Kiedy kończy się 1 semestr 2023/2024? Uczniowie muszą się spieszyć, niedługo wystawianie ocen

W szkołach nieuchronnie zbliża się koniec 1. semestru. Już wkrótce uczniowie zakończą zmagania w I półroczu i za swoje osiągnięcia otrzymają oceny. Będzie to naprawdę ostatni moment na poprawę stopni, a czasu zostało już niewiele. Jeśli zatem ktoś liczy na wyższą ocenę semestralną, powinien się pospieszyć. Sprawdź, kiedy kończy się 1 semestr 2023/2024. Koniec pierwszego semestru w szkołach – do kiedy wystawianie ocen? Kiedy koniec 1 semestru?

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Nie ma jednej konkretnej daty zakończenia 1. semestru dla wszystkich placówek. Wszystko zależy od decyzji dyrekcji oraz terminu ferii zimowych.
  • Dla części placówek 1. semestr zakończy się przed feriami, a inni rozpoczną drugie półrocze, jeszcze przed zimową przerwą.
  • Wystawienie ocen zazwyczaj odbywa się w ostatnim tygodniu przed zakończeniem semestru, podczas rady pedagogicznej.

Koniec 1 semestru 2023/2024. Kiedy kończy się pierwszy semestr szkolny?

Niestety nie ma jednej oficjalnej daty dla wszystkich szkół. Koniec semestru 2024/23 zależy od terminu ferii zimowych w danym województwie. W przypadku szkół, które zaczynają ferie jako pierwsze, koniec 1 półrocza nastąpi w połowie stycznia (dotyczy to województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego, zachodniopomorskiego). Podobnie w innych regionach – zwykle koniec I semestru zbiega się z rozpoczęciem ferii zimowych. Po powrocie z przerwy uczniowie rozpoczynają już gromadzenie ocen na drugi semestr.

Nieco inaczej sprawa ta może wyglądać w kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. W tych regionach ferie zimowe startują dopiero 12 lutego, w związku z czym zakończenie semestru może tam wypadać wcześniej, jeszcze przed rozpoczęciem przerwy. Najczęściej jest to końcówka stycznia.

Należy pamiętać również, że uczniowie klas maturalnych zawsze kończą I półrocze nieco wcześniej niż pozostali – niektórzy oceny muszą mieć wystawione już przed Świętami. Najlepiej dowiedzieć się u wychowawcy klasy, kiedy dokładnie odbywa się rada pedagogiczna dotycząca wystawienia ocen i podsumowanie I semestru.

Sprawdź: Lektury obowiązkowe matura 2024. Lista dla poziomu podstawowego i rozszerzonego wkrótce się zmieni

Kiedy kończy się 1 semestr 2023/2024?

Jak się okazuje, nie ma jednej konkretnej daty zakończenia 1. semestru, która dotyczyłaby wszystkich placówek w Polsce. Dużo zależy od decyzji dyrekcji danej placówki, a także od terminu ferii zimowych w danym roku. W praktyce oznacza to, że w części szkół I semestr kończy się przed rozpoczęciem przerwy zimowej. W innych zakończenie może pokrywać się z zakończeniem ferii, a zatem oceny muszą być wystawione wcześniej. Natomiast w szkołach, gdzie ferie zimowe przypadają w dalszych terminach, II semestr może rozpocząć się jeszcze przed nimi.

Dokładne informacje dotyczące daty zakończenie 1. semestru powinni przekazań uczniom wychowawcy wraz z przypomnieniem, do kiedy powinny zostać wystawione oceny. Jeśli dziecko nie jest pewne lub nie pamięta, najlepszym rozwiązaniem będzie e-mail lub telefon do wychowawcy.

Zobacz: Jaka średnia na czerwony pasek?

Koniec 1 semestru 2023. Do kiedy wystawianie ocen 2023/2024?

W związku z tym, że nie obowiązuje jedna oficjalna data końca 1. semestru dla wszystkich placówek, nie ma także jednego terminu na wystawienie ocen. To dyrekcja, biorąc pod uwagę różne czynniki, np. ferie zimowe w danym roku, ustala termin rady pedagogicznej, podczas której następuje ostateczne wystawienie ocen wszystkim uczniom. Warto zatem upewnić się co do daty u wychowawcy dziecka.

Na pytanie, do kiedy wystawianie ocen 2021 na 1 semestr, nie ma więc jednoznacznej odpowiedzi. Wiadomo, że wszystko zależy od końca semestru. Dużo zależy od ferii. W większości placówek wystawienie ostatecznych ocen odbywa w ostatnim tygodniu nauki w pierwszym semestrze.

Sprawdź: Jedynka za brak pracy domowej. Czy taka praktyka jest zgodna z prawem?

Rodzice i uczniowie pytają, kiedy kończy się pierwsze półrocze

Kiedy kończy się pierwszy semestr 2023/2024?

Wszystko zależy od ustaleń dyrekcji danej placówki oraz od terminarza ferii. Najlepiej pytać o dokładną datę wychowawcę/wychowawczynię klasy.

Co jeśli ma się 1 na semestr 2023?

Najlepiej zapytać o to nauczyciela tego przedmiotu, z którego 1 została wystawiona. Można także poprosić o pomoc wychowawcę. W większości takich przypadków uczeń musi napisać egzamin poprawkowy z poprzedniego semestru lub wykonać szereg innych mniejszych prac, aby zaliczyć materiał z oblanego semestru.

Do kiedy można poprawić 1 semestr?

Poprawy ocen z 1. semestru w dużej mierze zależą od konkretnego nauczyciela, który wyznacza poprawy. Niestety nie wszędzie można poprawiać do skutku. Nauczyciela ogranicza również termin rady pedagogicznej kończącej pierwszy semestr, podczas której oceny muszą już być ostateczne.

Kiedy są wystawiane oceny na 1 semestr?

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Wieczór kawalerski i panieński

Wieczór kawalerski

Zostałeś poproszony przez swojego najbliższego przyjaciela o to byś został świadkiem na jego ślubie? Takie wyróżnienie jest dla Ciebie niezwykle ważne. Zdajesz sobie jednak sprawę z tego, że ten wybór...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo