Jakie są prawa i obowiązki ucznia w szkole? Co oznacza zawieszenie w prawach ucznia?

Dzieci spędzają w placówkach oświatowych większą część życia dlatego przysługuje im, jako uczniom, szereg praw. Te prawa mają zagwarantować im spokojny przebieg nauki, bez niepotrzebnych stresów i traum. Każda szkoła ma obowiązek prezentować uczniom ich prawa oraz obowiązki w szkolnym statucie. Poznaj prawa i obowiązki ucznia w polskiej szkole. Prawa ucznia w szkole Prawa i … Czytaj dalej Jakie są prawa i obowiązki ucznia w szkole? Co oznacza zawieszenie w prawach ucznia?