Jak spisać dziecko w spisie powszechnym? Śpiesz się, aby uniknąć kary!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 zakończy się już w najbliższy czwartek, 30 września. Do tego dnia każdy może się jeszcze spisać. Czasu zostało już jednak naprawdę niewiele i warto się pośpieszyć, ponieważ za niedopełnienie tego obowiązku przewidywane są kary. Spisane muszą zostać również dzieci. Sprawdź, jak spisać dziecko w spisie powszechnym.

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Spis powszechny potrwa jeszcze tylko kilka dni i zakończy się w najbliższy czwartek.
  • Spisywać się można do 30 września.
  • Niepełnoletnie dzieci muszą zostać spisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
  • Za niedopełnienie obowiązku spisania się lub podanie nieprawdziwych infromacji grożą kary.

Czy trzeba spisać dzieci?

Ogólnopolski spis powszechny rozpoczął się już w kwietniu 2021 roku. Potrwa jeszcze tylko kilka dni i zakończy się w czwartek 30 września. Wzięcie udziału w spisie jest obligatoryjne dla każdego obywatela. Wciąż jeszcze spora grupa Polaków nie dopełniła tego obowiązku.

Najwięcej wątpliwości budzi kwestia, czy dzieci też trzeba spisać. Przepisy mówią jednak jasno, że dzieci – również te niepełnoletnie – objęte są spisem i muszą zostać spisane. Wobec tego często pojawia się pytanie, kto powinien spisać dziecko i tutaj również nie ma wątpliwości – osoby małoletnie muszą być spisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.

Jak spisać dziecko w spisie powszechnym?

Podstawową i jednocześnie obowiązkową formą dokonania spisu jest tzw. samospis internetowy. Formularz z pytaniami trzeba uzupełnić poprzez specjalną aplikację na stronie GUS (https://spis.gov.pl/). Po przejściu do aplikacji trzeba wybrać jedną z dwóch dostępnych opcji uwierzytelniania i logowania – PESEL lub login.gov.pl, czyli profil zaufany bądź bankowość elektroniczna. Do zalogowania potrzebne będzie również unikatowe hasło do konta, które użytkownik ustala samodzielnie przy rejestracji. Osoby, które z różnych powodów nie mogą spisać się za pośrednictwem strony internetowej, mogą to zrobić także telefonicznie. Wystarczy zadzwonić na specjalną, dedykowaną infolinię pod numer: 22 279-99-99, która działa od poniedziałku do soboty od 8:00 do 18:00.

Ostatnia metoda spisu dotyczy osób, które nie spisały się samodzielnie. Zostaną one spisane przez rachmistrzów telefonicznie lub osobiście. Rachmistrzowie mogą się z nami kontaktować sami z numerów: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Nie można odmówić im przekazania danych, jeśli nie spisaliśmy się wcześniej sami, ponieważ grozi za to kara.

Jak spisać dziecko w spisie powszechnym? Osoby nieletnie (do 17. roku życia) powinny zostać spisane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Nie jest jednak konieczne tworzenie dla dziecka osobnego konta. Wystarczy, że podczas wypełniania spisu wpiszemy je w zakładce związanej ze współmieszkańcami. Następnie należy uzupełnić wszystkie podstawowe dane osobowe swoich dzieci (imiona, nazwisko, numer PESEL) oraz określić łączące wszystkich domowników relacje rodzinne. Co ważne, dane w spisie dotyczą stanu obowiązującego na 31 marca 2021 roku.

Spis obejmuje także noworodki i niemowlęta, które na dzień 31 marca 2021 nie otrzymały jeszcze numeru PESEL. Trzeba zaznaczyć wówczas opcję “dziecko bez nadanego numeru PESEL” i wpisać datę urodzenia dziecka. Dane podawane w formularzu bezwględnie muszą odpowiadać dokładnie sytuacji z dnia 31 marca 2021 roku, co znaczy, że dzieci urodzone 1 kwietnia lub później nie powinny zostać uwzględnione w spisie.

Zobacz też: Nauka zdalna to kwestia czasu?

Spis powszechny: co z pełnoletnimi dziećmi?

Zgodnie z informacjami umieszczonymi na oficjalnej stronie GUS wszystkie osoby pełnoletnie powinny samodzielnie uzupełnić spis i odpowiedzieć na zawarte w nim pytania. Dotyczy to więc również dzieci, które ukończyły już 18 lat, ale wciąż mieszkają z rodzicami. Każda osoba powyżej 18. roku życia może już założyć własne konto w serwisie lub osobiście odpowiedzieć na pytania za pośrednictwem infolinii czy w rozmowie z rachmistrzem.

Istnieje także możliwość, aby jedna osoba pełnoletnia na całe gospodarstwo domowe wypełniła formularz za wszystkich pozostałych mieszkańców, oczywiście za ich zgodą. W takim przypadku jedna osoba, najczęściej któreś z rodziców, na swoim osobistym koncie podaje informacje o wszystkich współmieszkańcach, określa relacje rodzinne, a także uzupełnia kwestionariusz mieszkaniowy i osobowy.

Jaka grozi kara za niespisanie się?

Jak wynika z zapisów ustawy za niedopełnienie obowiązku i niespisanie się w terminie do 30 września grożą kary. Odmowa wzięcia udziału (np. gdy zadzwoni do nas rachmistrz, a my nie zgodzimy się na przekazanie mu danych) może skutkować nałożeniem grzywny w wysokości nawet 5 tysięcy złotych. Karę można otrzymać również, jeśli poda się nieprawdziwe informacje, nawet nieświadomie. Może to być grzywna, ale w szczególnych przypadkach nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Rodzice pytają, jak spisać dziecko w spisie powszechnym:

Jak spisać dziecko?

Wszystkie niepełnoletnie dzieci spisują rodzice lub opiekunowie prawni, podczas wypełniania własnego internetowego kwestionariusza, telefonicznie lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Dzieci powyżej 18. roku życia mogą spisywać się samodzielnie.

Czy niepełnoletnie dziecko musi się spisać?

Niepełnoletnie dziecko objęte jest spisem powszechnym, jednak nie musi się spisywać samodzielnie. Robi to za niego rodzic lub opiekun prawny podczas dokonywania własnego spisu.

Od jakiego wieku obowiązuje spis powszechny?

Spis powszechny obowiązuje wszystkich obywateli, niezależnie od wieku, również tych niepełnoletnich. Informacje o dzieciach podaje rodzic lub opiekun prawny w sekcji dotyczącej współmieszkańców, można to zrobić także telefonicznie lub podczas rozmowy z rachmistrzem. Dane muszą odpowiadać stanowi faktycznemu na 31 marca 2021 roku, co znaczy, że dzieci urodzone 1 kwietnia lub później nie powinny być uwzględniane w spisie.

Co zrobić, jeśli spisałem/am się sam/a i nie wpisałem/am pozostałych domowników?

Jeśli osoba pełnoletnia uzupełniła spis bez podawania informacji o innych domownikach, np. dzieciach, niepełnoletnie dzieci mogą zostać jeszcze spisane przez drugiego rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby pełnoletnie natomiast spisują się samodzielnie. Może również dla pewności skontaktować się z infolinią pod numerem 22 279 99 99, aby poprosić o dokładną radę w tej sytuacji.

Źródła:

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo