Jakie przedmioty liczą się do średniej w 8 klasie? Sprawdź, jak ją obliczyć

Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. Ósmoklasiści czekają nie tylko na egzaminy końcowe i wyniki z nich, ale także na świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Który uczeń dostanie świadectwo z paskiem? Czy oceny z plastyki i muzyki wliczają się do średniej? Jakie przedmioty liczą się do średniej w 8 klasie? Podpowiadamy, jak wygląda liczenie średniej w ósmej klasie.

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Rozróżniamy dwa typy klasyfikacji szkolnej: roczną i końcową (obejmującą dany etap edukacji).
 • Plastyka, muzyka i technika wliczają się do średniej w 8 klasie.
 • Średnia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ma wpływ na rekrutację do szkoły średniej.

Liczenie średniej w ósmej klasie. Jakie przedmioty liczą się do średniej w 8 klasie 2022?

Aby odpowiedzieć na pytanie, jakie przedmioty liczą się do średniej w 8 klasie, wyjaśnijmy, że rozróżniamy dwa typy klasyfikacji szkolnej: roczną i końcową. Oba te terminy definiuje ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dokument ten mówi, że:

 • klasyfikacja roczna to podsumowanie osiągnięć ucznia oraz ustalenie ocen z zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym,
 • klasyfikacja końcowa obejmuje roczne oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny z obowiązkowych zajęć, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu.

Przedmioty na świadectwie 8 klasy 2022. Jakie przedmioty liczą się do średniej w 8 klasie?

Klasyfikacja uczniów klas ósmych jest klasyfikacją końcową, ponieważ kończą oni pewien etap edukacji. Oznacza to, że na świadectwie ukończenia szkoły pojawią się zarówno oceny z przedmiotów, które uczeń realizował w ostatnim roku szkoły, jak i w latach wcześniejszych. Mowa o takich przedmiotach jak plastyka, muzyka czy technika. Te oceny również mają wpływ na to, jaka będzie średnia danego ucznia.

Jak obliczyć średnią w 8 klasie?

Kiedy już znamy oceny ze wszystkich przedmiotów, również tych zakończonych w poprzednich latach (jak muzyka czy technika), średnią liczy się tak samo jak w każdej innej klasie. Wystarczy zsumować wszystkie oceny z poszczególnych przedmiotów, a następnie uzyskaną sumę podzielić przez liczbę przedmiotów.

Sprawdź: Czy przyroda liczy się do średniej w 8 klasie?

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Za co przyznaje się punkty?

Średnia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jest o tyle ważna, że może mieć ona wpływ na to, czy uczeń dostanie się do wymarzonej szkoły średniej. Przypomnijmy, jakie rzeczy bierze się pod uwagę podczas rekrutacji do liceów i techników.

 1. Wynik z egzaminu ósmoklasisty. Każdy uczeń może otrzymać maksymalnie 100 punktów za ten egzamin – 35 punktów za test z języka polskiego, 35 punktów za test z matematyki oraz 30 punktów za test z nowożytnego języka obcego. Punkty procentowe przelicza się na punkty, mnożąc wynik przez 0,35 w przypadku języka polskiego i matematyki i 0,30 w przypadku języka obcego.
 2. Oceny z czterech przedmiotów na świadectwie końcowym. Mowa o ocenach z języka polskiego, matematyki oraz dwóch innych przedmiotów w zależności od tego, jakie są brane pod uwagę podczas rekrutacji w danej szkole średniej. Oceny przelicza się w następujący sposób:
  – za 6 (celujący) – 18 punktów,
  – za 5 (bardzo dobry) – 17 punktów,
  – za 4 (dobry) – 14 punktów,
  – za 3 (dostateczny) – 8 punktów,
  – za 2 (dopuszczający) – 2 punkty.
 3. Świadectwo z wyróżnieniem, czyli z tzw. paskiem. Uczeń ze średnią ocen z klasyfikacji końcowej powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobrym zachowaniem może liczyć na kolejne 7 punktów podczas rekrutacji do szkoły średniej.
 4. Szczególne osiągnięcia, np. tytuł finalisty w konkursie kuratoryjnym. W tej kategorii punktów uczniowi można przyznać ich maksymalnie 18.
 5. Aktywność na rzecz innych, np. wolontariat. Za tego typu działania uczeń może otrzymać 3 punkty.

W czasie rekrutacji do szkoły średniej uczeń może otrzymać maksymalnie 200 punktów.

Sprawdź: Podziękowania i życzenia dla nauczyciela na koniec roku

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2022/2023. Szczegółowy harmonogram

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Oto najistotniejsze daty:

 • od 16 maja do 20 czerwca 2022 – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły,
 • od 24 czerwca do 12 lipca 2022 – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować,
 • 19 lipca 2022 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • od 19 lipca do 25 lipca 2022 – termin potwierdzenia woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
 • 26 lipca 2022 r.ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Sprawdź: Absencja szkolna – definicja, rodzaje, normy

Źródła:

Dodaj komentarz

4 komentarzy: Jakie przedmioty liczą się do średniej w 8 klasie? Sprawdź, jak ją obliczyć

 1. Witam. No a co z przyrodą??? Gdyby nie trójka z przyrody u mojego dziecka-bardzo wymagający nauczyciel, córa miałaby pasek.

  • Niech poprawi inną ocenę to będzie miała czerwony pasek, przyrody już nie poprawi

   • No tak, jak zwykle wina wymagającego nauczciela

    • Tylko ksiądz nas może uratować! 6 z religii załatwia sprawę 😉

     Koniec roku szkolnego

     Jaka średnia na czerwony pasek?

     Zakończenie pierwszego semestru to pierwsze większe podsumowania dotychczasowych osiągnięć w nauce. Stopnie wystawione na 1 semestr nie tylko informuje o postępach w zdobywaniu wiedzy, ale także pozwala dowiedzieć się, czy...

     Czytaj dalej →
     Koniec roku szkolnego

     Czy przyroda liczy się do średniej w 8 klasie?

     Zakończenie roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. To szczególnie stresujący moment dla ósmoklasistów. Uczniowie kończący szkołę podstawową czekają nie tylko na oceny i wyliczenie ostatecznej średniej, ale także na wyniki...

     Czytaj dalej →
     Koniec roku szkolnego

     Jak obliczyć średnią na koniec roku?

     Ostatnie tygodnie roku szkolnego są dla uczniów zawsze szczególnie intensywne. Szczególnie dla tych, którzy starają się o poprawę ocen czy zdobycie świadectwa z czerwonym paskiem. Uzyskanie odpowiednio wysokich stopni ze...

     Czytaj dalej →
     Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
     Logo
     Enable registration in settings - general