego. Dlatego też w ostatnim czasie w sieci krąży mnóstwo doniesień o możliwości odliczenia kosztów dojazdu do pracy. Nie jest to jednak tak piękne rozwiązanie, jak można przeczytać w mediach. Na jakiej zasadzie więc podatnikowi przysługuje zwrot za paliwo 2022? Jak odliczyć paliwo od podatku dochodowego 2022?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Zwrot za paliwo to nic innego jak "pracownicze koszty uzyskania przychodów" i dotyczy wyłącznie osób zatrudniony na umowę o pracę.
  • Odliczenie w wysokości 250 zł miesięcznie (lub 300 jeśli pracownik dojeżdża do pracy z innej miejscowości) najczęściej jest uwzględniane przez pracodawcę, który odlicza odpowiednią sumę od kwoty przychodów.
  • Odliczyć z tego tytułu można maksymalnie 3000 złotych rocznie (lub 3600 w przypadku kosztów podwyższonych do 300 złotych).

Zwrot za paliwo 2022

Pojawiające się w ostatnim czasie doniesienia medialne mówiące o tym, że pracownicy mogą zastosować odliczanie paliwa od podatku, są pewnym uproszczeniem i nie do końca precyzyjnie określają istotę rzeczy. Pod pojęciem “ulga na dojazdy do pracy” w rzeczywistości nie kryje się żadna nowa preferencja podatkowa. Chodzi mianowicie o określone w Kodeksie Pracy i obowiązujące już od lat pracownicze koszty uzyskania przychodów – zatrudniony ma prawo pomniejszyć swoje przychody o tę właśnie koszty, a co za tym idzie – zapłacić mniejszy podatek.

Wspomniane koszty przysługują każdemu pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę o pracę – niezależnie od tego, czy do pracy dojeżdża własnym samochodem, komunikacją publiczną czy też przybywa do niej spacerem. Ich wysokość została określona w ustawie o PIT i jest uzależniona, przede wszystkim od tego, czy zatrudniony dojeżdża do miejsca pracy z innej miejscowości.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami pracownik, który mieszka w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, ma prawo do pomniejszenia przychodów uzyskanych z pracy o 250 zł miesięcznie, czyli maksymalnie trzy tys. zł za cały rok podatkowy. Natomiast pracownik dojeżdżający z innej miejscowości korzysta z prawa do odliczenia kosztów w wysokości 300 zł miesięcznie. Jednak nie więcej niż 3,6 tys. zł za rok podatkowy.Ministerstwo Finansów

Zgodnie z przepisami, osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, która mieszka w tej samej miejscowości, w której pracuje, może odliczyć miesięcznie 250 zł, a rocznie maksymalnie 3000 zł. O 50 złotych więcej co miesiąc pomniejszy swój dochód osoba dojeżdżająca do miejsca pracy z innej miejscowości. W praktyce jednak pracownicy nie korzystają z odliczenia samodzielnie, ponieważ z reguły koszty te automatycznie uwzględnia pracodawca, tj. pomniejsza przychody o daną kwotę, dzięki czemu zaliczka na podatek jest niższa, a comiesięczna wypłata “na rękę” nieco wyższa. Warto więc wiedzieć, że większość zatrudnionych nie może liczyć na dodatkowy zwrot kosztów dojazdu do pracy, ponieważ skorzystała już z tej ulgi w ciągu roku.

Sprawdź: Ulga na internet – co ile lat można ją odliczyć? Trzeba uważać, aby nie stracić pieniędzy

Odliczenie paliwa za dojazd do pracy 2022

Nieco wyższe koszty uzyskania przychodu przysługują pracownikowi, który pracuje w więcej niż jednym miejscu. W takiej sytuacji rocznie od przychodu może odliczyć maksymalnie 4500 zł (lub 5400 zł jeśli dojeżdża z innej miejscowości). Trzeba jednak pamiętać o tym, że każdy z pracodawców może automatycznie stosować odliczenie przy wyliczaniu miesięcznej pensji. Może więc dojść do tego, że przez cały rok odliczą łącznie sumę przekraczającą wyznaczony limit i konieczna będzie dopłata. Aby tego uniknąć, u jednego z pracodawców można złożyć specjalny wniosek o pobór zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów.

Koszty uzyskania przychodu, które w uproszczeniu bywają określane jako “zwrot za dojazdy do pracy” mają stałą i niezmienną wysokość. Nie ma możliwości, aby pracownik mógł odliczać od podatku rachunków za paliwo.

Ustawa PIT nie przewiduje odliczania w ramach kosztów pracowniczych faktycznych wydatków na paliwo pracownika, który dojeżdża do pracy własnym samochodem, jak również wydatków na taksówkę.Ministerstwo Finansów

Zobacz: Dofinansowanie do gazu 2022 – niedługo pierwsze wypłaty. Sprawdź, komu przysługuje i gdzie złożyć wniosek

Ulga na dojazd do pracy 2022

W szczególny przypadkach pracownikowi mogą przysługiwać wyższe koszty uzyskania przychodu. Jeśli dojeżdża do pracy środkami transportu publicznego i koszty związane z tymi podróżami przekraczają określone w ustawie sumy (tj. 3000 zł rocznie lub 4500 zł rocznie, jeśli dojeżdża z innej miejscowości), ma prawo do odliczenia faktycznych wydatków poniesionych na dojazdy. Musi jednak wykazać to w rozliczeniu rocznym, przedstawiając odpowiednie potwierdzenia w postaci rachunków i imiennych biletów okresowych.

Sprawdź: Bon turystyczny 2022 – do kiedy jest ważny? Trzeba uważać, aby nie stracić środków

Rodzice pytają o zwrot za paliwo 2022

Ulga na paliwo od kiedy?

Pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o dzieło nie obowiązuje ulga na paliwo, ale pracownicze koszty uzyskania przychodu.

Ulga na paliwo jak obliczyć?

Pracownicze koszty uzyskania przychodu zależą od tego, czy pracownik dojeżdża do miejsca pracy z innej miejscowości oraz od tego, w ilu miejscach jest zatrudniony.

Czy pracownik może liczyć na dopłaty do paliwa 2022 za dojazd do pracy?

Nie, jeśli jest zatrudniony w oparciu o umowę o dzieło, to zazwyczaj pracodawca automatycznie stosuje odliczenie zwane “pracowniczymi kosztami uzyskania przychodu”.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo