Jak obliczyć średnią na koniec roku?

Ostatnie tygodnie roku szkolnego są dla uczniów zawsze szczególnie intensywne. Szczególnie dla tych, którzy starają się o poprawę ocen czy zdobycie świadectwa z czerwonym paskiem. Uzyskanie odpowiednio wysokich stopni ze wszystkich przedmiotów to jednak zadanie wymagające ogromnego wkładu pracy i wysiłku. Jak otrzymać wyróżnienie na świadectwie. Sprawdź, jak obliczyć średnią na koniec roku.

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Średnia ocen wymaga do czerwonego paska to co najmniej 4,75. Oprócz tego uczeń musi również otrzymać odpowiedni stopień z zachowania - bardzo dobry lub wzorowy.
  • Na koniec roku wyliczana jest średnia arytmetyczna, a więc wystarczy zsumować wszystkie oceny z poszczególnych przedmiotów, a następnie uzyskaną sumę podzielić przez liczbę przedmiotów.
  • Ocena na koniec roku z danego przedmiotu obliczana jest zazwyczaj w bardziej skomplikowany sposób - na podstawie średniej ważonej.

Jak obliczyć średnią ocen na koniec roku?

Czerwony pasek na świadectwie zakończenia kolejnego etapu nauki to ogromne marzenie i cel wielu uczniów. Każdy z nich jednak doskonale zdaje sobie sprawę, że jest to trudne wyzwanie i wymaga sporo zaangażowania. Na świadectwo z wyróżnieniem trzeba bowiem pracować sumiennie przez cały rok – ostatecznie liczą się wprawdzie oceny końcowe z poszczególnych przedmiotów, ale są one wystawiane na podstawie stopni cząstkowych, ocena na półrocze i całorocznego wysiłku. Zgodnie z przepisami o czerwony pasek mogą się ubiegać uczniowie od czwartek klasy szkoły podstawowej wzwyż.

Aby zdobyć czerwony pasek, średnia ocen na koniec roku musi wynosić co najmniej 4,75. Odpowiednie wyniki w nauce to jednak nie jedyny warunek. Zgodnie z zasadami, uczeń musi jeszcze otrzymać bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Jeśli cokolwiek przeskrobie lub jego zachowanie będzie budziło pewne zastrzeżenia ze strony nauczycieli, a co za tym idzie stopień z zachowanie będzie niższy – nawet średnia powyżej 5,0 nie zagwarantuje czerwonego paska.

Obliczanie średniej ocen na koniec roku nie jest specjalnie skomplikowane. Jak wynika z przepisów, jest to średnia arytmetyczna, a zatem wystarczy dodać do siebie (zsumować) wszystkie stopnie z poszczególnych przedmiotów, a uzyskany wynik podzielić przez liczbę tych przedmiotów.

Zasady wystawiania ocen końcowych

Wystawianie stopni końcowych jest z reguły nieco bardziej skomplikowane, ponieważ w tym przypadku nauczyciele zazwyczaj stosują średnią ważoną wszystkich ocen cząstkowych. Dodatkowo bierze się pod uwagę także oceny na pierwszy semestr, a niektórzy pedagodzy mogą chcieć docenić także ogólne zaangażowanie ucznia i jego stosunek do zajęć przez cały rok.

Jak wygląda wystawianie stopni na koniec roku? Na ocenę końcową z danego przedmiotu składają się oceny cząstkowe, uzyskiwane w ciągu roku – mogą to być stopnie za klasówki, kartkówki, prace domowe, prace pisemne czy np. odpowiedzi ustne. Każda z tych form zaliczenia posiada osobną wagę, ponieważ niektóre wymagają więcej pracy, a inne mniej (np. praca klasowa z całego działu będzie miała dużo wyższą wagę niż kartkówka z jednego tematu).

Wagi za poszczególne metody sprawdzania wiedzy są zazwyczaj określone przez statut szkoły i uczniowie są o nich poinformowani na początku roku. Poniżej znajdziesz przykładową propozycję, jak może wyglądać system wag w szkole:

  • praca klasowa, sprawdzian, praca pisemna czy test z lektury – waga 7
  • odpowiedź ustna, kartkówka, dodatkowe ćwiczenia – waga 5
  • zadanie domowe, aktywność, praca na lekcji – waga 3.

W praktyce oznacza to tyle, że uczeń nie może liczyć na 5 na koniec roku, jeśli nawet za wszystkie prace domowe i kartkówki dostał piątki, w przypadku gdy prace klasowe ma zaliczone na 3 czy 4. Przy wyliczaniu oceny końcowej nauczyciel najpierw mnoży wszystkie stopnie z danego przedmiotu przez przypisane im wagi, a następnie uzyskane liczby dodaje do siebie. Otrzymany wynik wystarczy podzielić przez sumę wszystkich wag.

W większości szkół średnią ważoną można na bierząco sprawdzać w dzienniku elektronicznym. Tam każda wstawiana ocena powinna posiadać również informację o tym, jaką ma wagę.

Sprawdź: Jaka średnia na czerwony pasek?

Jak obliczyć średnią ocen na półrocze?

Średnia ocen na półrocze obliczana jest w analogiczny sposób, co ta na koniec roku. Jest to więc średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen z poszczególnych przedmiotów. Najpierw się je sumuje, a uzyskany wynik należy podzielić przez liczbę przedmiotów.

Zobacz: Kiedy jest egzamin ósmoklasisty 2022? Uczniowie mają więcej czasu na naukę

Rodzice pytają o kalkulator średniej ocen na koniec roku

Jak liczona jest średnia na koniec roku?

Średnia na koniec roku to średnia arytmetyczna, którą liczy się w następujący sposób: najpierw sumuje się wszystkie oceny z poszczególnych przedmiotów, a następnie uzyskany wynik dzieli się przez liczbę tych przedmiotów. Końcowy rezultat to właśnie średnia na koniec roku.

Jak obliczyć średnią do czerwonego paska?

Jest to średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów – trzeba dodać je do siebie, a uzyskany wynik podzielić przez liczbę przedmiotów.

Jak obliczyć ocenę końcową?

Ocena końcowa obliczana jest zazwyczaj na zasadzie wyliczania średniej ważonej. Wszystko zależy od tego, jakie wagi zostały przypisane do poszczególnych form sprawdzania wiedzy (sprawdziany czy prace klasowe z pewnością będą “ważyć” więcej niż np. praca domowa). Do tego brana jest pod uwagę także ocena uzyskana z tego przedmiotu na półrocze.

Dodaj komentarz

Koniec roku szkolnego

Czy przyroda liczy się do średniej w 8 klasie?

Zakończenie roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. To szczególnie stresujący moment dla ósmoklasistów. Uczniowie kończący szkołę podstawową czekają nie tylko na oceny i wyliczenie ostatecznej średniej, ale także na wyniki...

Czytaj dalej →
Planowanie ślubu oraz wesela

Jak przystroić dom Panny Młodej?

Przystrojenie domu Panny Młodej oraz ewentualnie Pana Młodego leży w kwestii świadków. Przynajmniej taka jest tradycja. Nie musimy się jej sztywno trzymać. Często zdarza się, że to sami zainteresowani, czyli...

Czytaj dalej →
Rodzice

Wszyscy jesteśmy dziećmi!

Dziś krótko ponieważ był to bardzo wyczerpujący dzień. Chciałbym Ci Córeczko z okazji Twojego pierwszego Dnia Dziecka (ten gdy byłaś w brzuszku się nie liczy:P) życzyć, żebyś zawsze … …...

Czytaj dalej →
Świadkowie

Rola świadków na weselu

Z racji tego, że już za dwa tygodnie będę świadkową na weselu siostry, postanowiłam przyjrzeć się tej roli i jej obowiązkom troszeczkę bliżej, a tym, co się nauczyłam, chętnie podzielę...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general