Czy przyroda liczy się do średniej w 8 klasie?

Zakończenie roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami. To szczególnie stresujący moment dla ósmoklasistów. Uczniowie kończący szkołę podstawową czekają nie tylko na oceny i wyliczenie ostatecznej średniej, ale także na wyniki egzaminów. Wszystkie te czynniki będą bowiem brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich. Ze względu na liczne zmiany w systemie edukacji czasami pojawia się wątpliwość, które przedmioty są wliczane. Czy przyroda liczy się do średniej w 8 klasie?

Oceny na świadectwie 8 klasy 2022

Koniec roku już za pasem, co oznacza, że większość ocen powinna być już wystawiona. Zazwyczaj do czasu ostatniej, klasyfikacyjnej rady pedagogicznej wciąż można jednak wprowadzać pewne poprawki w ostatecznych stopniach. Rada z kolei odbywa się zwykle między 10 a 15 czerwca, ale konkretna data zależy od danej szkoły.

Najwięcej stresu w związku z wystawianiem ocen końcowych z pewnością towarzyszy uczniom klas ósmych. Od stopni, które pojawią się na świadectwie zależy w dużej mierze to, do jakiej szkoły pójdą od września. Podczas rekrutacji brane są bowiem pod uwagę nie tylko wyniki egzaminów, ale także średnia ocen, a poszczególne stopnie z przedmiotów przeliczane są na punkty, które wchodzą do ogólnej puli. Oceny liczy się następująco:

  • za 6 (celujący) – 18 punktów,
  • za 5 (bardzo dobry) – 17 punktów,
  • za 4 (dobry) – 14 punktów,
  • za 3 (dostateczny) – 8 punktów,
  • za 2 (dopuszczający) – 2 punkty.

Aktualny system edukacji w szkołach podstawowych zakłada, że niektóre przedmioty nauczane są tylko przez 2-3 lata, a potem się kończą. Z tego względu część uczniów nie ma pewności, które oceny ostatecznie pojawią się na świadectwie.

[…] na oceny końcowe składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych w szkole danego typu. Końcowe oceny klasyfikacyjne są wpisywane na świadectwie ukończenia szkoły danego typu.gov.pl

Wątpliwości dotyczą takich przedmiotów jak muzyka, plastyka czy technika, a także przyrody. Uczniowie w ósmych klasach nie uczestniczą już w tych lekcjach i dlatego nie wiedzą, czy znajdą się one na świadectwie. Jak wynika jednak z komunikatu MEiN, na świadectwie wpisywane są również stopnie z przedmiotów zakończonych na poprzednich etapach edukacji.

Sprawdź: Jak rozpoznać małego geniusza? 4 oznaki, że dziecko jest nad wyraz inteligentne

Czy przyroda liczy się do średniej w 8 klasie?

Ze względu na to, że zmiana systemu na 8-letnią podstawówkę i 4-letnie liceum nastąpiła dosyć nagle, wprowadziła do szkół mnóstwo zamieszania. Trudno wyszukać sprawdzone informacje w tym zakresie – aktualnie nauka przyrody odbywa się tylko w czwartej klasie, ale uczniowie, którzy rozpoczęli naukę jeszcze starym systemem, uczestniczyli w niej dłużej. Wszystko wskazuje jednak na to, że na świadectwie po 8 klasie powinna znaleźć się również ocena uzyskana z przyrody, w związku z czym będzie się również liczyć do średniej.

[…] nie należy dopisywać na świadectwie zajęć komputerowych oraz historii i społeczeństwa – uczeń realizował w VIII klasie odpowiednio informatykę, historię oraz wiedzę o społeczeństwie, z których to obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał oceny.gov.pl

Zobacz też:

Dodaj komentarz

Niemowlę, Karmienie niemowląt

Czy piwo Karmi wpływa na laktację?

Piwo Karmi i bardziej obfita laktacja Pierwszą rzeczą jaką usłyszałem od mojej mamy gdy ta dowiedziała się o tym blogu było: Koniecznie napisz o odgazowanym Karmi, które wpływa na laktację....

Czytaj dalej →
Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo