Wypowiedzenie umowy z przedszkolem prywatnym lub żłobkiem [WZÓR]

Przedszkola i żłobki prywatne to dla wielu rodziców jedyna pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Zwłaszcza, gdy obydwoje rodzice pracują, korzystanie z usług takich instytucji staje się najlepszym rozwiązaniem. Co jednak w sytuacji, gdy dana placówka nie spełnia naszych oczekiwań lub z jakichś przyczyn zostaje zamknięta na czas nieokreślony? Czy możliwe jest szybkie wypowiedzenie umowy z przedszkolem lub żłobkiem? I jak to zrobić?

Wypowiedzenie umowy przedszkole

Każdy rodzic, który zdecydował się na skorzystanie z usług przedszkola lub żłobka na początku współpracy podpisuje z taką instytucją stosowną umowę. Już na tym etapie należy dokładnie zapoznać się z jej zapisami, gdyż to w tym dokumencie zawarte są również informacje na temat tego jak skutecznie rozwiązać umowę z przedszkolem. Oczywiście każda sytuacja jest nieco inna, jednak nie ma wątpliwości co do tego, że obydwie strony mają pełne prawo do tego, aby złożyć wypowiedzenie z przedszkola.

Niezależnie od tego czy rezygnacja z przedszkola prywatnego związana jest z niskim poziomem edukacyjnym danej instytucji, brakiem profesjonalizmu, naszą aktualną sytuacją życiową czy tak jak ma to miejsce ostatnio w związku z pandemią, rodzice mają pełne prawo do podjęcia takiej decyzji. Musimy mieć jednak świadomość tego, że nasze wypowiedzenie umowy z przedszkolem wiąże się ze stratą finansową dla takiego usługodawcy. Dlatego też możemy napotkać na pewien opór ze strony placówki. Jeśli jednak znamy swoje prawa, nie musimy się tym przejmować. Wystarczy tylko złożyć stosowne dokumenty, które pozwolą nam odstąpić od umowy zawartej z tą instytucją.

Wypowiedzenie umowy z przedszkola w trybie natychmiastowym

Bardzo często decyzję o tym, aby nasze dziecko nie uczęszczało dalej do konkretnego przedszkola podejmujemy po dłuższych przemyśleniach. Wówczas możliwe jest złożenie rezygnacji z odpowiednio dużym wyprzedzeniem. Zdarzają się jednak sytuacje nieprzewidziane i nagłe, które w jakimś sensie zmuszają nas do tego, aby złożyć wypowiedzenie umowy o przedszkole w trybie natychmiastowym. Czy zawsze jest to możliwe? I czy każdy z nas może skorzystać z tego swego rodzaju przywileju?

Wszystko zależy w tym przypadku od szczegółowych zapisów umowy dotyczących tej kwestii. To właśnie ten dokument jest podstawą do wszelkiego typu roszczeń z naszej strony, dlatego musimy się z nim dokładnie zapoznać. Warto jednak podkreślić, że w większości przypadków, przedszkola i żłobki umożliwiają natychmiastowe rozwiązanie umowy pod ściśle określonymi warunkami. Podpisywany przez obydwie strony dokument zawiera wyszczególnione przyczyny, które mogą skutkować natychmiastowym odstąpieniem od zawartej umowy.

Zazwyczaj sytuacje, w których możliwa jest rezygnacja z przedszkola bez okresu wypowiedzenia to brak porozumienia w kwestiach wychowawczych lub brak płatności czesnego. Umowy z reguły nie pozwalają na natychmiastowe odstąpienie od nich z powodu zamknięcia placówki z przyczyn niezależnych od nich, takich jak epidemia. Zawsze jednak istnieje szansa na dogadanie się z taką instytucją. Dlatego warto wiedzieć jak napisać wypowiedzenie z przedszkola i jakie argumenty powinno ono zawierać.

Wypowiedzenie umowy przedszkole prywatne – WZÓR

Niezależnie od tego czy składamy wypowiedzenie umowy z przedszkolem z zachowaniem okresu wypowiedzenia czy też w trybie natychmiastowym, powinniśmy wiedzieć co musi zawierać taki dokument. Oczywiście większość z nas na co dzień nie tworzy takich pism, dlatego warto wykorzystać w takiej sytuacji ze wzoru wypowiedzenia umowy.

Pobierz: Wzór wypowiedzenia umowy z przedszkolem

Jest to dość powszechny dokument, w którym zwykle znajdują się te same informacje. Możemy zatem bez obaw skorzystać z ogólnodostępnych szablonów i po prostu uzupełnić je naszymi danymi. Jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy z przedszkolem wzór można zazwyczaj również otrzymać od samej instytucji. Wystarczy więc podejść do sekretariatu, który powinien mieć gotowe kopie. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości, szablony dostępne w sieci doskonale spełniają swoje zadanie.

Wypowiedzenie żłobek wzór

W przypadku, gdy planujemy złożyć wypowiedzenie umowy żłobka prywatnego, sytuacja wygląda bardzo podobnie jak w przypadku przedszkola. Podstawą do złożenia takiego dokumentu są zapisy podpisanej przez nas umowy, dlatego musimy skrupulatnie zapoznać się z jej zapisami, aby dowiedzieć się ile wynosi okres wypowiedzenia. Albo też czy istnieje możliwość natychmiastowej rezygnacji z usług takiej instytucji.

Pobierz: Wzór wypowiedzenia umowy ze żłobkiem

Wzór wypowiedzenia może wymagać wprowadzenia przez nas pewnych modyfikacji. W większości przypadków tak naprawdę wystarczy jednak tylko uzupełnić odpowiednie dane, aby spełnił swoje zadanie. Oczywiście w większości placówek wzór wypowiedzenia umowy można także dostać w sekretariacie lub poprosić o przekazanie wytycznych dotyczących tego, jak powinien wyglądać taki dokument. A jeśli nie chcemy lub nie możemy tego zrobić, powyższy wzór powinien być jak najbardziej wystarczający.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo