Przyspieszenie: Jaki jest wzór na przyspieszenie? [FIZYKA]

Wzór na przyspieszenie to jeden z podstawowych wzorów fizycznych, których uczymy się już podczas pierwszych lekcji tego przedmiotu. Jego znajomość przydaje się również później, zarówno podczas rozwiązywania zadań dotyczących samego ruchu, jak i odkrywania kolejnych działów fizycznych.

Jak obliczyć przyspieszenie ?

Aby obliczyć przyspieszenie, warto wiedzieć, czym ono tak właściwie jest. Zgodnie z definicją stanowi ono wektorową wielkość fizyczną określającą zmianę wektora prędkości w czasie (informuje ona głównie o tym, jak szybko zmienia się ta prędkość). Przyspieszenie w fizyce znaczy więc dokładnie to samo, co w języku mówionym.

Wzór na przyspieszenie pojawia się w wielu zadaniach fizycznych ze względu na fakt, że ruch jednostajny w przyrodzie jest bardzo rzadki, a większość ciał porusza się ze zmienną wartością prędkości.

Przyspieszenie o wektorze skierowanym przeciwnie do zwrotu prędkości ruchu jest nazywane opóźnieniem. W takiej sytuacji prędkość maleje, więc ciało zaczyna poruszać się wolniej.

Jednostka przyspieszenia

Jednostką przyspieszenia w układzie SI jest metr na sekundę podniesioną do potęgi drugiej. Takie oznaczenie określa sytuację, w której prędkość zmienia się o jeden metr na sekundę. Oczywiście, jednostki mogą przyjmować zupełnie różne formy, od kilometra na godzinę, z którym spotykamy się na co dzień, aż po wszelkie modyfikacje, takie jak na przykład centymetr na minutę lub decymetr na godzinę. Podstawową jednostką jest jednak metr na sekundę i zwykle rozwiązania zadań należy podawać właśnie w takiej formie. W innym przypadku mogą być one uznane za niedokończone, pomimo faktu, że treść zadania wymagała zamiany jednostki podstawowej na inną jednostkę podczas wykonywania samych obliczeń.

Jak zamienić jednostki w taki sposób, aby uzyskany wynik można było przedstawić w metrach na sekundę? Jest to stosunkowo łatwe i wymaga jedynie znajomości podstawowych jednostek, czyli tego, ile sekund mieści się w minucie lub godzinie oraz ile metrów to kilometrów (i tak dalej). Po zamianie wszystkich jednostek na te podstawowe powinieneś uzyskać ułamek, który następnie można skrócić i w ten sposób uprościć. W przypadku samochodu o różnicy prędkości (ΔV) wynoszącej 50km/h wygląda to następująco:

50km/h = 50 x 1000 m/3600 s = około 13, 88 m/s

Taka wartość nadaje się do podstawienia do klasycznego wzoru na przyspieszenie, dzięki czemu uzyskaną jednostką będzie docelowy m/s2. W przedstawiony sposób zamienia się również wszystkie inne wartości w fizyce, których jednostki utrudniają wykonanie obliczeń lub muszą zostać sprowadzone do jednostek podstawowych.

Przyspieszenie – wzór na przyspieszenie

Wzór na przyspieszenie wygląda w następujący sposób:

wzór na przyspieszenie

Literą “a” określa się przyspieszenie, a litera ,,t” to czas, w którym dokonała się zmiana prędkości. Wspomnianą zmianą prędkości jest natomiast  ΔV, czyli różnica prędkości końcowej i początkowej. Tak więc jeśli samochód na początku stał i jego prędkość wynosiła 0, a po 2 sekundach rozpędził się do prędkości 50 km/h, a=50km/h / 2s. Poszczególne wartości należy sprowadzić do takich samych jednostek. W tym przypadku godziny należy zamienić na sekundy, a kilometry na metry zgodnie z omówioną zasadą. Wówczas uzyskane przyspieszenie będzie gotową odpowiedzią w podstawowej jednostce z układu SI.

Tak uzyskane przyspieszenie może być następnie wykorzystywane podczas wykonywania bardziej skomplikowanych obliczeń, takich jak wyznaczanie wartości ruchu prostoliniowego jednostajnie przyśpieszonego. Wówczas pod literkę ,,a” w gotowym wzorze można podstawić wzór na przyspieszenie i uprościć poszczególne jednostki lub wykorzystać gotową wartość, jeśli już ją znamy.

Wektorowy wzór na przyspieszenie

Wyznaczyć wektorowy wzór na przyspieszenie możemy w taki sposób:
wektorowy wzór na przyspieszenie

Symbol przyspieszenia

Symbolem fizycznym przyspieszenia jest mała litera ,,a”, której nie wolno mylić z jej dużym odpowiednikiem. ,,A” oznacza bowiem Amper, czyli wartość pojawiającą się nie w kinematyce, a w elektrostatyce, czyli zupełnie innym dziale fizyki.

Symbol ,,a” jest niezmienny i pojawia się nie tylko w samym wzorze na przyspieszenie, lecz także wielu innych wzorach bazujących na tej wartości. Często do wykonania konkretnego zadana potrzebne jest bowiem podstawienie wzoru na przyspieszenie w miejsce litery ,,a”, dzięki czemu będzie możliwe zastosowanie danych podanych w treści polecenia.

Pytania o przyspieszenie:

Co nazywamy przyspieszeniem ?

Przyspieszenie to, najprościej mówiąc, zmiana prędkości ciała pozostającego w ruchu na przestrzeni konkretnego czasu. Może to być zarówno wzrost tej prędkości, jak i jej spadek.

Czy przyspieszenie może być ujemne?

Z fizycznego punktu widzenia i zgodnie z samą definicją przyspieszenie ujemne, czyli ruch opóźniony w dalszym ciągu jest przyspieszeniem. Leksykalnie może się to wydawać dosyć nielogiczne, jednak, pomimo tego faktu, jest to to samo zjawisko fizyczne różniące się jedynie zwrotem. Jeśli obliczenia wyjdą na minusie, a z treści zadania nie wynika, że ciało wcale nie zwolniło, nie jest to błąd, a jedynie sytuacja, w której następuje wytracanie prędkości, czyli ruch opóźniony.

Dodaj komentarz

Edukacja i psychologia, Newsy

Egzamin ósmoklasisty 2021

Egzamin ósmoklasisty 2021 będzie miał zmienioną datę, formułę oraz zostaną wprowadzone zmiany ze względu na pandemię. Zostanie on przeprowadzony na podstawie nowych wymagań egzaminacyjnych. Sprawdź jakie zmiany czekają ósmoklasistów! Kiedy...

Czytaj dalej →
Edukacja i psychologia, Język polski

Zasady ortograficzne

Język polski nie jest językiem łatwym do nauczenia nawet dla nas – osób posługujących się nim na co dzień, urodzonych w Polsce, uczących się w polskich szkołach. Ilość zasad ortograficznych...

Czytaj dalej →
Edukacja i psychologia

Gotowe dedykacje do książki dla dziecka

26 czerwca kończy się rok szkolny 2019/2020. To ostatni dzwonek, aby przygotować dla uczniów upominki z okazji zakończenia roku szkolnego. W tym wpisie publikujemy różnorodne gotowe dedykacje dla dzieci i...

Czytaj dalej →
Edukacja i psychologia

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne to jeden z rodzajów terapii pedagogicznej, o której więcej przeczytasz w naszym poprzednim artykule. Maluchy w wielu szkolnym stają przed ogromną ilością wyzwań. Każdego dnia uczą się nowych...

Czytaj dalej →
Zakupy

Najlepsze piaskownice dla dzieci

Niezliczone pokolenia dzieci wychowały się spędzając letnie dni grzebiąc radośnie w piasku. Mody na zabawy przemijają, ale ta jedna od dziesiątek lat jest niezmienna. Piaskownice dla dzieci to idealne miejsce...

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo
Enable registration in settings - general