300 plus dla seniora. Nowy dodatek ma ruszyć od 1 lipca. Kto go otrzyma?

Już wkrótce na konta wybranych seniorów może wpływać 300 zł do emerytury. Mowa tutaj o sołtysach, którzy spełnią odpowiednie warunki. Kto ma szansę do dodatkowy zastrzyk gotówki?

Obecnie sołtysi nie tylko nie otrzymują wynagrodzenia, ale również funkcja nie uprawnia do objęcia ubezpieczeniem społecznym, ani nie jest wliczana do okresu zatrudnienia. Zgodnie z projektem Prawa i Sprawiedliwości potocznie określanym “Sołtys plus” wkrótce mają zajść w tym zakresie zmiany. Obejmą jednak wybranych. O kim mowa?

300 zł dla sołtysa. Wniosek będą mogli złożyć tylko niektórzy

Świadczenie ma być wypłacane przez KRUS i to właśnie tam trzeba będzie zgłosić się z wnioskiem o wypłatę dodatku. Na pozytywną decyzję będą mogli liczyć seniorzy po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego, a więc kobiety po 60. roku życia oraz mężczyźni po 65. roku życia. Dodatkowo liczyć się będzie czas sprawowanej kadencji. Wnioskujący musi wykazać, że funkcję obejmował przez co najmniej dwie kadencje i nie mniej niż 8 lat. Pomiędzy kadencjami może występować przerwa.

[frame id=”655de0e3392b1e5eb809826e”]

Od kiedy dodatek do emerytury dla sołtysów wejdzie w życie? Wypłaty mają ruszyć niebawem

Ustawa obecnie ma zostać przekazana do podpisu prezydenta i zacząć obowiązywać od 1 lipca 2023 roku. Wówczas osoby zainteresowane będą mogły złożyć wniosek w oddziale regionalnym lub terenowej placówce KRUS, który będzie miał 60 dni na jego rozpatrzenie.

Do wniosku niezbędne będzie dołączenie oświadczenia o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa oraz zaświadczenie od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, potwierdzające okres pełnienia funkcji. Jeśli wójt nie będzie mógł potwierdzić pełnienia funkcji, sołtys może złożyć sam pisemne oświadczenie, ale musi ono zostać potwierdzone przez minimum 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie pełnienia przez niego funkcji.

Co istotne, kwota świadczenia z każdym rokiem będzie wzrastać. Dodatek ma podlegać corocznej waloryzacji, która następuje 1 marca.

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo