Czy po wystawieniu ocen trzeba chodzić do szkoły? Uczniowie powinni uważać. Wagary mogą się źle skończyć

Zwykle w połowie czerwca sytuacja związana z ocenami kocowymi i klasyfikacją jest już rozstrzygnięta i ostatnie dni roku szkolnego upływają w luźniejszym trybie. Teoretycznie w szkołach nadal trwają zajęcia, ale w praktyce uczniowie rzadko uczą się czegoś nowego, a nauka zwykle nie wygląda już normalnie. Dlatego pojawia się często pytanie, czy po wystawieniu ocen trzeba chodzić do szkoły. Sprawdzamy zatem, jak to wygląda w praktyce i czy frekwencja po wystawieniu ocen się liczy.

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Nie ma żadnych prawnych przesłanek, które pozwalałby uczniom nie uczęszczać na zajęcia po wystawieniu ocen.
  • Ostateczna decyzja w kwestii stopni zostaje podjęta na radzie pedagogicznej, do tego czasu wszystko może się jeszcze zmienić.
  • Nauczyciele nawet po wystawieniu ocen mają prawo prowadzić normalne zajęcia, wprowadzać nowe tematy i przede wszystkim standardowo sprawdzają listę obecności.

Czy po wystawieniu ocen trzeba chodzić do szkoły?

Ostatnie tygodnie roku szkolnego są zawsze dla uczniów szczególnie dużym wyzwaniem i wiążą się z ogromnym wysiłkiem. To czas, kiedy wszyscy starają się poprawiać oceny nie tylko po to, aby uzyskać promocję do następnej klasy, ale także dlatego, aby móc cieszyć się jak najlepszymi wynikami na świadectwie. Nic zatem dziwnego, że w chwili gdy przychodzi już upragniony moment wystawienia ocen i koniec ze sprawdzianami dzieci zaczynają już żyć myślą o zbliżających się wakacjach.

Zgodnie z zasadami jednak ostatnia, klasyfikacyjna rada pedagogiczna odbywa się zazwyczaj około 10-12 dni przed oficjalnym zakończeniem roku. Do tego czasu muszą być już wystawione wszystkie oceny – zarówno z przedmiotów, jak i z zachowania, a także powinny zostać rozstrzygnięte wszystkie problematyczne kwestie związane z frekwencją ucznia. Nauczyciele wraz z dyrekcją podczas wspomnianej rady dyskutują, a następnie podejmują odpowiednie decyzje i zatwierdzają przyjęte wnioski. Teoretycznie więc po końcowej radzie już nic w kwestii stopni i klasyfikacji nie powinno się zmienić, ale nadal – do ostatniego dnia przed zakończeniem roku – w szkołach odbywają się lekcje.

W teorii obecność na zajęciach, które mają miejsce po wystawieniu ocen, jest wciąż obowiązkowe i każdy nauczyciel ma prawo wówczas wprowadzać kolejne tematy i standardowo prowadzić lekcje. W praktyce jednak rzadko tak to wygląda. Zazwyczaj po ostatniej radzie pedagogicznej, kiedy sytuacja jest już jasna, frekwencja w każdej klasie znacząco spada. Jednak na pytanie, czy po wystawieniu ocen trzeba chodzić do szkoły, odpowiedź może być tylko jedna – tak. Przypomnijmy, że zgodnie z prawem oświatowym na dzieciach do 18. roku życia spoczywa obowiązek szkolny i każdą nieobecność muszą wytłumaczyć rodzice/opiekunowie. W żadnym artykule ustawy ani w żadnym statucie szkolnym nie znajdziemy formalnego przyzwolenia na to, aby uczeń mógł opuszczać zajęcia po otrzymaniu ocen, nawet jeśli są one prowadzone w nieco “luźniejszy” sposób. Dotyczy to również osób pełnoletnich, które wciąż uczą się w szkołach.

Sprawdź: Bon turystyczny 2022. To już ostatnie chwile na skorzystanie! Oto lista najpopularniejszych atrakcji

Czy po wystawieniu ocen liczy się frekwencja?

Jak już wyżej wspomniano, podczas końcoworocznej rady pedagogicznej omawia się nie tylko kwestie związane z ocenami, ale także te dotyczące frekwencji. Powszechnie przyjęło się przekonanie, że każdemu uczniowi grozi nieklasyfikowanie (brak promocji do następnej klasy, jeśli z różnych przyczyn – uzasadnionych bądź nie – nie uczestniczył w przynajmniej połowie zajęć z danego przedmiotu. Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z zasadami nie jest to do końca słuszne zdanie. Aby nie zostać klasyfikowany, trzeba nie tylko opuścić ponad 50% lekcji, ale także nie mieć wystarczającej liczby ocen (lub nie zaliczyć wszystkich najważniejszych prac klasowych), które umożliwiałyby wystawienie pozytywnego stopnia na koniec.

Uczeń, który otrzymał już ocenę końcową, wie już, że został klasyfikowany i niska frekwencja nie zagraża jego przejściu do następnej klasy. Dlatego też po radzie pedagogicznej tak wiele osób przestaje uczęszczać w lekcjach, chociaż formalnie wciąż jeszcze mają taki obowiązek. Nauczyciele w tym czasie normalnie sprawdzają listę i rejestrują każdą ewentualną nieobecność. Ale czy frekwencja liczy się po wystawieniu ocen?

Niestety żadne przepisy nie regulują dokładnie tej kwestii, teoretycznie informacje o frekwencji nadal są gromadzone, ale rzeczywiście często bywa tak, że z tytułu tych nieobecność pod koniec roku nie są wyciągane żadne konsekwencje. Trzeba jednak być ostrożnym, ponieważ nie w każdej placówce musi tak być. Na niektórych forach da się znaleźć komentarze mówiące o tym, że w wyjątkowych przypadkach nauczyciele mogą zwołać dodatkową radę i raz jeszcze przyjrzeć się frekwencji i ocenom ucznia.

Zobacz: Uczniowie nie wrócą do szkół 1 września! Jest decyzja ministerstwa, termin rozpoczęcia roku przesunięty

Czy po wystawieniu ocen nauczyciel może zmienić ocenę?

Po wystawieniu ocen, nim odbędzie się ostatnia rada, nauczyciel wciąż jeszcze może zmieć swoją decyzję odnośnie do oceny – niezależnie od tego, czy zamierza ją podnieść czy obniżyć. Po zatwierdzeniu wszystkich ustaleń na radzie, zazwyczaj oceny nie podlegają już zmianie (chyba że w jakimś wyjątkowym trybie, ale to zapewne kwestia indywidualna). Nie oznacza to jednak, że nauczyciel na zajęciach nie może wprowadzać nowych zagadnień i kolejnych tematów, które przydadzą się w kolejnej klasie.

Sprawdź: Podwyżki dla nauczycieli od lipca 2023? Takie kwoty mają pojawić się na kontach

Rodzice pytają, czy trzeba chodzić do szkoły po wystawieniu ocen

Czy frekwencja liczy się po wystawieniu ocen?

Teoretycznie lekcje odbywają się wówczas normalnie, nauczyciele sprawdzają listę, co oznacza, że gromadzą też informacje o frekwencji. W praktyce jednak często nie jest ona już brana pod uwagę, ale nadal uczeń powinien chodzić na zajęcia (w szczególnych przypadkach może bowiem dojść do zmiany ocen).

Czy po radzie pedagogicznej liczy się frekwencja?

Lekcje, które odbywają się po ostatniej radzie pedagogicznej są w teorii zupełnie normalnymi zajęciami. Nauczyciele mogą wprowadzać nowe zagadnienia, sprawdzają listę obecności i monitorują, kto przychodzi na zajęcia, a kto nie. Ale to podczas rady zatwierdza się nie tylko oceny, ale także klasyfikację, w związku z czym po jej zakończeniu w tej kwestii raczej nic nie powinno się zmienić. Uczniowie jednak wciąż mają obowiązek przychodzić do szkoły i warto o tym pamiętać, ponieważ w skrajnych, indywidualnych przypadkach może się zdarzyć, że decyzje podjęte na radzie zostaną zmienione.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo