Co to jest ciąża urojona? Objawy możesz pomylić z prawdziwą ciążą!

Zarówno ogromne pragnienie zajścia w ciążę, jak i lęk przed odmiennym stanem, mogą wywołać zaskakującą reakcję kobiecego organizmu. Może on zacząć wysyłać sygnały świadczące o tym, że przygotowuje się do wydania na świat potomka. Sygnały te pojawiają się nawet pomimo tego, że o ciąży nie może być mowy. W takiej sytuacji mówimy o ciąży urojonej – poważnym problemie, któremu nadal nie poświęca się tyle uwagi, na ile problem ten zasługuje.

Co to jest ciąża urojona?

Choć pojęcia ciąża urojona i ciąża rzekoma występują zwykle zamiennie, a do tego wykorzystuje się je do opisywania szerokiego spektrum zjawisk, naukowcy postulują wprowadzenie pewnej systematyzacji. W ich przekonaniu o ciąży urojonej można mówić przede wszystkim wtedy, gdy kobieta jest przekonana, że jest w ciąży nawet pomimo tego, że nie ma żadnych wskazujących na to objawów.

Z kolei ciąża rzekoma nazywana też pseudociążą to termin opisujący objawy zbliżone do tych, które są charakterystyczne dla kobiet rzeczywiście znajdujących się w odmiennych stanie. Mówi się o niej w sytuacji, w której nie ma mowy o zapłodnieniu komórki jajowej, mamy więc do czynienia z zaburzeniem psychiczno-somatycznym (a nie psychicznym, jak ma to miejsce w przypadku ciąży urojonej). Oczywiście, choć takie rozróżnienie wydaje się zasadne, w wielu materiałach nadal nie jest ono stosowane, a pojęcia ciąża urojona i rzekoma stosowane są zamiennie.

Ciąża urojona i jej objawy u ludzi – jak poważny jest problem?

Jak już wspomniano, nie ma wielu opracowań poświęconych pseudociąży, można jednak zakładać, że obecnie jej przypadki pojawiają się rzadziej niż miało to miejsce w poprzednich stuleciach. Przypuszcza się, że może to wynikać z mniejszej presji ciążącej na kobietach. Niegdyś to zdolność do wydania zdrowego potomstwa decydowała w wielu środowiskach o rzeczywistej wartości kobiety. Trudności z zajściem w ciąży obniżały jej pozycję, a niekiedy prowadziły nawet do rozwodu. Dziś leczenie kobiecej i męskiej niepłodności jest coraz skuteczniejsze, społeczeństwo ma przy tym większą akceptację dla par bezdzietnych. Znikają zatem czynniki, które mogą wpływać na zmiany dokonujące się w kobiecej psychice i prowadzące do ciąży urojonej, objawy której której kobieta non stop stara się wyszukiwać.

Ciąża rzekoma – w poszukiwaniu przyczyn

Ciąża urojona nie jest zjawiskiem nowym. Ciągle jednak nie znamy wszystkich mechanizmów, które mogłyby odpowiadać za jej powstawanie. Uczeni najczęściej wymieniają w tym kontekście:

  • silne pragnienie posiadania potomka,
  • trudności z zajściem w ciążę utrzymujące się pomimo ponawiania prób, a nawet pomimo podjęcia leczenia,
  • presję otoczenia, które oczekuje narodzin dziecka.

Za zmiany, jakie są charakterystyczne w odniesieniu do ciąży urojonej (rzekomej) odpowiada kobiecy mózg. Stres przyczynia się do zwiększonej aktywności osi podwzgórze – przysadka – nadnercza, a więc wszystkich tych ośrodków, które odpowiadają za wydzielanie hormonów. Gdy współpraca pomiędzy nimi jest zachwiana, zwiększa się wydzielanie hormonów. Zmiany mogą zaś przypominać te, z jakimi mamy do czynienia u kobiet ciężarnych.

Ciąża urojona – objawy

W obiegowej opinii objawem ciąży urojonej jest przede wszystkim przeświadczenie samej kobiety, że spodziewa się dziecka. Problem potrafi być jednak o wiele bardziej złożony. Ciąża rzekoma daje także znacznie bardziej namacalne objawy.

Najczęściej mamy w ich przypadku do czynienia z:

  • nabrzmieniem oraz powiększeniem się narządów podbrzusza,
  • powiększeniem macicy, które jest na tyle duże, że można je zaobserwować podczas badania USG,
  • nieregularnym cyklem miesiączkowym,
  • powiększeniem piersi,
  • porannymi mdłościami,
  • wyciekiem wydzieliny produkowanej przez gruczoły piersiowe.

U niektórych pacjentek mamy do czynienia nie tylko z ciążą, ale i porodem rzekomym. Ten jest poprzedzany przez skurcze, często wiążące się z dużą bolesnością i pojawiające się cyklicznie co jedną lub dwie godziny.

Ciąża rzekoma a wyniki testu ciążowego

Może się wydawać, że problem ciąży urojonej jest łatwy do rozwiązania, o braku zapłodnienia świadczy bowiem wynik  testu ciążowego. Okazuje się jednak po raz kolejny, że mamy do czynienia ze znacznie bardziej złożonym problemem. Nie brakuje pacjentek, u których wzrasta poziom hCG – hormonu, którego obecność sprawdzają nowoczesne testy. Co więcej zastanawiając się, co to jest ciąża urojona warto wiedzieć, że wiele kobiet jest w stanie wyczuć ruchy dziecka. Ciąża rzekoma jest zwykle diagnozowana już podczas pierwszej wizyty ginekologicznej, wymaga to jednak pewnej wnikliwości ginekologa, który często ma do czynienia ze zmianami fizjologicznymi, które niezbicie wskazują na odmienny stan.

Syndrom kuwady – objawy ciąży urojonej u partnera

O ciąży urojonej i rzekomej mówi się zwykle w kontekście kobiet. Tymczasem okazuje się, że z problemem tym niejednokrotnie muszą zmagać się także ich partnerzy. W takim przypadku za przyczynę zjawiska uznaje się przede wszystkim silną więź, jaka łączy partnerów. Emocje prowadzą do zmian hormonalnych, które są podobne do tych, z jakimi mamy do czynienia w kobiecym organizmie. W przeciwieństwie do kobiecej ciąży rzekomej, syndrom kuwady nie wymaga leczenia. Zaleca się jednak, aby nie był ukrywany. Świadomość jego istnienia ułatwia partnerom wspólne funkcjonowanie w czasie ciąży, porodu oraz połogu.

Jak leczy się ciążę urojoną

Leczenie ciąży urojonej i rzekomej nie jest prostym procesem, wskazane jest przy tym rozpoczęcie go tak szybko, jak to tylko możliwe. Brak fachowej opieki może bowiem prowadzić zarówno do nerwicy i depresji, jak i poważnych zaburzeń osobowości. Skuteczne leczenie nie jest przy tym możliwe bez współpracy psychologa, psychiatry oraz ginekologa. Zwykle konieczne jest przy tym leczenie farmakologiczne trwające nawet kilka miesięcy. Dopiero jego wykorzystanie pozwala na eliminację objawów ciąży właściwej, co sprawia, że możliwe jest rozpoczęcie psychoterapii. Ta również jest procesem złożonym. Nie ma większych szans na powodzenie tak długo, jak długo niemożliwe jest ustalenie przyczyn ciąży urojonej. Trudno też spodziewać się spektakularnych rezultatów, gdy pacjentka nie może liczyć na pomoc i wsparcie najbliższych.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo