Czy zerówka jest obowiązkowa 2023/2024? W jakim wieku dziecko idzie do zerówki?

Rozpoczęcie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej do dla każdego dziecka (oraz jego rodziców) niezwykły i przełomowy moment. Uczęszczanie na zajęcia to tak naprawdę pierwsze poważne obowiązki w życiu i czas, kiedy maluch zaczyna dojrzewać. Zgodnie z polskim prawem do szkoły idą dzieci w wieku 7 lat, pod pewnymi warunkami do pierwszej klasy mogą być kierowane także sześciolatki. Jak wygląda kwestia przygotowania przedszkolnego? Czy zerówka jest obowiązkowa w nadchodzącym roku 2023/2024? Czy dziecko musi chodzić do zerówki? Kiedy zapisać dziecko do zerówki?

Najważniejsze w poniższym artykule:
 • Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą o Prawie oświatowym dzieci w wieku 6 lat są objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.
 • Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Jeśli dziecko kończy 6 lat w grudniu 2022, to musi zacząć naukę w zerówce od września 2022.
 • Do zerówki mogą pójść również 5-latki. Jest to jednak całkowicie uzależnione od decyzji rodziców i nie jest obowiązkowe.

Zerówka – od kiedy? Czy zerówka jest obowiązkowa dla 5-latków?

Wedle obecnie obowiązującego prawa podyktowanego zapisami ustawy Prawo oświatowe dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Może ono mieć miejsce w przedszkolach, szkołach podstawowych lub oddziałach przedszkolnych. Co do zasady dzieci 7-letnie powinny rozpocząć edukację w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek […] rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.Art. 31. Ustawy o Prawie oświatowym

Jednak obowiązujące przepisy pozostawiają otwartą furtkę również dla rodziców i ich pociech, które ukończyły 6 lat i chciałyby już pójść do szkoły. Wówczas takie dziecko może rozpocząć naukę, ale jedynie na wniosek rodziców. Poza wnioskiem powinna zostać spełniona jedna z przesłanek: posiadanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, pod którą podlega przedszkole dziecka o spełnionych warunkach dla rozpoczęcia nauki lub korzystanie przez pociechę w roku poprzedzającym pierwszy rok szkolny z wychowania przedszkolnego.

Z przytoczonych unormowań prawnych w sposób jasny wynika, że obowiązek uczęszczania do zerówki leży jedynie na dzieciach 6-letnich. 5-latki mogą więc dobrowolnie zostać zapisane do zerówki poprzez złożenie pisemnego wniosku rekrutacyjnego przez ich rodziców. Zatem odpowiedź na pytanie, czy 5-latek może iść do zerówki jest jak najbardziej twierdząca. Dziecko w tym wieku ma prawo odbywać nauczanie przedszkolne. Kiedy jednak nie zdecydujemy się, aby to dziecko w przyszłym roku, jako 6-latek poszło do pierwszej klasy, to będzie miało ono obowiązek po raz kolejny odbyć naukę w zerówce.

Sprawdź: Czym są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Zerówka: od ilu lat? Kiedy dziecko idzie do zerówki?

Edukacja zerowa ma za zadanie wykształcić w dziecku umiejętność odnalezienia się w grupie, rozwinąć je emocjonalnie oraz społecznie. To czas, kiedy dziecko jest przygotowywane do rozpoczęcia nauki. Na tym etapie uczy się: pisać, czytać, rysować i malować.

Obecnie zerówka jest obowiązkowa dla dzieci w wieku lat sześciu. Roczne przygotowanie przedszkolne może odbywać się w: przedszkolach, szkołach podstawowych lub oddziałach przedszkolnych. Kiedy nasz 6-latek nie wydaje nam się być gotowym na rozpoczęcie pierwszej klasy w wieku lat 7, możemy złożyć wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego i pozostawić dziecko w „zerówce” na kolejny roku. Takie posunięcie będzie jednak wymagało otrzymania odpowiedniej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Czy 6-latek musi chodzić do przedszkola?

Rodzice mają wybór, czy ich pociechy będą odbywać obowiązkową edukację przedszkolną w szkole czy w przedszkolu. Gdy wybierają zerówkę w przedszkolu, muszą mieć świadomość, że życie ich dziecka będzie przebiegać w rytmie przedszkolnym. Maluch będzie pod opieką wychowawczyń pomiędzy godzinami 8-16, będzie jadł posiłki z młodszymi dziećmi i wspólnie z nimi spędzał czas bawiąc się. Kilka godzin dziennie zostanie mu zorganizowanych na „dorosłe” zajęcia, podczas których będzie rozwijał swoje umiejętności czytania, pisania, malowania, rysowania, wycinania i twórczego myślenia.

Zerówka w szkole odbywa się w zupełnie innym rytmie. Tutaj zajęcia mają miejsce w szkolnych klasach, a po nich dziecko trafia do świetlicy. Tam może odrobić lekcje, pouczyć się lub pobawić z innymi, często starszymi dziećmi. Czasami ma również możliwość uczestniczenia w zajęciach kreatywnych. To propozycja dla dzieci, które po prostu w naturalny sposób wyrosły z przedszkolnego rygoru lub dla malucha, który w tej samej szkole ma starsze rodzeństwo, kuzynostwo lub przyjaciół.

Sprawdź: Co to są głoski?

Czy 5 latek może iść do zerówki?

Tak, pięcioletnie dziecko może iść do zerówki. Jest to jednak dobrowolne i zależy tylko od rodziców. 5-latkowi przysługuje prawo do uczęszczania na “szkole zajęcia” w klasie 0.

Zobacz: Nauka zdalna po 9 stycznia zostanie przedłużona? “Wszystkie scenariusze są możliwe”

Zerówka w domu – czy to możliwe?

Musimy wiedzieć, że alternatywą dla klasycznej edukacji szkolnej i przedszkolnej jest prowadzenie edukacji domowej. Domowym nauczycielem może stać się: rodzic, opiekun prawny lub osoba wskazana przez rodziców lub prawnych opiekunów. Takie osoby nie muszą posiadać żadnych specjalnych uprawnień, kursów, szkoleń ani ukończonej szkoły wyższej.

Gdy decydujemy się na posłanie naszego dziecka do szkoły w wieku 6 lat, a przed tym czasem chcemy mu zorganizować naukę przedszkolną w domu, to zasadniczo nie musimy tego faktu nigdzie zgłaszać, ponieważ na tym etapie zerówka jeszcze nie jest obowiązkową. Kiedy natomiast chcemy rozpocząć naukę z dzieckiem w klasycznym trybie, a wiec kiedy to skończy 6 lat, to pierwszym krokiem, który powinniśmy zrobić jest udanie się do poradni psychologiczno-pedagogicznej po opinię, w której pracownik określi, czy nasza pociecha może uczyć się w trybie domowym. Dokumenty składa się w “zerówce”, do której nasze dziecko zostało przyjęte. Usługa jest bezpłatna, a na decyzję czeka się do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletu papierów.

Sprawdź: Nauka hybrydowa 2021 to zdaniem ministra Czarnka dobre rozwiązanie. Co na to rodzice?

Rodzice pytają, czy zerówka jest obowiązkowa 2023/20242

Zerówka: czy jest obowiązkowa?

Zerówka jest obowiązkowa dla wszystkich 6-latków. Zostają objęte obowiązkiem z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończą 6 lat (przykład: jeśli dziecko kończy 6 lat w grudniu 2023, to do zerówki musi pójść od września 2023).

Zerówka ile lat? Kiedy do zerówki?

Obowiązkowo do zerówki muszą pójść dzieci, które kończą w danym roku 6 lat. Do zerówki mogą zostać zapisane również dzieci 5-letnie, jeśli taką decyzję podejmą rodzice – wówczas do pierwszej klasy mogę pójść w wieku 6 lat pod warunkiem otrzymania odpowiednich opinii.

W jakim wieku do zerówki?

Mogą do niej również uczęszczać 5-latki, jest to jednak dobrowolny wybór rodziców. Zerówka obowiązkowa jest natomiast dla wszystkich dzieci 6-letnich.

Czy 5 latek musi iść do przedszkola?

Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, ale nie mają takiego obowiązku. Co oznacza, że 5-latek nie musi iść do przedszkola.

Który rocznik idzie do zerówki w 2023?

W 2023 roku do zerówki pójdą dzieci, które w tym roku kończą 6 lat (niezależnie od miesiąca urodzenia), a więc urodzone w 2017 roku.

Rocznik 2017 kiedy do zerówki?

Rocznik 2017 powinien rozpocząć naukę w zerówce od września 2023 roku.

Dodaj komentarz

4 komentarzy: Czy zerówka jest obowiązkowa 2023/2024? W jakim wieku dziecko idzie do zerówki?

 1. Zerówka w przedszkolu czy w szkole?

  JEstem mama 5 latki i mam dylemat….
  zostawić ją w zerówce w przedszkolu czy dać do szkoły…..
  Z jednej strony zostawiłabym w przedszkolu bo młodszy od wrzesnia zacznie i byłoby mu łątwiej z siostra przynajmniej na poczatku, a z drugiej kusi mnie zerowka w szkole….
  i tak jako 6- latka pojdzie do 1 klasy
  Jakie jest wasze zdanie…..

  • Aneczka musisz sama zdecydwac co jest dla Ciebie i dla niej dobre
   jamoja posłałam do szkoljen zerówki i nie żałuje, ma przygotowanie szkolne, wie co gdzie jest, nie boi sie jak na początku

   a Wojtuś i tak nie bedzie z siostrą, będa w innej grupie, jeden plus przedszkola, ze zaprowadzasz w jedno miejsce

  • Jak masz blisko szkołę i przeszkole i logistycznie jest ok, to zostawiłabym w przedszkolu. Druga sprawa to godziny, bo przedszkole jest czynne zapewne dłużej a w zerówce córka musiałaby pewnie iść na świetlicę, no chyba, że problemu z tym w ogóle nie masz. Dużo zależy też od samego dziecka, moja starsza córka poszła do szkoły jako 7-latka i bała się na początku zostawać doraźnie na świetlicy. Nieśmiała jest i tyle.
   Moja młodsza też z 2008, ale ona jest z grudnia i do szkoły pójdzie mając 5,5r. Koszmar jakiś dla mnie.

  • Zamieszczone przez aneczka1411
   Witam.
   JEstem mama 5 latki i mam dylemat….
   zostawić ją w zerówce w przedszkolu czy dac do szkoły…..
   Z jednej strony zostawiłabym w przedszkolu bo młodszy od wrzesnia zacznie i byłoby mu łątwiej z siostra przynajmniej na poczatku, a z drugiej kusi mnie zerowka w szkole….
   i tak jako 6- latka pojdzie do 1 klasy
   Jakie jest wasze zdanie…..

   Ja będąc na Twoim miejscu na 100% zostawiłabym w przedszkolu.
   Chyba, że ze strony finansowej jest to problem opłacić dwójkę w p-kolu.

  • Ja zostawiam w przedszkolu. Pracuję w szkole i nie wyobrażam sobie tam mojego 5-latka

  • z całą pewnością zostawiam w przedszkolu.
   zresztą ciągle zastanawiam się do jakiej szkoły posłać młodego (bliżej domu czy pracy….)
   pozatym i tak przedszkole ma skrócone czy tego chcę czy nie….

  • Zamieszczone przez goooosia
   z całą pewnością zostawiam w przedszkolu.
   zresztą ciągle zastanawiam się do jakiej szkoły posłać młodego (bliżej domu czy pracy….)
   pozatym i tak przedszkole ma skrócone czy tego chcę czy nie….

   Naprawdę musimy posłać dzieci jako 6-łaski do szkoły? Po doświadczeniach z Dużym z chęcią odroczyłabym ten przykry obowiążek do ukończenia 10 rż co najmniej.
   Z wyborem szkoły nie mam problemu – pójdzie tam gdzie Brat 🙂

  • Zamieszczone przez Bep
   Naprawdę musimy posłać dzieci jako 6-łaski do szkoły? Po doświadczeniach z Dużym z chęcią odroczyłabym ten przykry obowiążek do ukończenia 10 rż co najmniej.
   Z wyborem szkoły nie mam problemu – pójdzie tam gdzie Brat :?)

   no chyba niestety musimy….
   choć ja ciągle się łudzę, że jeszcze coś się w tym temacie zmieni…
   a tak btw słyszałaś o jakieś szkole w “okolicy” wspierającej uzdolnienia (najlepiej matematyczne) dzieci?

  • Zamieszczone przez goooosia
   no chyba niestety musimy….
   choć ja ciągle się łudzę, że jeszcze coś się w tym temacie zmieni…
   a tak btw słyszałaś o jakieś szkole w “okolicy” wspierającej uzdolnienia (najlepiej matematyczne) dzieci?

   Nie za bardzo. Ale 36 na Chopina jest ponoć rewelacyjna i 12 tam chodzą dzieci pracowników polibudy.
   O rozwój w kierunkach ścisłych zadba babcia – emerytowany pedagog.

  • Maja zostaje w przedszkolu u nas chyba nawet nie ma zerówki w szkole
   Będę musiała się dopytać.

  • Zamieszczone przez Bep
   Nie za bardzo. Ale 36 na Chopina jest ponoć rewelacyjna i 12 tam chodzą dzieci pracowników polibudy.
   O rozwój w kierunkach ścisłych zadba babcia – emerytowany pedagog.

   szkoda, że nie nasza babcia 😉
   a o 12, jako tej bliżej pracy 😉 myślałam właśnie. i to pomiędzy nią, a rejonową mam dylemat właśnie (choć skłaniałam się do 12)
   zwłaszcza, że pójdzie tam zapewno kilkoro dzieci z p-la 😉

  • więcej odpowiedzi (30)
 2. zerówka w szkole czy w przedszkolu

  Witam,

  mam dylemat co zrobić z zerówką u mojego synka. Szymon jest z drugiej połowy roku i od września powinien iść do zerówki.
  Wydaje mi się, że jest za mały jeszcze na szkołę a z drugiej strony sporo dzieci z przedszkola z jego grupy jest już zapisane do zerówki szkolnej. Co Wy o tym myślicie?

  • mój syn tez jest z drugiej połowy sierpnia. u nas chyba dzieci zostana w przedszkolu. będę jeszcze dopytywac rodziców bo chce żeby został z tymi z którymi nawiązał przyjaźnie. Generalnie jestem przeciwna zerówce w szkole jak i temu żeby dzieci szybciej zaczynały szkołę. Było dobrze tak jak my szliśmy do szkoły w wieku 7 lat. Teraz to troche szybko. Myślę że jak dziecko zacznie się uczyć w przedszkolu to będzie mu łatwiej i lepiej przygotuje się do rozpoczecia szkoły.

  • My w szkole i do tego ta sama Pani będzie prowadziła ich przez kolejne 3 lata, a to dobrze, bo i dzieci się już przyzwyczaiły, mniejszy stres.

  • halinasuperdziewczyna Dodane ponad rok temu,

   Zamieszczone przez Patataj
   My w szkole i do tego ta sama Pani będzie prowadziła ich przez kolejne 3 lata, a to dobrze, bo i dzieci się już przyzwyczaiły, mniejszy stres.

   Młody przechodzil zerowke w szkole i w przedszkolu.
   wW naszej szkolnej zdecydowanie wiekszy nacisk na nauke. W przedszkolnej byl luz zabawa, spacerki, szlaczki. Teraz jest czytanie, pisanie pojedynczych liter, dzialania w obrebie 10 i rozpoznawanie liczb do 1000.
   Wg. mnie poziom dawnej pierwszej klasy.
   Zagadnienia do przygotowania w domu tez jak dla mnie na wysokim poziomie. Np. Co to jest Konstytucja, Panstwo, prezydent itp.

  • w naszym miasteczku zupełnie inaczej – w szkole luzik a w tych przedszkolnych jest poziom

   chyba bez reguły

  • halinasuperdziewczyna Dodane ponad rok temu,

   Zamieszczone przez rena12
   w naszym miasteczku zupełnie inaczej – w szkole luzik a w tych przedszkolnych jest poziom

   chyba bez reguły

   tak, na to nie ma reguły, kazda szkola ma swoj sposob nauczania

  • Wojtek mój jest z lipca. I o ile pani w przedszkolu jest zdania ze sobie poradzi w zerowce szkolnej z nauka, tak dla mnei emocjonalnie sie nie nadaje, wiec zostaje w przedszkolu. Dodam ze jako 4 latek trafil do grupy 5-latkow i czesc kolegow idzie juz do 1 klasy.
   No i mam porownanie- corka chodzila do szkolnej zerowki, ale ona nadawala sie i emocjonalnie i z nauka tez poradzila.,

  • zerowka w szkole czy w przedszkolu

   Jeśli masz wybór między oddziałem przedszkolnym w szkole a przedszkolem:
   a) Szkoła nie zapewnia regularnych posiłków a jedynie obiad w stołówce, często dostarczany przez firmę cateringową w plastikowych pojemnikach. A są i takie placówki, które nie mają w ogóle stołówek, za to dzieci korzystają bez ograniczeń ze sklepiku szkolnego, żywiąc się głównie czipsami i batonikami. Dziecko nie otrzyma w szkole 4 posiłków o regularnych porach tak jak w przedszkolu.
   b) Gwar na przerwach.
   c) W przedszkolu dzieci myją zęby po każdym posiłku.
   W mojej opinii wybór jest jeden 🙂

  • Też mi się wydaje, że taka opcja z przedszkolem prywatnym jest dużo lepsza.

  • halinasuperdziewczyna Dodane ponad rok temu,

   Zamieszczone przez anita29
   Jeśli masz wybór między oddziałem przedszkolnym w szkole a przedszkolem:
   a) Szkoła nie zapewnia regularnych posiłków a jedynie obiad w stołówce, często dostarczany przez firmę cateringową w plastikowych pojemnikach. A są i takie placówki, które nie mają w ogóle stołówek, za to dzieci korzystają bez ograniczeń ze sklepiku szkolnego, żywiąc się głównie czipsami i batonikami. Dziecko nie otrzyma w szkole 4 posiłków o regularnych porach tak jak w przedszkolu.
   b) Gwar na przerwach.
   c) W przedszkolu dzieci myją zęby po każdym posiłku.
   W mojej opinii wybór jest jeden 🙂

   Ani w przedszkolu zebow nie myli, ani w szkole nie wychodzili na przerwy w zerowce, ani nie mogli korzystac ze sklepiku.

  • Nie wiem jak u Ciebie z doświadczeniami dotyczącymi szkoły i przedszkola, moja chrześnica chodzi do zerówki w przedszkolu i myją zęby. Natomiast z swoich doświadczeń wiem że dzieci mogą korzystać z sklepiku:( niestety.

  • więcej odpowiedzi (5)
 3. zerówka szkolna czy przedszkolna?

  Od kilku dni mam nie lada dylemat czy posłac Sonie do zerówki szkolnej czy zostawić ja jeszcze rok w przedszkolu. W tej chwili jako pieciolatek (ma urodziny w lipcu) jest w starszakach razem z szesciolatkami i realizuje ich program. Mysle, ze gdyby dzieci w jej wieku zostały w jej grupie to pani wybrałaby inna książkę w przyszłym roku…jaka jest Wasza decyzja odnosnie dzieci?

  w dodatku od przyszłego roku chce tez Nadie ( 2 l3m ) umiescic w przedszkolu, moze siostra chocby nawet była w innej grupie wsparła nieco małolatke…

  • eF, jak wiekszosć jego grupy, zostaje w zerówce przedszkolnej.

  • Zamieszczone przez bruni
   eF, jak wiekszosć jego grupy, zostaje w zerówce przedszkolnej.

   Wiktorek również:)

  • Ja wysyłam Kasię do zerówki w szkole.

  • Zamieszczone przez bruni
   eF, jak wiekszosć jego grupy, zostaje w zerówce przedszkolnej.

   Tyśka też.

  • Zamieszczone przez bruni
   eF, jak wiekszosć jego grupy, zostaje w zerówce przedszkolnej.

   u nas analogicznie

  • Nina zostaje w przedszkolu

  • w przedszkolu – korzysci w postaci 8 godzinne opieki i wyżywienia no i znajoma grupa i panie

  • Zamieszczone przez DziuniaP
   Ja wysyłam Kasię do zerówki w szkole.

   Michał też o września wędruje do szkolnej zerówki.

  • kuba zostaje w przedszkolu w zerowce
   a borys bedzie w maluchach wiec choc przez rok beda w jednej placowce razem – i to mnie cieszy NIESAMOWICIE 😀

 4. jak ma wyglądać w przedszkolu zerówka 2009/2010 ?

  w szkołach podstawowych odbywają się spotkania Dyrekcji z rodzicami, nie byłam tam obecna bo nie mam zamiaru posyłać dziecka rok wcześniej do szkoły, wiem że w przyszłym tygodniu ma być takie spotkanie również w przedszkolu
  ale zaniepokoiła mnie pewna wiadomość, a mianowicie
  słyszałam, że zerówka w przedszkolu ma od tego roku wyglądać jakoś inaczej tzn. bez zajęć typu pisanie, liczenie itp.
  Trochę mnie to intryguje, czy ktoś może wie coś więcej na ten temat?

  Olafia

  • Nie wiem, czy wiem więcej, ale według dyrektor naszego przedszkola nie ma programu dla zerówki, bo stara podstawa się przeterminowała, a nowa obejmuje wychowanie przedszkolne, gdzie litery itp juz są w podstawie pierwszej klasy. Natomiast w naszym przedszkolu będzie realizowany program starej zerówki i tyle.

  • Zamieszczone przez kas
   Natomiast w naszym przedszkolu będzie realizowany program starej zerówki i tyle.

   to tak samo jak u nas

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo