Czy na urlopie macierzyńskim można pracować?

Umowa o pracę daje pracownikowi szereg przywilejów, w tym możliwość płatnego urlopu macierzyńskiego w przypadku urodzenia dziecka. Mimo że na zasiłku macierzyńskim otrzymuje się wysokość całej pensji, wiele mam szuka sposobów na zarobek w tym czasie. Czy na urlopie macierzyńskim można zatem pracować? W tym artykule znajdziesz odpowiedź na to pytanie.

Najważniejsze w poniższym artykule:
  • Będąc na urlopie macierzyńskim, można wykonywać pracę bez utraty zasiłku macierzyńskiego.
  • Najbardziej opłacalnymi formami zatrudnienia są umowa o pracę z innym pracodawcą niż ten, który udzielił urlopu lub umowy cywilno-prawne obojętne czy ze swoim pracodawcą czy z innym.
  • Prawo nie określa wysokości zarobków, jakie można osiągnąć bez ryzyka utraty zasiłku macierzyńskiego.

Komu przysługuje urlop macierzyński?

Urlop macierzyński przysługuje kobiecie zatrudnionej na umowę o pracę, która urodziła dziecko. Nie przysługuje zatem osobie na bezrobociu, urlopie wychowawczym bądź zatrudnionej na umowę cywilno-prawną. Urlop zaczyna się liczyć od dnia urodzenia dziecka i przysługuje odpowiednio w wymiarze:

  • po urodzeniu 1 dziecka – 20 tygodni
  • po urodzeniu 2 dzieci – 31 tygodni
  • po urodzeniu 3 dzieci – 33 tygodnie
  • po urodzeniu 4 dzieci – 35 tygodni
  • po urodzeniu 5 dzieci i więcej – 37 tygodni

Urlop macierzyński to nie tylko prawo, ale i obowiązek. Pracownica musi wykorzystać minimum 14 tygodni obowiązkowego urlopu. Resztę urlopu musi w takim wypadku wykorzystać ojciec dziecka, zawieszając działalność zarobkową. Może też rozpocząć urlop 6 tygodni przed narodzinami dziecka.

Jeśli kobieta zdecyduje się wyłącznie na urlop macierzyński będzie otrzymywać zasiłek w wysokości 100% pensji. Jeśli będzie chciała przejść na dodatkowy urlop zwany rodzicielskim (w wymiarze 32 tygodni lub 34 w przypadku ciąży mnogiej), ma dwie opcje do rozważenia: albo 100% pensji przez pierwsze 20 tygodni a później 60%, albo 80% wysokości pensji przez cały rok bycia z dzieckiem w domu. Z urlopu rodzicielskiego można skorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat i można go brać w 4 częściach.

Zobacz także: Jak sprawdzić czy pracodawca płaci składki ZUS?

Czy na urlopie macierzyńskim można pracować?

Tak, można. I to dodatkowo – można to robić bez wpływu na wysokość udzielanego zasiłku, bez względu na to czy praca będzie miała miejsce podczas podstawowego urlopu macierzyńskiego czy też dodatkowego w formie urlopu rodzicielskiego. Praca na macierzyńskim jest możliwa zarówno w ramach umowy o pracę zawartej z pracodawcą innym niż ten, który udzielił urlopu macierzyńskiego, jak i w ramach umów cywilno-prawnych (umowa-zlecenie, umowa o dzieło) zawartych z pracodawcą, który udzielił urlopu lub u innego pracodawcy. Nie jest natomiast możliwe wykonywanie pracy w ramach umowy o pracę w trakcie zasiłku macierzyńskiego z pracodawcą, który udzielił urlopu macierzyńskiego. W tym wypadku pracownica może podjąć pracę po wykorzystaniu 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i pracować na urlopie rodzicielskim, ale w wymiarze nie większym niż 1/2 etatu a dochody będą pomniejszane o wysokość zasiłku macierzyńskiego. Obecnie kobiety chętniej realizują się zawodowo podczas urlopu macierzyńskiego, gdyż wzrasta społeczna akceptacja dla kariery zawodowej kobiet oraz zaangażowanie mężczyzn w opiekę nad dziećmi.

Zobacz także: Własna działalność a ciąża [urlop i zasiłek macierzyński oraz składki ZUS]

Czy na urlopie macierzyńskim można pracować na umowę zlecenie?

Przepisy prawa nie zabraniają podpisywania umów-zleceń w okresie urlopu macierzyńskiego. Można taką umowę podpisać nawet w dniu porodu, obojętne czy ze swoim pracodawcą czy z innym. Z umowy zlecenia zawartej z innym pracodawcą w tym czasie obowiązkowa jest tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne. Możesz jednak na swój wniosek dobrowolnie być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z umowy zlecenia. Zarobione pieniądze z takiej umowy nie wpłyną na wysokość zasiłku macierzyńskiego. Praca podczas urlopu macierzyńskiego w takiej sytuacji bardzo się opłaca.

Urlop macierzyński a praca u innego pracodawcy

Prawo nie zabrania także zatrudniać się u innego pracodawcy w okresie urlopu macierzyńskiego. Możesz to zrobić na umowę o pracę, na umowę-zlecenie, na umowę o dzieło. Obecnie kobiety chętniej realizują się zawodowo podczas urlopu macierzyńskiego, gdyż wzrasta społeczna akceptacja dla kariery zawodowej kobiet oraz zaangażowanie mężczyzn w opiekę nad dziećmi. Nowe technologie umożliwiają kobietom podejmowanie pracy podczas opieki nad dzieckiem, pracę zdalną czy inną wykonywaną w domu.

Zobacz także: Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorczych? ZUS żąda od matek zwrotu setek tysięcy złotych za urlop macierzyński

Rodzice pytają: czy na macierzyńskim można pracować?

Czy na macierzyńskim można dorobić?

Tak, można. Zarówno u swojego pracodawcy, jak i u innego. Można zawrzeć umowę o pracę, umowę-zlecenie i umowę o dzieło.

Ile można dorobić na macierzyńskim?

Nie ma ograniczenia kwoty, którą można dorobić na urlopie macierzyńskim. Trzeba tylko pamiętać, że w przypadku pracy u swojego pracodawcy, który udzielił urlopu macierzyńskiego, praca na umowę o pracę będzie możliwa dopiero po wykorzystaniu 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, a w kolejnych tygodniach zasiłek macierzyński będzie pomniejszony o kwotę, którą się zarobi.

Czy będąc na macierzyńskim, można pracować na zlecenie?

Tak, można. Bez znaczenia czy u pracodawcy, który udzielił urlopu, czy u innego – zarobiona kwota nie wpłynie na wysokość otrzymywanego zasiłku macierzyńskiego.

Dodaj komentarz

Rodzice.pl - ciąża, poród, dziecko - poradnik dla Rodziców
Logo